Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effektor virkning av antistoffer:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effektor virkning av antistoffer:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Effektor virkning av antistoffer:
1. komplementaktivering (IgG, IgM)  betennelse, bakteriedrap, opsonin 2. opsoninvirkning (IgG, IgA)  fagocytose, NK drap 3. nøytralisering av toksiner (IgG, IgA) 4. binding til virus og dermed hemming av infektivitet (IgG, IgA) 5. binding til bakterielle adhesjonsmolekyler  hindre feste til slimhinne-epitel (IgA, IgM) 6. aktivering av mastceller (IgE)  degranulering

2 Detaljer TI = T cell independent = T celle-uavhengig
TD = T cell dependent = T celle-avhengig +TD Ag +TI Ag TD: TI: IgM production Antigener: BcR og TcR kjenner igjen begrensete områder på antigenet: epitoper eller antigene determinanter BcR kjenner igjen antigen i sin nativ tilstand: det vil si slik det forekommer i naturen TcR kjenner igjen “prosesserte” peptid-biter av antigen, som blir “presentert” på MHC molekyler Dette vil si at T og B celler stort sett binder til forskjellige epitoper på ett antigen Antigen blir konsentrert i Perifere lymfoide organer: lymfeknuter milt tonsiller Peyerske plater B celle epitoper: Sekvensielle eller konformasjonelle epitoper. Detaljer

3 TD-Antigen TD-Antigen TI-Antigen TD = T dependent = T avhengig
TI = T independent = T uavhengig Kuby’Immunology, 2000

4 BcR signalering (Immunoreceptor tyrosin-based activation motif)
1. Kryssbinding av BcR gir clustering av Iga og Igb som fører til et området med sterk ITAM aktivitet. Dette forteller B cellen: BcR har bundet antigen! (Immunoreceptor tyrosin-based activation motif) C3d C3d receptor P vekk med 1 lyn space BcR til venstre 2. Tilleggsbinding gjennom complement-reseptor potensierer signalet 10 ganger! Kuby’Immunology, 2000

5 1. T celle-avhengig aktivering:
Antigen blir plukket opp av B cellen gjennom mIg, fagocytert og presentert til TH cellen (1). Sammen med ko-stimulasjon gjennom B7/CD28 stimulerer dette TH cellen. Antigenets kryssbinding av mIg fører til presentasjon på MHC II. Sammen med ko-stimulasjon aktiverer dette T cellen. Den aktiverte T cellen uttrykker CD40L som er signal 2 for B cellen. B7-CD28 gir ko-stimulasjon for TH cellen. TH cellen uttrykker CD40L, som utgjør signal 2 for B cellen. B cellen uttrykker forskjellige cytokinreseptorer. Cytokiner fra T cellen “jager” B cellen i mitose. B cellen begynner å danne cytokinreseptorer. TH cellen sekreterer vekstfaktorer som stimulerer B cellen til mitose. Antigen ingestion induserer oppregulering av B7 og MHC på naïve B celler - allerede etter ca min. Norsk Initiell B celle-aktivering Kuby’Immunology 2000

6 2. T celle-uavhengig aktivering: clustering av BcR (med Iga og Igb)
Type 2 TI antigener blir kjent igjen av reseptorer på ALLE B celler. Disse antigener blir produsert av bakterier, ssl. fordi dette innebærer en avledning av immun-forsvaret: Ig-svaret blir mindre fokusert! Type 2 (CD40/CD40L)

7 2 3 4 1 5 Immunkomplekser Antigen ( + Slørceller, T celler B celler
Makrofager, T celler, B celler) 2 3 4 1 T celler B celler 5 (+ in bone marrow) Gradvis oppbygging av bildet Kuby’Immunology, 2000

8 Germinal center = kimsenter
Kamp om antigen! Germinal center = kimsenter Fra paracortex Kuby’Immunology, 2000

9 Cytokines Klasseskiftet Janeway 2001

10 FORENKLE TABELLEN PÅ NORSK
Noen egenskaper av naïve og hukommelses B celler Under sekundær responsen blir antistoff i hovedsak produsert gjennom hukommelses B celler. Dette skyldes Fc receptor-mediert suppresjon av naïve B celler. FORENKLE TABELLEN PÅ NORSK antigen persistens CD27 is a tumor necrosis factor (TNF) receptor family member whose expression is limited to cells of the lymphoid lineage. Constitutively expressed on T lymphocytes, it is a costimulatory molecule for a regulatory subset. Induced on B lymphocytes after antigenic challenge, it is a marker of memory cells. CD70, CD27 ligand, is a TNF related trans-membrane protein induced upon activation on T and B cells. In complement of ligation of CD40, another TNF receptor family member expressed by B cells, CD27/CD70 interaction plays a key role in T dependent B cell responses and is responsible for plasma cell differentiation. B lymphocyte responses appear thus controlled by different T cell subsets expressing CD154 (CD40 ligand), CD27, or CD70 (CD27 ligand). [References: 51] Following antigen activation in germinal centers, B cells develop into memory B cells or plasma cells. Triggering via B-cell immunoglobulin receptors by antigens, cytokines and direct cell-to-cell contact by B and T cells plays an important role in the B cell differentiation into memory or plasma cells. Adult human peripheral blood B cells are separated into three subtypes by the expression of IgD and CD27, which belong to the tumor necrosis factor receptor (TNFR) family: IgD+ CD27- naive B cells, IgD+ CD27+ and IgD- CD27+ B cells. CD27+ B cells are larger cells with abundant cytoplasm carrying somatic hypermutation, and have an ability to produce immunoglobulin, indicating that CD27 is a memory marker of B cells. The ligation of CD27 yields crucial signals that positively control the entry of B cells into the pathway to plasma cells. We review observations on subpopulations and differentiation of mature B-cells by T/B cell interaction via CD27/CD70 as compared with CD40/CD154 interaction, and discuss about memory B cells. [References: 21]

11 Isotypeswitching blir styrt av T celler
Isotypeswitching blir styrt av T celler. Under prosessen blir DNA-sekvenser fjernet fra genet som koder for den konstante delen av tung kjede. Senere forelesning Kuby’Immunology, 2000


Laste ned ppt "Effektor virkning av antistoffer:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google