Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELESNING 3: Platon I: Teoretisk Filosofi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELESNING 3: Platon I: Teoretisk Filosofi"— Utskrift av presentasjonen:

1 FORELESNING 3: Platon I: Teoretisk Filosofi
Narve Strand

2 Platon Følgesvenn Sokrates. Formål: videreføre, forsvare hans agenda.
“Antroposentriske vending”: underbygge teoretisk og ontologisk

3 Idélæren (bakgrunn): Unngå Sofistenes verdirelativisme og epistemologisk skeptisisme → menneskelig samhandling ikke normgivende som sådann Sokrates’ krav om almengyldige definisjoner (absolutte standarer) og ufeilbarlig viten → ikke naturen basis heller

4 Løsning: En tredje sfære! (1) Består av former, idéer
(2) For nøkkelbegrep i vitenskap og praktiske liv (3) Evige, allmene, ligger under alt (ontologi); gir ting ikke bare liv, men forståelighet (epistemologi)

5 Idélæra: Idé X Kopi 1 Kopi 2 Kopi 3
X for (1) Fysiske ting (hest, stol, o.s.v.) (2) Abstrakte matematiske former (trekant) (3) Logiske og estetiske relasjoner (”lik”, ”større enn”, ”symmetrisk”) (4) Etiske og politiske begrep (’rettferdighet’)

6 EKSEMPEL: Trekanten: Sanset vs. som idé eller konsept

7 Kunnskapsteori Vi oppnår sikker viten og rett innsikt/dygd gjennom skuen ideene Fornuften (intuisjon) kjernen Tanke/språk/metode (dialektikk) og sansning underordnet rolle

8 Linjelignelsen

9 Sollignelsen Det Godes Idé: Andre Idéer og intellektet ::
Sola: Levende vesner og sansning

10 Hulelignelsen

11 Problem Idélæra: Idéer for alt?
Platon dualist → forbindelsesproblemet (jmf. Anaxagoras)

12 Platons Kosmologi (Timaios)
Kosmos skapt av høyere intelligens (Demiurg) Former formløs materie etter matematiske mønstre (idéene) Elementer = partikkelaktig (”geometrisk atomisme”) Forskjellig form → forskjellig adferd og forhold mellom figurer

13

14 Astronomi Sirkel/kule mest perfekt form (jorda + himmellegemer)
Festet på konsentriske kuleskall m/ jordas midtpunkt som sentrum Geometrisk bevegelse

15

16 MEN: Sett fra jorda: Planetenes bevegelser ikke jevn fart, enkel geometrisk gang over himmel!

17

18

19 Eudoxus Hele 27 kuleskall! Forbundet m /hverandre
Akse gjennom jorda m/ forskj. vinkler; motsatt dreieretning → Planetenes bevegelse = sammensatt av mange, enkle, sirkulære bevegelser

20

21 Matematisk modell, ikke fysisk eksistens alle sirkler.
Forklare himmellegemers bevegelse som jevn, geometrisk Stemme overens med empirisk astronomi (beregninger, observervasjon)

22 Platon: Første fullverdige matematiske kosmologi
Eudoxus: Første fullverdige geometriske astronomi Begge: første helhetelige forsøk beskrive og forklare naturen matematisk (jmf. Pytagoreisk-Platonske verdensbilde)


Laste ned ppt "FORELESNING 3: Platon I: Teoretisk Filosofi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google