Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av Skien kommune 27

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av Skien kommune 27"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av Skien kommune 27
Presentasjon av Skien kommune 27.8 v/virksomhetsleder Hjelpetjenester for barn og familie Anne-Cathrine Hansen Utsigt

2 Begrunnelse for å delta:
Behov for et verktøy for å sikre den tverrfaglige innsatsen og koordinering av sakene Behov for tidligere identifisering av barn/unge som vekker bekymring – tidlig innsats Behov for bedre oversikt over tiltak til barn/unge «Sånn gjør vi det her» - felles tankegang/fagspråk Det er en politisk bestilling at ressursene skal samkjøres slik at barnet/familien får riktig og koordinert hjelp, til rett tid…….

3 Grenlandssamarbeidet Bystyresekretariatet
Sist oppdatert Rådmann Stabsfunksjoner Enheter u. rådmannen Linjeorgansisasjon HR Servicesenteret Assisterende Rådmann Økonomi Regnskap Kemner GKI IKT Bedriftshelse Overformynderi Enheter under Rådmannen Kommuneadvokaten NAV Grenlandssamarbeidet Informasjon Bystyresekretariatet OPPVEKST Helse og velferd Utvikling og kultur Bydrift

4 OPPVEKST - organisering
Kommunalsjef for Oppvekst Funksjonshemmede barn og unge SAMBA 2 avlastningsboliger Tjenestekontoret for Barnehage 16 barnehager 2 spesialbarnehager Fagenhet barn m/spes behov (32 private barnehager) Hjelpetjenester for barn og familie PPT Barnevern Forebyg. helsetj. for barn, unge og gravide Familietjenesten Skole 20 Skoler 2 spes.skoler SPT Voksenopplæring Stab, støtte og faglig utvikling Fagrelatert stab Merkantil stab Pedagogisk senter SLT Skien har innbyggere Ca barn og unge i alderen 0-18 år

5 Hvilke tjenestesteder, samarbeidsfora, og ressurser:
Helse-direkto-ratet Kommunalsjef Funksjonshemmede barn og unge Tjenestekontoret for barn og unge Barnehage Kverndammen barnehage Bakken barnehage Lundedalen barnehage Falkum barnehage Venstøp barnehage Hjelpetjenester for barn og familie PPT Barnevern Forebyggende helsetj. for barn, unge, gravide Familietjenesten v/Boliger for enslige mindreårige flyktninger Skole Klyve barneskole Kongerød ungdomsskole Lunde barneskole Mæla ungdomsskole Stab, støtte og faglig utvikling KORUS BUPS Bibuk Konsulta-sjonsteamet Styrings-gruppe TIB? TPO-team Prosjekt: Samhandling linje og fastlegene Vold i nære relasjoner Handlingspl. for risikoutsatte barn og unge Alle enhetslederne = utviklingsgruppe Arbeidsgruppe?

6 Fordeler med BTI : Tidligere identifisering og konkretisering av bekymring Bedre oversikt over tiltak til barn/unge med behov Tydeliggjør bekymrings-nivåer Kan supplere allerede eksisterende strukturer og samarbeid i kommunen Kan gi inspirasjon til å forbedre og videreutvikle eksisterende rutiner og verktøy - fylle ut der disse mangler

7 Hindringer eller utfordringer ved BTI :
Klare å ha nok trykk på utviklingsarbeidet! En utfordring i Skien er at ikke alle er med fra starten! Juridiske utfordringer - Tverrfaglig samarbeid kan strande i forhold til informasjonsflyt og taushetsbestemmelsene i det tverrfaglige arbeidet, viktig at Helsedirektoratet er med for å se hvordan dette kan og bør håndteres. Forstå det intellektuelt……å klare å gjøre det i praksis!!!

8 Nøkkelkommunene kan ha nytte av hverandre:
Inspirere og lære av hverandre Hente erfaringer på områder/verktøy egen kommun ikke prøver ut selv Være hverandres kritiske venner Sammen finne den gode praksis for tverrfaglig samarbeid


Laste ned ppt "Presentasjon av Skien kommune 27"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google