Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering inntak 2012 Vedleggsskjema 2013. «Rett skjema til rett elev» Skjema A: Det var inntaksåret 2012 et ønske om å få riktige søkere til særskilt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering inntak 2012 Vedleggsskjema 2013. «Rett skjema til rett elev» Skjema A: Det var inntaksåret 2012 et ønske om å få riktige søkere til særskilt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering inntak 2012 Vedleggsskjema 2013

2 «Rett skjema til rett elev» Skjema A: Det var inntaksåret 2012 et ønske om å få riktige søkere til særskilt prioritert Vg1 178 ble tatt inn til Arbeidslivstrening og Hverdagslivstrening med skjema A I tillegg fikk 12 elever innvilget særskilt prioritert Vg1 Få klagesaker i år og bare en gikk til fylkesmannen Tettere samarbeid mellom fylkeskommunal og kommunal PPT

3 Spesialundervisning Det var noe nedgang i antallet elever som søkte spesialundervisning i forbindelse med inntaket, inkludert grunnkompetanse, ca 385 (skjema B) Elever med behov for omfattende tilrettelegging veiledes til å søke spesialundervisning (skjema B) Oppfordre til at flere søker med melding (I-skjema) fremfor B, for å prøve ut skolens allmenpedagogiske tilrettelegging dersom det er mulig

4 Tendenser sett etter årets inntak Fra A B I Det er nå flere riktige A søkere. Færre avslag. Søknadene bidrar til å få eleven på rett plass Nedgang i antall B søknader, men fortsatt noen «sikringssøknader». (Flere kan søke med melding) Det var en økning i bruk av meldingsskjema i 2012. Skolen følger opp disse i samarbeid med PPT (skjema I) Det er behov for god informasjon om allmenpedagogiske styrkingstiltak på de ulike skolene De videregående skolene lager en plan for tilpasset opplæring som gjøres tilgjengelig på skolens hjemmeside

5 Kriterier i henhold til loven: Behov for spesialundervisning og mestrer kun ett utdanningsprogram. Dette gjelder kun få elever fra ungdomsskolene. Viktig å begrunne i søknaden hvorfor bare dette ene programmet. I tillegg skal alle som søker hverdagsliv og arbeidsliv bruke skjema A. Skjema A - Søknad om særskilt prioritert inntak til Vg1 Elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, og som har behov for spesialundervisning Alle elever som søker seg til grunnkompetanse programfag eller grunnkompetanse annet på vg1. Skjema B - Søknad om spesialundervisning Elever som har behov for tilrettelegging. Dette kan være elever som har hatt noe spesialundervisning i grunnskolen, og som har behov for tilrettelegging/tilpasset opplæring. Elever som ønsker å melde om fysiske eller psykiske forhold Skjema I - Melding om behov for tilrettelegging Elever som har behov for spesialundervisning og som mangler vurdering i ett eller flere fag Vg1 og Vg2. Eleven må søke seg til et programområde som bygger på det videregående trinn eleven har gjennomgått. PPT skal gjøre en helhetsvurdering sammen med skolen i forhold til realisme. Skjema C - Søknad om individuell vurdering til Vg2 og Vg3 Vedleggsskjemaene

6 Elever som har rett til spesialundervisning kan søke om inntil to år ekstra når eleven trenger det i forhold til opplæringsmål. Elever som har rett til opplæring i og på tegnspråk, i punktskrift og rett til særskilt språkopplæring. Skjema D- Søknad om utvidet opplæringstid utover 3 årSkjema E - Søknad om lærekandidat Brukes for elever som mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene. Inntaket skjer da ut fra en skjønnsmessig vurdering, jf. § 6-17. Skjema H - Individuell vurdering for søkere til Vg1 uten karaktergrunnlag Brukes av søkere som ikke har vitnemål fra norsk grunnskole Brukes av nyankomne minoritetsspråklige elever som har behov for/ønsker et innføringstilbud (nytt) Skjema G – Vedleggsskjema for minoritetsspråklige Vedleggsskjemaene

7 Nytt lovverk fra 1. august 2012 Åpnet for å gi nyankomne minoritetsspråklige særskilte innføringstilbud Kan organiseres i egne grupper/klasser Tidsbegrenset (inntil 2 år, men med vedtak for 1 år av gangen) Kan avvike fra fag- og timefordelingen og læreplaner i fag så lenge man er i et innføringstilbud Skolen kartlegger, vurderer og fatter enkeltvedtak NB! Kommunen/fylkeskommunen er ikke pålagt å opprette innføringstilbud, og eleven har heller ikke plikt til å gå i et slikt tilbud Innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever

8 Fra skoleåret 2013-14 tilbyr vi innføringsklasser ved de 4 største skolene: Horten, Greveskogen, Sandefjord og Thor Heyerdahl Thor Heyerdahl fortsetter et år til med forsøket med utvidet grunnskoleopplæring og følger de prosedyrene de har for inntak her De andre elevene med rett til videregående opplæring tas inn til en av de andre skolene som har innføringstilbud På Greveskogen tas elevene inn etter hvilken rettighet de har, men samarbeidet med kommunene fortsetter Innføringstilbud (forts.)

9 Elevene søker et yrkesfaglig utdanningsprogram ved skolen og blir tatt inn til Vg1 over 2 år med vekt på fellesfagene og ekstra norskopplæring det første året. Etter år 1, kan elevene fortsette på Vg1 på det utdanningsprogrammet de er tatt inn til, eller gjøre et omvalg Elever som har behov for/ønsker et slikt tilbud må få god veiledning av rådgiver, eventuelt ta kontakt med en av skolene som tilbyr innføringsklasser Det kommer mer informasjon om organisering og innhold så fort dette er klart Mer om innføringstilbud


Laste ned ppt "Evaluering inntak 2012 Vedleggsskjema 2013. «Rett skjema til rett elev» Skjema A: Det var inntaksåret 2012 et ønske om å få riktige søkere til særskilt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google