Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kitron ASA Resultatpresentasjon 3. kvartal 2003. Hovedpunkter Q3 2003 Økt effektivitet og høyere bruttomarginer bidrar til positivt resultat i 3. kvartal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kitron ASA Resultatpresentasjon 3. kvartal 2003. Hovedpunkter Q3 2003 Økt effektivitet og høyere bruttomarginer bidrar til positivt resultat i 3. kvartal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kitron ASA Resultatpresentasjon 3. kvartal 2003

2 Hovedpunkter Q3 2003 Økt effektivitet og høyere bruttomarginer bidrar til positivt resultat i 3. kvartal. Driftsinntekter i tredje kvartal NOK 392 mill (396m) Bruttomargin 39,1% (38,2%) Justert bruttomargin 40,1% Resultat før skatt NOK 0,2 mill (-14,3m) Driftsresultat NOK 7,3 mill (-4,5 mill) Antall årsverk i Norge og Sverige er redusert med 319 i 2003 Ordrereserve NOK 955 mill (815m) Egenkapitalandel 33,4% (29,1%)

3 Resultatutvikling Q3 2002 – Q3 2003 Endring: NOK 1,5 mill. Årsak: Forbedret bruttomargin Endring: NOK – 10,3 mill. Årsak: 1) Reduksjon lønnskost. NOK 12,0 mill 2) Økning andre dr. kost NOK 3,8 mill 3) Reduksjon avskrivninger NOK 2,1 mill

4 Utvikling lønnskostnader

5 Endring: NOK – 2,7 mill. Årsak: Redusert kapitalbinding, og redusrt rentenivå Resultatendring: NOK 14,5 mill. Resultatutvikling Q3 2002 – Q3 2003

6 Resultatregnskap Q3 2003

7 Balanse pr. 30. september 2003 Endring: NOK -46,6 mill. Endring: NOK -51,4 mill.

8 Balanse pr. 30. september 2003 Endring: NOK -59,2 mill. Endring: NOK -47,9 mill.

9 Balanse pr. 30. september 2003

10

11 Kontantstrømsoppstilling og egenkapital pr. 30. september 2003

12 Top 20 aksjonærer pr. 30. september 2003

13 Utvikling markedssegmenter 2002 - 2003

14 Data/Telecom 32 % Første kvartal med økning i omsetning Største enkeltsegmnet i perioden Økning i forespørsler og vurdering av mulige nye prosjekter Inngåtte kontrakter basert på kompetanse innen trådløse applikasjoner (høyfrekvent mikrobølgeteknologi) vil gi vekst i Kitron Microelectronics i 2004 Godt posisjonert med kompetanse midt i ”Microwave Road” Nytt prosjekt med Alcatel Space(S) – ca. 10m/år Første kvartal med økning i omsetning Største enkeltsegmnet i perioden Økning i forespørsler og vurdering av mulige nye prosjekter Inngåtte kontrakter basert på kompetanse innen trådløse applikasjoner (høyfrekvent mikrobølgeteknologi) vil gi vekst i Kitron Microelectronics i 2004 Godt posisjonert med kompetanse midt i ”Microwave Road” Nytt prosjekt med Alcatel Space(S) – ca. 10m/år

15 Defence/Marine 29 % Aktivitetsnivå på samme nivå som foregående år Som forventet nedgang innen marinesegmentet, økning i forsvarsleveranser Bedret marked for olje/gassletings- tjenester kan gi økt aktivitet i marinesegmnetet i løpet av 2004 Fortsatt gode fremtidsutsikter i forsvarssegmentet Eksisterende prosjektplaner indikerer vekst i produksjonsaktiviteter på 10%+ fra 2003 til 2004 Aktivitetsnivå på samme nivå som foregående år Som forventet nedgang innen marinesegmentet, økning i forsvarsleveranser Bedret marked for olje/gassletings- tjenester kan gi økt aktivitet i marinesegmnetet i løpet av 2004 Fortsatt gode fremtidsutsikter i forsvarssegmentet Eksisterende prosjektplaner indikerer vekst i produksjonsaktiviteter på 10%+ fra 2003 til 2004

16 Medical 18 % Noe økning i forhold til samme kvartal 2002 med bra aktivitet mot eksisterende kunder: GE(Int), Siemens(S), Lærdal(N), Ortivus(S) Nye kunder og prosjekter vunnet i 3 kvartal: Hemocue(S) – ca. 10m/år Radi Medical(S) – ca. 10m/år Forventer fortsatt 5-8% markedsvekst/år Noe økning i forhold til samme kvartal 2002 med bra aktivitet mot eksisterende kunder: GE(Int), Siemens(S), Lærdal(N), Ortivus(S) Nye kunder og prosjekter vunnet i 3 kvartal: Hemocue(S) – ca. 10m/år Radi Medical(S) – ca. 10m/år Forventer fortsatt 5-8% markedsvekst/år

17 Industry / Other 21 % Lavere omsetning enn samme periode foregående år Positiv utvikling hos enkeltkunder Totalvolum redusert av lagernedbygging hos ett av selskapets større kunder innen segmentet Kitron er i stor grad avhengig av utvikling hos enkeltkunder innen segmentet Danaher(S), Tomra(N), ABB Power(S), ABB Robotics(S/N) Nye kunder og prosjekter vunnet i 3 kvartal: Aimpoint(S) – ca. 10m/år Dometic(S) – ca. 15/år Lavere omsetning enn samme periode foregående år Positiv utvikling hos enkeltkunder Totalvolum redusert av lagernedbygging hos ett av selskapets større kunder innen segmentet Kitron er i stor grad avhengig av utvikling hos enkeltkunder innen segmentet Danaher(S), Tomra(N), ABB Power(S), ABB Robotics(S/N) Nye kunder og prosjekter vunnet i 3 kvartal: Aimpoint(S) – ca. 10m/år Dometic(S) – ca. 15/år

18 Videre utsikter Ordrereserve NOK 955 mill (815m) Forventer omsetning i 4. kvartal på linje med samme periode i fjor (514m) Stabile bruttomarginer Noe ytterligere reduksjon i lønnsutgifter Ytterligere bedring i lønnsomhet Fortsatt fokus på effektivisering og videreutvikling av verdiøkende tjenester Ordrereserve NOK 955 mill (815m) Forventer omsetning i 4. kvartal på linje med samme periode i fjor (514m) Stabile bruttomarginer Noe ytterligere reduksjon i lønnsutgifter Ytterligere bedring i lønnsomhet Fortsatt fokus på effektivisering og videreutvikling av verdiøkende tjenester

19 Fokus på effektivisering

20 Forventer å fullføre implementering av Fokuserte Fabrikker i løpet av 2004 Ytterligere produktivitetsøkning Reduksjon i gjennomløpstid og kapitalbinding Lokal spesialisering og videreutvikling av spisskompetanse innen segment og prosess Fortsetter flytting av arbeidsintensiv produksjon til Litauen Gode økonomiske resultater og kvalitet Mulig dobling av virksomhet fra 2003 til 2004 Forventer å fullføre implementering av Fokuserte Fabrikker i løpet av 2004 Ytterligere produktivitetsøkning Reduksjon i gjennomløpstid og kapitalbinding Lokal spesialisering og videreutvikling av spisskompetanse innen segment og prosess Fortsetter flytting av arbeidsintensiv produksjon til Litauen Gode økonomiske resultater og kvalitet Mulig dobling av virksomhet fra 2003 til 2004

21 Fokus på utvikling av verdiøkende tjenester

22 Kitron Mission Statement Markedsegment strategi Opp i verdikjeden "Product Roadmap” Fokus applikasjoner Effektiv samhandling på tvers av konsernet Direkte samarbeid med komponent- produsenter Økt fokus på ekstern profilering i Sverige

23 Mission We want to achieve a preferred partner status with all our chosen customers, by offering service solutions that strengthen the customers own market position through Reduced product time to market Reduced total product lifecycle costs Superior end-customer satisfaction

24 Kitron Mission Statement Marked segment strategi Opp i verdikjeden "Product Roadmap” Fokus applikasjoner Effektiv samhandling på tvers av konsernet Direkte samarbeid med komponent- produsenter Økt fokus på ekstern profilering i Sverige

25 Kitron Mission Statement Marked segment strategi Opp i verdikjeden "Product Roadmap” Fokus applikasjoner Effektiv samhandling på tvers av konsernet Direkte samarbeid med komponent- produsenter Økt fokus på ekstern profilering i Sverige

26 Product Roadmap – påvirkning lønnsomhet ConceptPrototypeSpecificationIntroduction.MatureDesign EMS Market Profitability DeclineObsolence

27 Product Roadmap – påvirkning lønnsomhet ConceptPrototypeSpecificationIntroduction.MatureDesign EMS Market Profitability DeclineObsolence Kitron’s strategi

28 Kitron Mission Statement Marked segment strategi Opp i verdikjeden "Product Roadmap” Fokus applikasjoner Effektiv samhandling på tvers av konsernet Direkte samarbeid med komponent- produsenter Økt fokus på ekstern profilering i Sverige

29 Focus Applications

30 Kitron Mission Statement Marked segment strategi Opp i verdikjeden "Product Roadmap” Fokus applikasjoner Effektiv samhandling på tvers av konsernet Direkte samarbeid med komponent- produsenter Økt fokus på ekstern profilering i Sverige

31 Kitron Mission Statement Marked segment strategi Opp i verdikjeden "Product Roadmap” Fokus applikasjoner Effektiv samhandling på tvers av konsernet Direkte samarbeid med komponent- produsenter Økt fokus på ekstern profilering i Sverige

32 Kitron Mission Statement Marked segment strategi Opp i verdikjeden "Product Roadmap” Fokus applikasjoner Effektiv samhandling på tvers av konsernet Direkte samarbeid med komponent- produsenter Økt fokus på ekstern profilering i Sverige

33 Fokus på høyverdikunder Nærhet til kunde Kompetanse Utviklingstjenester Service Nærhet til kunde Kompetanse Utviklingstjenester Service


Laste ned ppt "Kitron ASA Resultatpresentasjon 3. kvartal 2003. Hovedpunkter Q3 2003 Økt effektivitet og høyere bruttomarginer bidrar til positivt resultat i 3. kvartal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google