Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FREDRIKSTAD MUSIKKRÅDS MÅL OG HANDLINGSPLAN 2008 - 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FREDRIKSTAD MUSIKKRÅDS MÅL OG HANDLINGSPLAN 2008 - 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 FREDRIKSTAD MUSIKKRÅDS MÅL OG HANDLINGSPLAN 2008 - 2009

2 VISJON FMR skal bidra til et levende og bærekraftig musikkliv i Fredrikstad FMR skal bidra til et levende og bærekraftig musikkliv i Fredrikstad

3 HOVEDMÅL 1. FMR skal være samlende for musikklivet i Fredrikstad. 2. FMR skal være et serviceorgan for medlemmene. 3. FMR skal synliggjøre musikklivet i Fredrikstad for politikere og befolkning. 4. FMR skal bidra til utvikling av musikktilbud for foreninger i Fredrikstad med spesiell vekt for barn og unge.

4 HOVEDMÅL 1 FMR skal være samlende for musikklivet i Fredrikstad DelmålAktivitetAnsvar Prosjekt start 1. Aktivisere medlemmene  Medlemsmøter 4 ganger pr år 4 ganger pr år 2 på høst – 2 på vår (årsmøte) Styret 2. Informere om faste aktiviteter  Regelmessige info-skriv 4 ganger  Referat fra medlemsmøter 4 ganger  Levende hjemmesider StyretStyretSekretær Hele året 3. Skape samlingspunkt for medlemmene  Arrangere Musikkens dag 09.mai 2009  Arrangere Adventskonsert Styret/ m deltagere AugustMai 4. Skolere medlemmer  Formidle kurs i foreningsvirksomhet Styrearbeid Styrearbeid Møteledelse Møteledelse Prosjektledelse Prosjektledelse Kommunikasjon Kommunikasjon Søknadsskriving Søknadsskriving Styret Vinter 2009

5 HOVEDMÅL 2 FMR skal være et serviceorgan for medlemmene DelmålAktivitetAnsvarFrist 1. Ha en levende hjemmeside  Kontinuerlig oppdatering Marita Hele tiden 2. Ha en oppdatert oversikt over instruktører og dirigenter  Finne ut hvilken type oversikt medlemmene vil ha  Kontakte potensielle instruktører og dirigenter StyretSekretær Innen utgangen av august 3. Bevisstgjøre medlemmene om tidsfrister og maler for søknader  Info om tidsfrister  Info om søknadsblanketter  Være høringsinstans for kulturkontoret Styret/Marita Kontinuerlig oppdatering på nettsidene 4. Være bindeledd mellom oppdragsgiver og medlemmene  Informasjon om oppdrag formidles til medlemmene Sekretær Kontinuerlig oppdatering

6 HOVEDMÅL 3 HOVEDMÅL 3 FMR skal synliggjøre musikklivet i Fredrikstad for politikere og befolkning DelmålAktivitetAnsvarFrist 1. Påvirke bevilgende myndigheter til økning av midler til musikklivet i Fredrikstad  Regelmessig informasjon til kulturkontoret  Møte med politisk utvalg for kultur  Kartlegge politikeres interesse for musikkliv og påvirke disse Styret Før budsjettet legges 2. Ha en åpen linje til de lokale medier  Etablere kontaktpersoner  Pressemeldinger i forbindelse med aktiviteter Prosjektansvarlig/ styret 3. Arrangementer som skaper interesse hos befolkningen  Musikkens dag 09.mai 2009  Adventskonsert

7 HOVEDMÅL 4 FMR skal bidra til utvikling av musikktilbud for foreninger i Fredrikstad med spesiell vekt for barn og unge i Fredrikstad DelmålAktivitetAnsvarFrist 1. Bidra til at bevilgede midler til Kulturskolen brukes best mulig i forhold til opplæring av skolekorpsene  Invitere til møte med Kulturskolen  Gjennomføre møtet for å skissere videre samarbeidsform Irene/StyretStyretAugust/septemberAugust/september 2. Kartlegge behov i barnekor  Etablere en prosjektgruppe med deltagere fra kor og FMR  Utarbeide og gjennomføre en spørreundersøkelse Styret/ medlemmer Prosjektgruppa Utgangen av 2008 3. Bruken av Blå Grotte  Utleie for foreninger slik at de kan planlegge aktiviteter for flere måneder/år fremover.  Møte med ansvarlige Styret Før sommerferien 2008


Laste ned ppt "FREDRIKSTAD MUSIKKRÅDS MÅL OG HANDLINGSPLAN 2008 - 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google