Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn, mandat, oppgaver Oppstartsmøte 06.02.2013 Universitetsdirektør Tor A, Aagedal Råd for samarbeid med arbeidslivet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn, mandat, oppgaver Oppstartsmøte 06.02.2013 Universitetsdirektør Tor A, Aagedal Råd for samarbeid med arbeidslivet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakgrunn, mandat, oppgaver Oppstartsmøte 06.02.2013 Universitetsdirektør Tor A, Aagedal Råd for samarbeid med arbeidslivet

2 Bakgrunn St.melding 44 (2008-09) Utdanningslinja Regjeringen vil: sørge for at alle norske høyere utdanningsinstitusjoner har en strategi for samarbeid med arbeidslivet som er utviklet sammen med arbeidslivet og studentene i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved den enkelte institusjon eller gruppe av institusjoner vurdere incentivene for institusjonene til å inngå i forpliktende samarbeid med arbeids­livet og dermed ivareta sitt samfunnsoppdrag vurdere å ta inn arbeidsrelevans som kriterium i vurdering av institusjonenes kvalitetssikringssystem for utdanning

3 Fra St.meldingen Institusjonene skal utvikle strategier ( for samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidslivet ) sammen med partene i arbeidslivet og studentrepresentanter i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Hensikten med strategiene er at institusjonene gjennom et bedre samarbeid skal høyne kvaliteten og øke fleksibiliteten i utdanningstilbudene… Institusjonene må vurdere hvilken form som er egnet for disse rådene, og representanter fra andre sektorer, frivillige organisasjoner eller folkevalgte kan også inviteres inn. I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig at institusjonenes allerede etablerte institusjonsallianser og nettverk driver strategiutviklingen sammen.

4 Mer fra St.meldingen Strategiene må innebære varig dialog med arbeidslivet om utvikling av gradsutdanninger og etter- og videreutdanning, når det gjelder både innhold og fleksibilitet. Styrking av bachelorgraden skal spesielt gis oppmerksomhet i dette arbeidet. Strategiene må vise hvordan institusjonene vil utvikle ordninger for økt bruk av frivillig praksis, og etablere en form for avtakerpaneler som skal bidra til bedre utdanninger. Strategiene må legge opp til å utvikle relevante og tilpassede etter- og videreutdanningstilbud.

5 St.melding 13 (2011-12) Utdanning for velferd RSA vil naturlig drøfte også de helse- og sosialfaglige utdanningene. For å styrke forbindelsene med samfunnet omkring skal de høyere utdanningsinstitusjonene også utvikle samfunnskontrakter. Det dreier seg ikke om kontrakter i juridisk forstand, men et felles utrykk for gjensidige mål, roller og forventninger mellom institusjonene og relevante samfunnspartnere. Samfunnskontraktene skal beskrive og sette mål for samvirket mellom institusjonene og omverdenen på alle viktige områder av virksomheten: utdanning, forskning og utviklingsarbeid, formidling, fleksibel og livslang læring, oppdragsvirksomhet, internasjonalisering, institusjonen i lokalsamfunnet osv. Et viktig formål er økt samhandling og medeierskap for samfunnspartnerne i universitetene og høyskolenes virksomhet

6 KD ber i statsbudsjett 2011 institusjonene opprette RSA med få føringer HiT oppretter mens UiA la først opp til omdanning av Agderrådets universitetskomite. Agderrådet ble lagt ned 01.01.2012. Felles RSA vedtas i de to institusjonsstyrene2012. Ulik profil og mandat på RSA ved universitetene og høgskolene. UiA/HiT valgt et relativt bredt mandat

7 ”Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved Høgskolen i Telemark (HiT) og Universitetet i Agder (UiA) er et rådgivende organ for institusjonenes styrer. RSA skal bidra til et godt og systematisk samarbeid mellom HiT, UiA og samfunns- og arbeidslivet i Agder og Telemark, for å: · sikre kvalitet og relevans i utdanningstilbudene ved HiT og UiA, · utvikle FoU-virksomheten ved HiT og UiA til anvendelse for det regionale samfunns- og arbeidsliv · bistå HiT og UiA i utviklingen av studentrekruttering, rekruttering av høyt kvalifisert akademisk og administrativ arbeidskraft og utviklingen av finansieringsgrunnlaget for virksomheten, og styrke relasjonene og samarbeidet mellom HiT, UiA og regionens samfunns- og arbeidsliv mer generelt. RSA skal utarbeide forslag til strategi for å utvikle hovedpunktene i rådets mandat. Mandat (og oppgave):


Laste ned ppt "Bakgrunn, mandat, oppgaver Oppstartsmøte 06.02.2013 Universitetsdirektør Tor A, Aagedal Råd for samarbeid med arbeidslivet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google