Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En virtuell organisasjon, tuftet på et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Rokkansenteret/UiB, finansiert av Kultur – og kirkedepartementet,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En virtuell organisasjon, tuftet på et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Rokkansenteret/UiB, finansiert av Kultur – og kirkedepartementet,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 En virtuell organisasjon, tuftet på et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Rokkansenteret/UiB, finansiert av Kultur – og kirkedepartementet, som danner et frittstående og faglig uavhengig senter.

3

4

5

6 Overordnete formål gjennomføre et tre- til femårig forskningsprogram koordinere formidling av forskning utvikle kunnskap om frivillig sektors betydning i samfunnet bidra til å videreutvikle den statlige frivillighetspolitikken styrke frivillig sektor gjennom økt forskningsbasert kunnskap

7 Overordnete formål (forts.) utvikling av nye forskningstilnærminger og problemstillinger; videreutvikle forskning og kompetanse på sivilsamfunn/frivillig sektor; være en møteplass for forskere og brukere

8 Forskningsprogrammet Forskningsprogrammet definerer tre hovedtemaer: deltakelse endringsprosesser finansieringsordninger og rammevilkår Forskningsprogrammet er iverksatt i form av en arbeidsplan

9 Deltakelse Endring i sivilsamfunnet: deltakelse, sosial integrasjon og demokrati Endringer i motivene for frivillige innsats og aktiv deltakelse Faktorer som påvirker det frivillige engasjementet Former for den moderne dugnaden Individualisering, selvutviklingsideologi og sivilt engasjement

10 Deltakelse (forts.) Integrasjon og deltakelse av etniske grupper Kjønn og deltakelse Verdier involvert i frivillighet Lærings- og personlig utviklingsprosesser Utvikling av ”sosial kapital”

11 Endringsprosesser Tunge trender: Globalisering Postnasjonalisering Individualisering Nye informasjons- og kommunikasjonsteknologier Utviklingen av et ”nettverkssamfunn” Nye former for styring (governance) Individualiserte kulturformer og deltakelse Nye organisatoriske former

12 Endringsprosesser (forts.) Intern demokrati i organisasjoner Organisasjonsdemokratiet og sosial kapital Organisasjonenes rolle som samfunnsdemokratiske aktører Globale og transnasjonale nettverker

13 Endringsprosesser (forts.) Strukturelle endringer i frivillig sektor Teknologiske endringer (nettmedlemskap og SMS-aktivisme) Organisatoriske innovasjoner Profesjonaliseringen Næringslivets samfunnsansvar Nettverkssamfunnet og relasjonene mellom sentrale og lokale ledd

14 Endringsprosesser (forts.) Ungdomskulturer og ungdommenes deltakelse Tradisjonelle organisatoriske former og ungdommenes kultur Nye organisatoriske former for ungdommenes politiske deltakelse Stiftelse som organisatoriske form

15 Finansiering og rammebetingelser Frivillige organisasjonenes finansieringskilder Finansiell selvstendighet Effekter av ulike finansieringsordninger Offentlig finansiering og organisasjonenes egenart Private finansieringskilder Kommersialisering av frivillige organisasjoner

16 Finansiering og rammebetingelser (forts.) Governance: Samhandlingsformer mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Deltakelse i politikkdannelse og samfunnsdemokratisering Virkemidler: Styringsvirkemidler benyttet av myndighetene Virkemidlenes virkninger på organisasjonene Den nordiske ”modellen” Særtrekk ved nordiske frivillig sektor

17 Arbeidsplan 2008-2010 Prosjekt 1 Lokallag i Norge - Data innsamling Prosjekt 2 Spørreundersøkelse om frivillig innsats Prosjekt 3 Styringsvirkemidler: insentiver og virkninger på frivillige organisasjoner Prosjekt 4 Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner

18 Arbeidsplan 2008-2010 forts. Prosjekt 5 Ungdom og frivillighet Prosjekt 6 Det lokale organisasjonssamfunnet Prosjekt 7 Endringer i frivillig sektor 1998-2008 Prosjekt 8 Inkluderingsperspektiv på frivillige organisasjoner

19 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "En virtuell organisasjon, tuftet på et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Rokkansenteret/UiB, finansiert av Kultur – og kirkedepartementet,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google