Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AREALPROSJEKTET Felles overordnet WWW.AREALPROSJEKTET.NO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AREALPROSJEKTET Felles overordnet WWW.AREALPROSJEKTET.NO."— Utskrift av presentasjonen:

1 AREALPROSJEKTET Felles overordnet

2 Fylkesdelplan for Jæren
10 kommuner innbyggere Plankart Retningslinjer Planen blir fulgt

3 Fylkesdelplan for Haugalandet

4 Hvorfor? Felles ABS-region Gjensidig avhengighet Helhetlige løsninger
Vil styrke regionen

5 Temaer Boligarealer Næringsarealer Senterstruktur Jordbruksarealer
Grøntarealer Tilgjengelighet til strandsonen

6 Hovedmål Gjennom en felles forpliktende arealpolitikk skal en legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele Knutepunkt Sørlandet regionen.

7 ATP-utvalget

8 Prosjektgruppa

9 Fremdriftsplan Bli enige om hva planen skal inneholde (2006)
Planprogram (høring vinteren 06-07) Temakart og analyser (2007) Foreløpig planforslag (vinteren 07-08) Politiske prosesser (våren 2008) Sammenstilling av planutkast (høsten 2008) Høring (vinteren 08-09) Endelige vedtak (våren 2009)

10 Bilde

11 DAGENS SEMINAR

12 Formål -Hvordan kan det offentlige tilrettelegge for næringslivet?
-I hvilken grad bør det offentlige legge føringer på næringsarealene? -Hva er de viktigste lokaliseringskriteriene? -Hvordan kan Kristiansandsregionen fremstå som norges mest attraktive byregion?

13 NÆRINGSLIVETS AREALBEHOV OG LOKALISERINGSPREFERANSER
STAVANGER NÆRINGSLIVETS AREALBEHOV OG LOKALISERINGSPREFERANSER Godt utviklet infrastruktur (både bil og kollektivt) Forhold ved eiendommen (langsiktighet og utvidelsesmuligheter) Kvalitet (Områdets estetikk og omdømme)

14 Program 12.30 Næringsarealundersøkelsen 12.45 Vei og infrastruktur
13.00 Trender i markedet 13.30 Samlokalisering og klyngedannelser 14.00 Eksempler fra virkeligheten 15.00 World Cafè


Laste ned ppt "AREALPROSJEKTET Felles overordnet WWW.AREALPROSJEKTET.NO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google