Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsrapporten: Sjekkliste (empirisk rapport)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsrapporten: Sjekkliste (empirisk rapport)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsrapporten: Sjekkliste (empirisk rapport)
Frode Svartdal Universitetet i Tromsø Sept. 09

2 Sjekkliste: Tittelsiden
Velg en tittel som er fengende og som sier noe om temaet for rapporten Forsiden skal dessuten inneholde: Forfatter(e) Emne Semester og år Veileder

3 Sjekkliste: Sammendraget
starter på ny side angir en problemstilling i en kontekst angir metode angir resultater og funn diskuterer funn i lys av utgangspunktet Merk: Ikke avsnitt Ikke referanser Veldig kort

4 Sjekkliste: Innledningen
Innledningen skal kjapt og greit… introdusere temaet for rapporten introdusere begreper, funn, teorier spesifisere problemstillingen for rapporten

5 Sjekkliste: Forskningsspørsmål og metode
Merk: Linjeavstand 1 ½ el. 2 Sjekkliste: Forskningsspørsmål og metode Merk: Klare avsnittsmarkeringer Innledningen munner ut i et forskningsspørsmål Metode-delen angir… deltakere apparatur prosedyre osv. Merk: Gode marger på alle sider

6 Sjekkliste: Resultater
I resultatdelen beskrives resultatene i form av tall statistiske prosedyrer grafer tabeller

7 Sjekkliste: Diskusjon
I diskusjonsdelen tolkes resultatene og settes i relasjon til utgangspunktet for artikkelen – nemlig tidligere forskning og den problemstilling som ble reist i innledningen Merk at teksten fyller alle sidene; at alle ”pusterom” er enten avsnitt eller overskrifter

8 Sjekkliste: Referanser i teksten
Det er flere måter å angi referanser i teksten: Feil... Dobbeltsjekk at du forstår hvorfor referansene her er slik de er! 1. ”Forsøkene til Hansen og Hansen (1988) …” 2. ”…forsøkene til Fox et al. (2001)” 3. ”Öhman, Lundquist og Esteves (2001)” 4. ”…tidligere forskning (Hansen & Hansen, 1988) …”

9 Sjekkliste: Avslutning og referanseliste
Du kan gjerne avslutte med en oppsummering Referansene kommer på ny side Merk at overskriften er midstilt, og lær deg hvordan referansene skrives i listen. (Ehhmm… I dette eksemplet er de faktisk ikke skrevet helt korrekt.)

10 Sjekkliste: Struktur Tittel Forfatter Emne, sted, år
Veileder Forsiden skal se sik ut Sammendrag Metode Deltakere Apparatur Prosedyre Resultater Diskusjon Referanser Rapportens struktur (gitt at den har ett eksperiment) ser slik ut (heltrukne linjer indikerer ny side) Nivå 2 Merk at overskriftene sammendrag, metode, resultater, diskusjon og referanser er midtstilte. Dette er nivå 1. Nivå 2 er venstrestilt

11 Om språket i rapporten Setningene
Skiv enkelt, direkte, dropp unødvendige ord “Flere personer innenfor det psykologiske fagfeltet har hevdet at...” Bedre: “Flere har hevdet at...” “Ut fra hennes funn kan det tyde på at...” Bedre: “Disse funnene kan tyde på at...” Unngå absolutter: - Bestandig - Altid - Alle - Bevise

12 Om språket i rapporten II
Avsnittet Ett hovedbudskap per avsnitt Unngå ord eller setninger som avsporer Start abstrakt, konkretiser, avslutt abstrakt “Spørsmålet er så om læring kan foregå uten bevissthet. Flere studier viser at dette sannsynligvis er fullt mulig. For eksempel viste Herfferline (1958) at ... Tilsvarende studier er gjennom ført av ... Samlet er dette klar støtte for antakelsen om at ... “ Vurder å droppe ord som er understreket

13 Om språket i rapporten III
Bind avsnitt sammen Bruk viktige ord fra foregående avsnitt i begynnelsen av det neste Oppsummer fra et eller flere avsnitt: ”På denne bakgrunn...”; “Samlet viser dette at...” Bruk ord/formuleringer bevisst for å skape sammenheng mellom avsnitt: Dessuten, i tillegg, imidlertid, på tross av, med andre ord, dessverre, for eksempel, endelig, til slutt


Laste ned ppt "Forskningsrapporten: Sjekkliste (empirisk rapport)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google