Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny plan- og bygningslov – ny struktur Planlegging i kommunen med fokus på kulturlivet Arild Axelsen, plan- og bygningssjef Frosta kommune Leder Frosta.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny plan- og bygningslov – ny struktur Planlegging i kommunen med fokus på kulturlivet Arild Axelsen, plan- og bygningssjef Frosta kommune Leder Frosta."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny plan- og bygningslov – ny struktur Planlegging i kommunen med fokus på kulturlivet Arild Axelsen, plan- og bygningssjef Frosta kommune Leder Frosta musikkråd

2 Nye elementer i plandelen av loven Planstrategier Planprogram Handlingsplaner Planbeskrivelse og konsekvensutredninger Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhetsanalyser Planregister Felles planleggingsoppgaver Regionalt planforum

3 Hovedgrep i plandelen: Plikt til å utarbeide planstrategi det første året etter kommune- og regiontingsvalg.......men derfra er det stor grad av valgfrihet. Større innsats tidlig i planprosessene – planprogram Planer skal ha handlingsdeler - så vidt mulig forpliktende for partene Arealplanene får nye arealkategorier og virkemidler

4 Kommunal planlegging: Omfatter: Kommunal planstrategi Kommuneplan med: – Samfunnsdel og handlingsprogram – Arealdel Reguleringsplan – Områderegulering – Detaljregulering

5 Kommunal planstrategi Strategi for valgperioden: - Hvilke nye planer skal utarbeides - Skal planer revideres Her bør det være mulig å komme med innspill til kommunen

6 Kommuneplanens samfunnsdel Langsiktige utfordringer, mål og strategier Alternative strategier Gjelder alle sektorer (f eks kultur, musikkliv) Handlingsdel som angir hvordan planen følges opp Denne revideres hvert år

7 I § 3-1 er det trukket fram noen viktige samfunnshensyn som planleggingen skal ivareta, blant annet: ” sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses” Og: ”legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet ”

8 Medvirkning § 5-1: Enhver som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning Det legges særlig vekt på funksjonshemmede og barn og unge

9 Hvordan kan vi påvirke? Meld inn ønsker allerede i planstrategien Skriv gjerne selv hva som bør stå i samfunnsdelen. Vær aktiv i høringsperioden Ikke godta ”17-maitaler”, eget kapitel for kultur/musikk

10

11

12

13

14 Takk for meg og lykke til!

15


Laste ned ppt "Ny plan- og bygningslov – ny struktur Planlegging i kommunen med fokus på kulturlivet Arild Axelsen, plan- og bygningssjef Frosta kommune Leder Frosta."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google