Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg Statssekretær Kjell Erik Øie Helse- og omsorgsdepartementet

2 Norsk mal:1 utfallende bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Morgendagens omsorg2 Jeg velger meg april I den det gamle faller, i den det ny får feste; det volder litt rabalder, – dog fred er ei det beste, men at man noe vil. Jeg velger meg april, fordi den stormer, feier, fordi den smiler, smelter, fordi den evner eier, fordi den krefter velter, – i den blir somren til! Bjørnstjerne Bjørnson

3 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Meld. St 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Morgendagens omsorg3

4 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer 40 ÅR TILBAKE Morgendagens omsorg4 Noen utviklingstrekk: Fra eldreomsorg til omsorg for alle Fra 20 000 til 130 000 årsverk Fra institusjon til hjemmetjenester Fra aldershjem til sykehjem og omsorgsboliger Fra hjemmehjelp og husmorvikar til hjemmesykepleie Årsverk i omsorgstjenesten 1971-2011 Andel årsverk institusjon vs hjemmetjeneste 1987-2007

5 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer 40 ÅR FRAM ÅRSVERK I OMSORGSTJENESTEN: 2012: 130 000 2020: 145 000 2030: 190 000 2050: 285 000 Morgendagens omsorg5 Framskrivning av personellbehovet i omsorgssektoren 2012 ‑ 2050

6 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer 1. MORGENDAGENS OMSORGSTJENESTEBRUKERE Flere enn før Hele livsløpet - alle aldersgrupper De ”nye eldre” En ny og aktiv brukerrolle Morgendagens omsorg6

7 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer 2. MORGENDAGENS OMSORGSFELLESSKAP Pårørendeprogram Frivillighetsstrategi Ideelle Samvirke Næringsliv Morgendagens omsorg7

8 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer 3. MORGENDAGENS OMSORGSTJENESTE Faglig omlegging med vekt på aktiv omsorg, hverdagsrehabilitering, og omsorg ved livets slutt Høyere kompetanse og større faglig bredde Menn som mulighet Morgendagens omsorg8

9 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer 4. MORGENDAGENS OMSORGSOMGIVELSER Velferdsteknologi- program Morgendagens sykehjem Husbankens investeringsordning Morgendagens omsorg9

10 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer 5.MORGENDAGENS OMSORG Et innovasjonsprogram fram mot 2020 Morgendagens omsorg10

11 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format EN KOMMUNAL INNOVASJONSSTRATEGI Morgendagens omsorg11

12 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer FRA OMSORGSPLAN 2015 TIL OMSORGSPLAN 2020 ”Omsorgsplan 2020 blir en plan for å møte både dagens behov og morgendagens utfordringer. Samtidig som dagens Omsorgsplan 2015 gjennomføres, starter arbeidet med å utvikle og innarbeide nye og framtidsrettede løsninger.” Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg12


Laste ned ppt "Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google