Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunen som arbeidsgiver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunen som arbeidsgiver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunen som arbeidsgiver
Virksomhetside: Lunner kommune skal produsere tjenester, yte service og drive forvaltning basert på innbyggernes behov. Det skal skje med grunnlag i politiske vedtak, de ansattes kompetanse og nasjonale målsettinger. Kommunen skal utføre dette i ”sannhetens øyeblikk” dvs i møte med innbyggerne.

2 Kommunen som arbeidsgiver
Arbeidsgiverpolitikk De verdier, holdninger og handlinger som arbeidsgiver står for og praktiserer i forhold til medarbeiderne. Fokus på å frigjøre og målrette den menneskelige energien som ligger i organisasjonen.

3 Kommunen som arbeidsgiver
Se og bli sett !! Gjennom valgte verdier.

4 Kommunen som arbeidsgiver
Arbeidsgiveransvar Forbundet med ordet styringsrett All myndighet er tillagt kommunestyret K.styret bestemmer den økonomiske og menneskelige ressursbruk Av praktiske grunner er denne myndighet i stor grad delegert til rådmannen Deler av denne myndighet er igjen delegert til tjenesteledere og også mellomledere.

5 Kommunen som arbeidsgiver
Arbeidsgiverpolitikk Tjenesteproduksjon er den mest omfattende virksomhet. De fleste tjenester er menneske til menneske baserte. Krav til innhold og kvalitet på tjenestene blir dermed direkte rettet mot de ansatte. Dette setter krav til at vi kontinuerlig har fokus på utvikling av fag og adferd.

6 Kommunen som arbeidsgiver
Ledelse En person som har resultat og personalansvar. Har anvisningsmyndighet og ansvar for sin del av kommunens budsjett. Har ansvar for å fordele arbeid, veilede og korrigere sine medarbeidere. Kommunikasjon er kjernen i all ledelse. Personlige ressurser – styrke motivasjon – skape samhold.

7 Kommunen som arbeidsgiver.
Ledelse Det skal gjennomføres årlige medarbeidersamtale. Ledelse skal være tydelig, engasjerende, anerkjennende og involverende. Er noen berørt – innvolver dem. Ledelse er også å la individet vokse – det vil si å kunne hente det beste ut av folk.

8 Kommunen som arbeidsgiver
Kompetanse En lærende organisasjon. Kompetanse er summer av kunnskaper, ferdigheter og holdninger hos den enkelte medarbeider, og samlet for kommunen. Kompetanse er en persons evne til å løse gitte oppgaver i et arbeidsforhold. Tverrfaglighet i fokus. Arbeid i soner. Rett kompetanse på rett sted.

9 Kommunen som arbeidsgiver
Kompetanse Kommunen har som mål at de ansatte skal ha formelt godkjent utdanning eller realkompetanse som kvalifikasjon for å kunne få fast ansettelse.

10 Kommunen som arbeidsgiver
Medbestemmelse Arbeidsgiver skal involvere sine medarbeidere aktivt i drift og utvikling. Skal bidra til å synliggjøre de muligheter som skapes når medarbeidere gis tillit, medinnflytelse og ansvar. Dvs. å finne den rette balanse mellom arbeidsgivers styringsrett og ansattes medbestemmelsesrett. Maksimal delegering til laveste effektive nivå.

11 Kommunen som arbeidsgiver
Verdinormer Til grunn for virksomheten ligger: Innbyggerorientering. Helhet Kvalitet Ærlighet Framtidsmulighet. Det eneste menneske du kan forandre er deg selv……


Laste ned ppt "Kommunen som arbeidsgiver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google