Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på:  Foreldremøter  Skolens hjemmeside  Epost til foreldre  På ”classfronter” eller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på:  Foreldremøter  Skolens hjemmeside  Epost til foreldre  På ”classfronter” eller."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på:  Foreldremøter  Skolens hjemmeside  Epost til foreldre  På ”classfronter” eller ”It’s learning” For mer informasjon www.vipweb.no Skoleprogrammet VIP, ved leder Anne Gro Tvedt e-post: annegro.tvedt@vestreviken.no

2 Informasjon til foresatte om Skoleprogrammet VIP VIP står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom

3 Skoleprogrammet VIP for elever på Vg1  Startet etter initiativ fra brukere på Blakstad sykehus i Akershus, år 1999.  Nasjonal satsning fra 2005, som en del av Psykisk helse i skolen. Pr jan’13 er det cirka 160 videregående skoler i 16 fylker som gjennomfører VIP.  Bygger på tett samarbeid mellom skoleledelse, kontaktlærere og helsetjenesten på alle nivå.

4 Hvorfor ungdom som målgruppe?  15-20% av barn og unge under 18 år viser tegn på psykiske vansker. Dette påvirker de unges trivsel, læring, daglige gjøremål og samvær med andre  Høy terskel for å søke hjelp  Å gi skoleelever mer kunnskap om egen psykisk helse øker deres gjenkjennelse av egne psykiske plager og bidrar til økt hjelpsøking rapport 2009:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt, oktober 2009

5  Hovedmålsetting for VIP: Gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykiske helse og bli oppmerksom på hvilke hjelpetiltak som kan oppsøkes ved psykiske plager og lidelser  Elevkommentarer: ”Jeg kommer til å snakke mer med mine venner.” ”Vet bedre hva jeg skal gjøre hvis noen betror seg til meg” ”Hvis jeg selv får psykiske lidelser vet jeg at det ikke er veldig unormalt og at jeg kan få bra hjelp.” ”Hvor man skal gå, og at man ikke venter til siste liten før man gjør noe”

6 Gjennomføring av VIP  Lærer skal være arbeidsleder for sin klasse i tema psykisk helse (3 t)  Helsepersonell svarer på spørsmål og utdyper noen temaer på klassebesøk (2 t)  Felles for alle fem timer: Dialogundervisning med fokus på alminneliggjøring av psykiske plager og styrking av elevenes mestringsevne. Ingen private historier.  De elevene som ønsker en samtale etter VIP-arbeidet oppfordres til å kontakte skolens helsesøster/sos.ped.rådgiver/PP-rådgiver  Evaluering Tid for gjennomføring på vår skole, ukene____ VIP-koordinator på skolen: Helsesøster: PPT/OT: Psykisk helsetjeneste:

7  Arbeid med elevheftet  Oppgaver knyttet til læringsmiljøet  Lærer kan bruke temaer/utfordringer fra de ulike fag som har betydning for elevenes psykiske helse, eks: litteratur/film i norsk/engelskfagene, om å mestre ”farlige” verktøy/redskap på byggfag, om kropp/ernæring i naturfag osv Aktuelt innhold for lærernes 3 timer med klassen

8 Aktuelle temaer om ungdom og psykisk helse - 2 timer med helsepersonell  Hva er normalt og unormalt i forhold til psykisk helse?  Myter og fakta  Ulike psykiske plager og lidelser  Angst, depresjon, selvskading, spiseforstyrrelser og avhengighet  Blir man frisk?  Er sykdommene arvelig?  Hva vil det si å være en god venn? Når bør man overlate ”ansvaret” til voksne? -hvilke voksne?  Hvor søke hjelp?

9 Til sist: Noen ord om foreldrerollen  Ungdommen trenger trygghet, godt miljø, åpenhet hjemme og foreldre som setter grenser.  Snakk sammen. Vær åpen og ærlig. Det er ikke alltid samtalen fører til enighet, men man må tåle å være uenige.  Fortell til ungdommen hvis du er bekymret.  Prøv å tenke at du ikke har ”kontortid” for barna dine. Benytt sjansen når de åpner for kontakt. Ikke vent til det passer for deg å snakke, da kan det være for sent. Prøv også å ikke stille altfor mange spørsmål. Hentet fra brosjyren ”Gode råd til foreldre og foresatte,” utgitt av helsedirektoratet


Laste ned ppt "Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på:  Foreldremøter  Skolens hjemmeside  Epost til foreldre  På ”classfronter” eller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google