Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PORTEFOLIO Ekrom skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PORTEFOLIO Ekrom skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 PORTEFOLIO Ekrom skole

2 Innhold Hva er portefolio? Mappe med planbok Planbok
Årsplaner og periodeplaner Ulike arbeidsmåter Læring og undervisning Vurderingskriterier Nøkkelbegrep i vurdering Vurdering/refleksjon

3 Hva er portefolio? En hensiktsmessig samling av elevarbeider, som forteller historien om elevenes anstrengelser, framgang og måloppnåelse Samlingen må inkludere elevens deltakelse i utvalget av portefolioens innhold retningslinjene for utvalget kriteriene for vurdering og dokumentasjon på elevens egenvurdering Arter and Spandel, (1992)

4 Planbok og mappe Det lages en brevordner til alle elever.
Brevordneren inneholder planbok, prøvebok og lommer til alle fag. Mappa er en slags visningsmappe eller ”skrytemappe”, der eleven samler det som er verdt å ta vare på. Mappa bør kunne låses ned på klasserommet.

5 Planbok Vi innfører planbok gradvis fra 2. klasse.
Planboka er en skrivebok, som kan tas ut av brevordneren. Det settes fokus på tilpassa opplæring. Planbok er ei personlig bok for eleven hvor planene legges . Den inneholder også kompetansemål og grunnleggende ferdigheter i fagene. Planboka skal være en IOP for alle elever.

6 Årsplaner og periodeplaner
Årsplaner og periodeplaner bygges opp etter Kunnskapsløftet. Kompetansemålene og grunnleggende ferdigheter brytes ned til årsplaner og periodeplaner. Fagene innføres gradvis, først norsk, matematikk, deretter engelsk, etter hvert alle fag. Periodeplanen er en plan for trinnet i en bestemt periode (for eksempel 8-10 uker). Her spesifiseres emne eller tema. Sosial kompetanse er nedfelt i generell del.

7 Ulike arbeidsmåter For å nå målene, må man sette opp
Hva det skal arbeides med i alle fag Hvordan det skal arbeides Hvorfor vi arbeider slik Vurderingskriterier Ulike arbeidsmåter skal tilpasses den enkelte elev.

8 Læring og undervisning
Problembasert læring Praktisk tilnærming Læring gjennom samarbeid Tavleundervisning Selvstudium Instruere andre

9 Læring og undervisning
Konstruktivistisk læring Eksperimentell læring Dialogbasert læring Refleksiv læring Egenvurdering Meta-kognitive ferdigheter

10 Vurderingskriterier Hva er vi ute etter å vurdere?
Det er viktig at dette er kjent for elever og foreldre, slik at de lettere kan komme med sine kommentarer. Hva med samarbeid? orden? innsats?

11 Nøkkelbegrep i vurdering
Læringsmål Kriterier for vurdering Feedback Vurdering av framføring Helhetlig vurdering Formativ vurdering Summativ vurdering

12 Vurdering/refleksjon
Hvordan tror du at du lærer best? Hva har du arbeidet bra med i perioden? Hva er du ikke blitt ferdig med – hvorfor? Er det noe du kunne ha gjort bedre? Hvem har du arbeidet sammen med, og hvordan gikk det? Hva slags arbeidsmåter valgte du, og hvordan gikk det? Hva har du opplevd – og lært – denne perioden? Din mening om arbeidsplaner. Hva har du som mål neste gang?

13 Å sette seg mål For å kunne sette tilpassa mål, må man kunne velge fra en meny med forskjellig vanskelighetsgrad. Man skal kunne velge forskjellige arbeidsmåter for å nå målene. Det kan velges ulike vurderingskriterier. Det kan velges forskjellige vurderingsmåter

14 Eksempler på meny I brøk skal jeg kunne
gjøre om fra uekte brøk til blanda tall. gjøre om fra blanda tall til uekte brøk å forkorte brøk + og – med lik nevner + og – med ulik nevner gjøre brøk om til desimaltall ganging med brøk deling med brøk

15 Eksempler på mål Matte Norsk I brøk skal jeg kunne
gjøre om fra uekte brøk til blanda tall. Gjøre om fra blanda tall til uekte brøk å forkorte brøk + og – med lik nevner Norsk Jeg skal kunne forskjell på konkrete og abstrakte substantiv. Jeg skal kunne bøye substantiv i bøyningsskjema

16 Eksempler på mål Engelsk A-plan
Jeg skal kunne fortelle på engelsk hva Dr. Dolittle handler om. Jeg skal kunne oversette fra Dr. Dolittle til norsk. Jeg skal kunne 5 konkrete og 5 abstrakte substantiv på engelsk A-plan Jeg skal jobbe grundig og bra hjemme og på skolen. Jeg skal lage et prosjekt.

17 Planbokprøve En planbokperiode varer fra 3 – 4 uker.
Ved slutten av perioden gjennomføres en prøve for å kontrollere hva elevene har lært. Om elevene har tilegnet seg de grunnleggende ferdighetene, kan vi også ha muntlig framføring presentasjon digital framføring vurdering av andre


Laste ned ppt "PORTEFOLIO Ekrom skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google