Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Soning som helsebringende tiltak Avdelingsdirektør Jon Hilmar Iversen Bergen 13. mai 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Soning som helsebringende tiltak Avdelingsdirektør Jon Hilmar Iversen Bergen 13. mai 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Soning som helsebringende tiltak Avdelingsdirektør Jon Hilmar Iversen Bergen 13. mai 2008

2 | | 2 Hva er Helsedirektoratets roller? Fagdirektorat (følge med, analysere og gi råd og retningslinjert) Følge opp lover og forskrifter Følge opp vedtatt helsepolitikk

3 | | 3 Hvordan er helsesektoren organisert? Kommunal fengselshelsetjeneste Statlig spesialisthelsetjeneste, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling Samhandlingsavtaler

4 | | 4 Hva er målet med helsetjenesten? Bidra til å fremme helse Delta aktivt i å forebygge sykdom Diagnose, behandling og rehabilitering Helse og omsorg!

5 Kan soning gi ekstra gode muligheter for folkehelsetiltak, sykdomsbehandling, rehabilitering og helhetlig omsorg? Avdelingsdirektør Jon Hilmar Iversen Bergen 13. mai 2008

6 | | 6 Målsetting med tiden før lunsj! Innlede Starte refleksjon og kommunikasjon Lytte Drøfte Lære

7 | | 7 Stikkord! IP Helse Sosial NAV Drøm og virkelighet

8 | | 8

9 | | 9

10 | | 10 Fylkeslegen etterlyser rutiner for individuell plan i fengsel Det sikres ikke at innsatte med behov for langvarlige og koordinerte tjenester får individuell plan. Dette kom frem etter de 10 spesielle tilsynene med fengselshelsetjenesten som er utført etter 2001. Fylkeslegen understreker helsetjenestens ansvar for utarbeidelse av individuell plan. Fengselshelsetjenestens ansvar er å utarbeide skriftlige rutiner, sørge for at disse blir fulgt, og følge opp det praktiske arbeidet ved utarbeidelse og iverksettelse av individuell plan. Htil 2007

11 | | 11 Andreas Skulberg

12 | | 12 Ressurser Regjeringen Helsedirektoratet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Helsebiblioteket.no Kompetansesentre for sikkerhets-, fengsel og rettspsykiatri

13 | | 13 Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke Sosial- og helsedirektoratet og Politidirektoratet har laget et felles rundskriv IS-15/2006 om "Helsetjenestens og politiets ansvar for psykiatrisk syke - oppgaver og samarbeid". Formålet med rundskrivet er å klargjøre ansvars- og oppgavefordeling samt rammer for samarbeid mellom helsetjenesten og politiet i forhold til psykisk syke. IS-15/2006 om "Helsetjenestens og politiets ansvar for psykiatrisk syke - oppgaver og samarbeid".

14 | | 14 Helsetjenestens og kriminalomsorgens ansvar for psykisk syke ?

15 | | 15 Summegrupper! Hva er problemet? Hva er løsningen?

16 | | 16 Summegrupper! Hvem får til noe? Hvordan få til mer av det?

17 | | 17


Laste ned ppt "Soning som helsebringende tiltak Avdelingsdirektør Jon Hilmar Iversen Bergen 13. mai 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google