Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Investinor AS Noe for skalldyrnæringen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Investinor AS Noe for skalldyrnæringen?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Investinor AS Noe for skalldyrnæringen?
Statlig, landsdekkende investeringsselskap med en egenkapital på 2,2 mrd. kroner Heleid datterselskap av Innovasjon Norge Investinor skal investere i norske, konkurransedyktige bedrifter med internasjonalt potensial … og selge oss ut

3 Investinor – kort historikk
Vedtatt opprettet i statsbudsjett for 2008 (dvs. høsten 2007) Selskapet stiftet 1. kvartal 2008 Styret på plass 2. kvartal 2008 Administrerende direktør ansatt i august 2008 13 av 14 ansatte på plass i februar 2009 Første investering i juni 2009 6 investeringer så langt Legg merke til at politikerne begynte å planlegge opprettelsen av et statlig investeringsselskap allerede i 2007 – altså mens det ennå var høykonjunktur. Vi er ikke opprettet for å demme opp for finanskrisen. Merk dere også at vi begynte å jobbe sammen i februar i år, ikke i fjor slik noen ser ut til å tro.

4 Forutsetninger i mandatet
Investinor kan investere i form av aksjer (kun emisjoner) eller konvertible lån Vi skal ha medinvestorer i alle emisjoner Maksimal eierandel i et porteføljeselskap er 49 prosent Investeringer skal foretas på kommersielt grunnlag, og på like vilkår som private investorer Investinors investeringsmandat er en stortingsproposisjon; statsbudsjettet for 2008. Hvilket avkastningskrav har så Investinor? Kravet til avkastning henger naturligvis sammen med de andre forutsetningene dere ser her. Dersom avkastningen på våre investeringer ikke er god nok, da får vi ikke andre investorene med oss. Avkastningskravet vårt fastsettes ved bruk av kapitalverdimodellen. Dere finner en lenke til forklaring av den på nettsiden vår. Kapitalverdimodellen for dummies: Vi skal ha samme risikojusterte avkastning som i sammenlignbare bransjer/transaksjoner/selskap.

5 Investeringsfokus Faser
SÅKORN VEKST / VENTURE EKSPANSJON REFINANSIERING / BUYOUT / BØRSNOTERING INNTEKTER BREAK EVEN Produktutvikling Produktlansering Markedspenetrasjon Modent produkt Vi skal investere i bedrifter når fokus flyttes, eller er flyttet, fra produktutvikling til produktlansering. Investinor skal ta moderat teknologisk risiko, men stor markedsrisiko. Oversatt til trøndersk betyr det at vi skal vite at produktet/produktene virker før vi investerer. Legg også merke til at det markerte feltet har en høyrebegrensning. Vi skal ha såkalt exit. På et eller annet tidspunkt skal vi overlate porteføljeselskapet til nye eiere, som er bedre egnet enn oss til å ta selskapet videre inn i en ny fase. Dette kan skje ved for eksempel salg til en industriell aktør, børsnotering eller såkalt management buy out.

6 Investeringsfokus Sektorer vi skal ha god kompetanse på
ENERGI MILJØ REISELIV MARIN MARITIM 500 millioner er forbeholdt til marin næringsvirksomhet. Vi skal fortrinnsvis investere i sektorer hvor Norge står sterkt, og hvor det er vekstpotensial internasjonalt. Miljø og klimaprosjekter skal vektlegges særskilt. Vi kan også investere i andre sektorer Mandatet vårt åpner for at vi også kan investere i andre sektorer enn disse fem, men disse fem prioriteres. Vi skal fortrinnsvis investere i bransjer hvor det er vekstpotensial, og hvor Norge står sterkt, altså der vi har forutsetninger for å være verdensledende.

7 Andre forutsetninger Investeringene skal ha et langsiktig perspektiv.
Vi skal tilføre porteføljeselskapene merverdi: kompetanse og nettverk Styreplass og aksjonæravtale Langsiktig = minimum 1-3 år, normalt ikke over sju år. MEN dette varierer med bransje og konjunkturer. Vi har ingen “lukketid” på fondet slik det er vanlig i Private Equity, så vi kan tillate oss å være tålmodige når det er nødvendig. 7

8 Hva skal til? Biologisk risiko er tilbakelagt (moderat/lav)
Internasjonale ambisjoner Skalerbarhet En ledergruppe vi tror på Realistisk exitscenario Eierne ønsker å gi Investinor en hånd på rattet Skalldyrnæringen er like aktuell for Investinor som alle andre næringer. Kriteriene vi ser etter er de samme for alle sektorer og bransjer, ingen får særbehandling.

9 So what’s in it for me (dvs. dere)?
En krevende og kompetent eier med store finansielle muskler Temaet for denne presentasjonen er: Er investinor en aktuell kapitalkilde for skalldyrnæringen? Svaret mitt er ja, det kan vi være. Men kriteriene vi ser etter er de samme for alle næringer – ingen særbehandles eller nedprioriteres. Det er med andre ord i vel så stor grad opp til dere i forsamlingen å svare på dette spørsmålet.

10

11 Portefølje primo november 09
Metallkraft AS gjenvinner avfallsprodukter fra solcelleindustrien Hovedkontor: Kristiansand Investinors eksponering: 66 MNOK, juni 2009 Investinors eierandel: 7 prosent Investinors styrerepresentant: Helle Moen ProBio ASA utvikler, produserer og selger arktiske næringsstoffer, farmasøytiske produkter og kosttilskudd. Hovedkontor: Tromsø Investinors eksponering: 30 MNOK i juli 2009 Investinors eierandel: 8,5 prosent Numascale AS utvikler og selger teknologi som gir klynger av dataservere samme ytelse og funksjonalitet som stormaskiner. Hovedkontor: Oslo Investinors eksponering: 14,7 MNOK, august 2009 Investinors eierandel: 29 prosent Investinors styremedlem: Steinar Fossen THINK Holdings AS eier THINK Global som utvikler og selger elbiler, samt teknologi slike biler. Investinors eksponering: 12 millioner kroner, august 2009 Invesetinors eierandel: 5,5 prosent OCAS AS utvikler og selger teknologi som forhindrer flyulykker i lav høyde ved å varsle flygere om hindringer som kraftlinjer, tårn og vindmøller. Investinors eksponering: 17,5 millioner NOK, september 09 Investinors eierandel: 9,6 prosent SantoSolve AS utvikler en smertelindrende salve Investinors eksponering: 15 millioner NOK, oktober 09 Investinors eierandel: 9,5 prosent SantoSolve

12 Organisasjon pr. november 2009
Styret: Stein H. Annexstad (styreleder), Kjell Storeide, Trine Lise Sundnes, Siri Bye G. Johansen og Svein Sivertsen Driftsorganisasjonen: Administrerende direktør Geir Ove Kjesbu Finansdirektør Tor Helmersen Investeringsdirektører Helle Moen, Steinar Fossen, Jan Hassel, Asle Jostein Hovda, Ronny Vikdal og Ann Tove Kongsnes. Investeringsrådgivere Janne Bøklepp, Kay Meløysund, Inge Hovd Gangås, Kjartan Mjøsund Administrasjonsansvarlig Katrin Haram Kommunikasjonsansvarlig Rune Sævik Se også på hjemmesiden:

13 355 henvendelser pr

14 Henvendelser pr. bransje


Laste ned ppt "Investinor AS Noe for skalldyrnæringen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google