Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIP Introduksjon til nye kontaktlærere. Undersøkelser viser at Unge ønsker mer kunnskap om psykisk helse og at opplæringen skal foregå på skolen. Elever.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIP Introduksjon til nye kontaktlærere. Undersøkelser viser at Unge ønsker mer kunnskap om psykisk helse og at opplæringen skal foregå på skolen. Elever."— Utskrift av presentasjonen:

1 VIP Introduksjon til nye kontaktlærere

2 Undersøkelser viser at Unge ønsker mer kunnskap om psykisk helse og at opplæringen skal foregå på skolen. Elever i VGO ønsker besøk av fagfolk. (us foretatt av HSD 2000) Unge spør ikke om hjelp (Topp-studien, FHI 2007)

3 VIP-programmet Veiledning og Informasjon om Psykisk helse

4 VIP-programmet Forebyggende arbeid rettet mot elever i 1.trinn på vgs. for å hindre utvikling av psykiske lidelser

5 Mål Gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykiske helse og vite hvordan de kan få kontakt med hjelpeapparatet.

6 Elevenes forhold til psykiske plager og lidelser skal avmystifiseres. De skal lære mer om psykisk helse generelt, og få økt forståelse for det normale og alminnelige i det å ha psykiske problemer.

7 Elevene skal lære å oppdage signaler på psykiske problemer hos seg selv og andre, og bli bedre kjent med egne følelser.

8 Lærere, rådgivere og helsepersonell i skolen kan oppdage problemer hos elevene på et tidlig tidspunkt for deretter å sette i gang egnede tiltak.

9 VIP-materiellet  Elevheftet  Lærerveiledningsheftet  VIP-permen  VIP-boksen

10 Gjennomføringen  Samarbeidsmøte m kontaktlærere, helsepersonell (2 t)  Undervisning til skolens personell (2 t)  Arbeid i klassene m kontaktlærer (3 t)  Klassebesøk m helsepersonell (2 t)  Evalueringsmøte m lærere i VG1 og helsepersonell(2 t) VIP-koordinator på skolen ansvarlig for gjennomføringen. Ofte rådgiver evt. helsesøster på skolen

11 Kontaktlærerne Skal være ”arbeidsleder” i 3 timer  Forklar hva VIP er  Definer egen rolle  Forbered klassebesøk av helsepersonell  Spør hva elevene ønsker i de 3 timene

12 Spørsmål til klassen  Hva betyr det å ha god psykisk helse?  Hva vet dere om hvilke psykiske problemer unge sliter med?  Hva vil dere vite om psykisk helse?  Hva er normalt?  Hva tenker dere jeg som kontaktlærer kan bidra med hvis dere har det vanskelig?

13 Forslag til gjennomføring  Oppgaver om følelser s.10-12 i elevheftet  Oppgaver om kriser og påkjenninger s. 13-15 i elevheftet  Oppgaver i brosjyren ”Ungdom og psykisk helse”

14 Elevheftet Del 1 (s 7-15)Generelt om psykisk helse Del 2 (s 15-32) Psykiske problemer og lidelser  Hver elev får sitt eget hefte  Heftet kan gjennomgås med hel klasse, i grupper eller individuelt  Forberede spørsmål til klassebesøk Se s 6-7 i lærerveiledningsheftet om tips til bruk av elevheftet

15 Lærerveiledningsheftet  Tips til bruk av elevheftet s 6, 18-19 og 22-27  Forslag til gjennomføring s 7  Faktastoff og begrepsavklaringer s 8-11og 17  Lærerens rolle s 12-14  Psykososiale tiltak s 15-16  Oppgaver til bruk i timene s 22-25

16 Klassebesøk fra fagpersonell  2 timer innen 2 uker etter arbeidet med kontaktlærer  Helsesøster/PPT og en psykisk helsearbeider  Dialogundervisning

17 Evaluering  Alle elever som deltar i programmet evaluerer tiltaket i siste 7 minutter av de 2 oppfølgingstimene  Skjemaene gjennomgås raskt på lærerværelset med de som har vært med i oppfølgingstimene  Eventuelle oppfølgingstiltak gjennomføres  Alle involverte fyller ut evalueringsskjema  Evalueringsskjemaene oppsummeres og legges frem på et møte med de involverte.


Laste ned ppt "VIP Introduksjon til nye kontaktlærere. Undersøkelser viser at Unge ønsker mer kunnskap om psykisk helse og at opplæringen skal foregå på skolen. Elever."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google