Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Avdelingsleder Einar Guldvog Informasjon om fagvalg ORIENTERING TIL VG2 JANUAR 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Avdelingsleder Einar Guldvog Informasjon om fagvalg ORIENTERING TIL VG2 JANUAR 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Avdelingsleder Einar Guldvog Informasjon om fagvalg ORIENTERING TIL VG2 JANUAR 2010

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Avdelingsleder Einar Guldvog Fagfordeling i Vg3 Fellesfag Norsk 6 t/uke Historie 4 t/uke Religion 3 t/uke Kroppsøving 2 t/uke Programfag Programfag fra elevens eget programområde 10 t/uke Programfag fra valgfritt område 5 t/uke

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Avdelingsleder Einar Guldvog Eksamen i Vg2 og Vg3 Alle elever skal trekkes ut til én eksamen, skriftlig eller muntlig, i Vg2 I Vg3 skal elevene opp i norsk hovedmål skriftlig, de trekkes ut i to programfag skriftlig eller ett programfag og norsk sidemål, og de skal opp til en muntlig eksamen.

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Avdelingsleder Einar Guldvog Krav til vitnemål Minst 90 timer over 3 år For elever med matematikk 2P: Minst 6 programfagenheter For elever med matematikk R1 eller S1: Minst 7 programfagenheter Minst to programfag fra samme programområde i både Vg2 og Vg3 (dvs. to fordypningsfag)‏ –Eksempel 1: Programområde Realfag Programfagene Matematikk R1 og R2, Fysikk 1 og Fysikk 2 –Eksempel 2: Programområde Samfunnsfag og økonomi Programfagene Samfunnsøkonomi 1 og 2, Rettslære 1 og 2

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Avdelingsleder Einar Guldvog Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse (GS) er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler GS gir i seg selv ingen garanti for å komme inn der du vil – du må ha gode nok karakterer iht. de kravene studiestedet krever, og du konkurrerer med andre søkere! GS får du ved å fullføre alle kravene i et studieforberedende løp, med karakteren 2 (eller bedre) i alle fag og på alle eksamener. (Dersom du får 1 i standpunktkarakter og består eksamen i et fag, så regnes faget som bestått.)

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Avdelingsleder Einar Guldvog Førstegangsvitnemål Det vitnemålet eleven har etter gjennomført tre år i videregående skole –Kan forbedre fag innenfor de tre årene –Kan ha ett omvalg av programområde –Kan ha ett års pause pga utveksling, sykdom/skade –Kan ha fått rett til ekstra opplæringstid Gjelder 50% av plassene ved norske høgskoler og universiteter (noen unntak) Gjelder søkere som ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret Alle vitnemål: Karakterpoeng beregnes på grunnlag av alle tellende karakterer (regnes ikke lenger middelverdi i fag med flere karakterer)

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Avdelingsleder Einar Guldvog Spesiell studiekompetanse Bestemte krav om programfag, dokumenterte ferdigheter, poengkrav mv. knyttet til opptak til bestemte studier, for eksempel: –Medisin, odontologi, farmasi: Matematikk R1 (eller S1+S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1+2 –Integrert mastergrad i teknologiske fag (sivilingeniør) NTNU og 3- årlig ingeniørutdanning: Matematikk R1 + R2 + Fysikk 1 –Integrert masterstudium i økonomisk-administrative fag (siviløkonom) og i samfunnsøkonomi: Matematikk R1 eller S1 + S2 –Allmennlærer: Minst karakteren 3 i norsk og matematikk og minst 35 skolepoeng –Arkitektstudier i Oslo og Bergen: Opptaksprøve

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Avdelingsleder Einar Guldvog Tilleggspoeng opptak til høyere studier fra 2011 - 2012 Tilleggspoeng for realfag: –½ tilleggspoeng for hvert programfag fra programområdet Realfag i Vg2 som er på 5 t/uke –½ tilleggspoeng for Biologi 2, Kjemi 2, Informasjonsteknologi 2, Matematikk S2, Geofag 2 –1 tilleggspoeng for Matematikk R2 og Fysikk 2 Tilleggspoeng for fremmedspråk (ikke engelsk) –½ tilleggspoeng for hvert programfag i fremmedspråk –1 tilleggspoeng for fremmedspråk nivå III Maksimalt 4 tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk tilsammen

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Avdelingsleder Einar Guldvog Søke til Vg3 Levere fagvalgskjema lokalt på OHG innen 31. januar 2010 Søke på www.vigo.no før 1. mars 2010 –Alle MÅ søke!!!! –Nytt i 2010: MinID skal benyttes som brukeridentitet. Skolen vil ikke lenger kunne ta ut brukernavn og passord for elevene!!!!! –Prosedyre er også beskrevet på www.vilbli.no Forhåndssvare (takk JA til skoleplass!)‏ Andre planer: Kontakt rådgiver

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Avdelingsleder Einar Guldvog Skolens fagtilbud Realfag i Vg3: Matematikk R2 og S2, Fysikk 2, Kjemi 2, Biologi 1 og 2, Geofag 1 eller 2, Informasjonsteknologi 2, Teknologi og forskningslære X, Matematikk X Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi i Vg3: Samfunnsøkonomi 2, Næringslivsøkonomi: Økonomistyring, Økonomi og ledelse, Historie og filosofi 2, Rettslære 2, Markedsføring og ledelse 2, Sosiologi og sosialantropologi, Politikk og menneskerettigheter‏, Entreprenørskap 1 eller 2 Tysk, fransk og spansk fordypning. Engelskspråklig litteratur og kultur, Samfunnsfaglig engelsk, Internasjonal engelsk (sammen med Vg2), tysk/fransk/spansk/japansk nivå II (som videreføring av nivå I fellesfag) Frie programfag: Aktivitetslære I tillegg vil noen flere fag fra Vg2 kunne bli tilgjengelige – det framkommer på valgskjemaet senere i januar Skolens endelige fagtilbud avhenger av elevenes valg og skolens totale økonomi

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Avdelingsleder Einar Guldvog Fagvalgprosessen framover januar: –Informasjon til elevene –Veiledning fra faglærere, kontaktlærere, rådgivere, ledelse –Valgskjema legges ut på Fronter –Innlevering av valgskjema 07.02.2010 Februar og mars –Opptelling av fagvalg, eventuelle endringer basert på elevenes valg –Omvalgsprosessen Siste frist for omvalg: Primo september -10


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Avdelingsleder Einar Guldvog Informasjon om fagvalg ORIENTERING TIL VG2 JANUAR 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google