Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Åpning på arealsamlingen for Fylkesmennenes Landbruksavdelinger 21.september 2004 Adm. direktør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Åpning på arealsamlingen for Fylkesmennenes Landbruksavdelinger 21.september 2004 Adm. direktør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Åpning på arealsamlingen for Fylkesmennenes Landbruksavdelinger 21.september 2004 Adm. direktør Ola Chr. Rygh

2 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Velkommen til denne første arealsamlingen for FMLA arrangert av SLF. Arealkonferansen – ingen tvil om at vi står overfor utfordrende og spennende oppgaver i landbruksforvaltningen innen arealpolitikken Kommunereformen har også gitt SLF endrete oppgaver på arealområdet.

3 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Økt ansvar til kommunene og fokus på miljø Vedtaksmyndighet i konsesjons- og delingssaker er lagt til kommunene Vedtaksmyndighet for skog- og miljømidlene under LUF er lagt til kommunene Partnerskapsprinsippet et viktig prinsipp, d.v.s. mer samhandling som likeverdige parter: stat – kommune Økt vekt på miljø, herunder utvikling av regionale miljøprogram

4 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Noen sentrale utviklingstrekk Strukturendringer Landbrukets arealbruksinteresser må sees i et videre perspektiv Styrkeforholdet mellom sektorinteresser endres løpende og målkonfliktene øker Juridiske virkemidler er endret og vil fortsatt endres

5 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Behov for helhetlig grep i landbruksrelatert arealforvaltning som omfatter landbruksproduksjon som inkluderer ulike andre næringsformål som kan opprettholde bosetting og styrke inntektsgrunnlaget på landbrukseiendommene som vedlikeholder kulturlandskap, grønne strukturer i bynære områder og ivaretar biologisk mangfold og jordressursene

6 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Utfordringer for landbruksforvaltningen Klare å se arealbruk, eiendomsstruktur og økonomiske virkemidler i sammenheng Bidra til at landbrukets arealinteresser på en godt dokumentert måte kommer tidlig inn i planprosesser på lokalt og regionalt nivå

7 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Samhandling FM – SLF (I) SLF ønsker tett dialog og samarbeid i utviklinga av arbeidet på arealområdet. Vår rolle er å bidra til gjøre FM enda bedre FM sitter på erfaringene Lære av de gode erfaringene – utvikle nettverk for erfaringsformidling - dyrke fram og formidle de ”gode eksemplene” Informere og rapportere om landbruksrelatert arealbruksutvikling Bidra til alliansebygging mellom miljø og landbruk

8 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Samhandling FM – SLF (II) Skape en god og konstruktiv dialog med kommunen I forbindelse med oppgaveoverføringen til kommunene etter jordlov og konsesjonslov: Økt behov for opplæring og informasjon; behov for styrket kontakt og dialog kommune – FM Både FM og SLF må ha oppmerksomhet mot rollen som ivaretaker av hensynet til rettssikkerhet og formidler av nasjonal politikk

9 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority På denne samlinga er det satt fokus nettopp på dialogen mellom kommune og statlige myndigheter Foredragholdere fra alle forvaltningsnivå Det blir spennende og lærerikt og jeg ønsker alle lykke til med samlinga og diskusjonene


Laste ned ppt "Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Åpning på arealsamlingen for Fylkesmennenes Landbruksavdelinger 21.september 2004 Adm. direktør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google