Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lesing – lesetrategier. Aviser i undervisningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lesing – lesetrategier. Aviser i undervisningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lesing – lesetrategier. Aviser i undervisningen
Lesing er basisferdighet som er nødvendig for alle fag og som skal trenes i alle fag. 2008 Avis i Skolen – Johannes Bøyum

2 Hva er lesekompetanse? Grunnleggende tekniske ferdigheter: Avkoding og elementær forståelse, evne til å forme bokstaver og skrive ord og setninger. Funksjonell lesekompetanse: Å kunne bruke skriftspråket til å ta seg fram i samfunnet (lese kart, bruksanvisninger, aviser osv.) Såkalt ”critical literacy”: Kunnskap om sjangrer og virkemidler og en bevisst og kritisk holdning til tekstens budskap.

3 Lesekompetanse Å være i stand til å forstå, anvende og reflektere
PISAs definisjon: Å være i stand til å forstå, anvende og reflektere over skrevne tekster for gjennom dette å oppnå sine mål, utvikle sin kunnskap og sine muligheter, og være i stand til å delta i samfunnslivet

4 Leseundersøkelser Pisa-undersøkelsen: En av fem norske elever er funksjonelt analfabeter når de går ut av skolen.

5 Leseundersøkelser Pisa-undersøkelsen: 2006 Norske elever ligger under OECD-gjennomsnittet i både lesing, matematikk og naturfag. Norge har hatt en tilbakegang i perioden , viser PISA (Utdanningsdirektoratet)

6 Om lesekompetanse Fullt ut lesekompetent er en person først når teksten er knyttet til hans egen virkelighet ..Dette er ren logikk. Like logisk er det at en journalist formulerer seg ut fra sin kompetanse. Per Baugstø

7

8

9

10

11 Sammensatte tekster tekst Bilde … Tegninger Titler Hensikt Grafi Lyd
Film Hensikt Estetikk

12 Lesing er kommunikasjon Kommunikasjonsmodell (Schramm/Shannon)
Støy Erfaringsverden Erfaringsverden Sender Kode-former Signal (produkt) Kode-omformer Mottaker Tilbakemelding

13 Teksters vanskelighetsgrad er avhengig av leserens forforståelse
Jo mer man vet om et emne, desto lettere er det å lese en tekst om det. Jo mindre man kjenner til emnet, jo vanskeligere blir lesingen Hva med å forstå nyhetene i TV / radio? Samtidsorientering er viktig - Føle seg orientert - Tørre å mene - Kunne samtale om saker og ha kvalifiserte synspunkter.

14 Forventning / forforståelse
Tittel, ingress og bilde sammen med dine egne kunnskaper og erfaringer, gir deg idé om hva saken/teksten handler om. Du har en forståelse av saken før du har lest saken. Dette gjør lesingen lettere fordi du i lesingen vil leite etter bekreftelser, ev. svar på spørsmål som dukker opp. Gjett en artikkel Vis utklipp Først til de som ikke har lest artikkelen: Hva tror dere dette handler om? Til de som har lest: Hva er saken? Øvelse for å trene ”forforståelse” Se Nileser 6: side 2.

15 Avis som læremiddel: - Inneholder ulike typer stoff og sjangrer som gir muligheter for både sterke og svake lesere. Redaksjonelt stoff Avisen skal informere, kritisere underholde, være debattorgan Redaksjonelle sjangrer: Nyhet Notis Reportasje Feature Intervju Enquete Leder Kommentar Leserbrev Anmeldelse Petit Annonser Aviser er markedsplass Ulike annonser: Salgsannonser Rubrikkannonser Kunngjøringer

16 Aviser / aktuelle medier i lesetreningen Mål middel
Leseferdighet Fagkunnskap Tekster som er autentiske er aktuelle er vesentlige gir identifikasjon som vekker interesse Virkelighetsnære tekster

17 Leseferdighet

18 Hvorfor leser du? For hygge og underholdning
For å finne fakta og andre opplysninger For å lære noe For å få faglig innsikt og utvikling For å få personlig innsikt og utvikling Hva leser du for å …? Oppgave Lag liste over det du leser Tenk først etter hvor og når du leser. - Hva leser du på disse stedene og tidspunktene? Se på de fem punktene i listen over. Hva leser du under hvert av disse punktene?

19 Lesestrategi For å kunne lese effektivt må du først vite hvorfor du leser og hva målsettingen med lesingen er. Deretter velger du lesemåte og kombinasjoner av lesemåter som gjør at du når målene dine på en god og effektiv måte (Stangeland/Forth) Dette er å ha en lesestrategi

20 Lesestrategi Forberedelse - Bestemme hva som er hensikten / formålet med lesingen Gjennomføre valgt lesemåte (Skumme, scanne, ekstensiv, intensiv) Etterarbeid Tenke gjennom om du har oppnådd hensikten. Velge videre strategi. Hva gjør du videre?

21 Lesemåter Skumlesing Scanning Ekstensiv lesing Intensiv lesing

22 Trene grunnleggende ferdigheter
Å uttrykke seg muntlig Å uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy

23 Kunnskapsløftet: Å kunne lese i matematikk
- innebærer å tolke og dra nytte av tekster med matematisk innhold og med innhold fra dagligliv og yrkesliv. Slike tekster kan inneholde ulike matematiske uttrykk, diagrammer, tabeller, symboler, formler og logiske resonnementer.

24 Kunnskapsløftet: Å kunne regne i norsk
- er en ferdighet som forutsetter et annet språk enn verbalspråket. Men disse språkene har et felles kunnskapsområde når det gjelder begrepsutvikling, logisk resonnement og problemløsning. Det gjelder også forståelse for form, system og komposisjon. Ved lesing av sammensatte tekster og sakprosa blir arbeidet med grafiske fremstillinger, tabeller og statistikk viktig forståelse.


Laste ned ppt "Lesing – lesetrategier. Aviser i undervisningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google