Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dynamiske nettsider PHP Del 1 – variable. PHP  PHP (Personal Home Page)  Fritt tilgjengelig programmeringsspråk  åpen kildekode  Plattformuavhengig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dynamiske nettsider PHP Del 1 – variable. PHP  PHP (Personal Home Page)  Fritt tilgjengelig programmeringsspråk  åpen kildekode  Plattformuavhengig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dynamiske nettsider PHP Del 1 – variable

2 PHP  PHP (Personal Home Page)  Fritt tilgjengelig programmeringsspråk  åpen kildekode  Plattformuavhengig språk  kan flyttes mellom maskiner med f.eks. Unix eller Windows operativsystem uten endring av kildekoden  For mer om php se http://www.php.nethttp://www.php.net

3 Dynamiske nettsider  Nettsider som kan vise seg frem forskjellig fra gang til gang  eks: nettbutikk  Bruker ofte parametre i URL’en  http://www.butikk.no/produkt.php?id=10043  Programmeringsspråk som benyttes til å lage dynamiske nettsider:  ASP, PHP og mange andre

4 En statisk side  Publiser denne HTML-koden på web’en  La filen hete HelloWorld.html Hello world Hello world

5 En dynamisk side  Publiser denne siden på web’en  La filen hete HelloWorld.php Hello world <?php echo ”Hello world”; ?>

6 Variable  Publiser denne siden på web’en  La filen hete HelloWorldVar.php <?php $text = ”Hello world”; ?> Hello world <?php echo $text; ?>

7 Variable  Variable i PHP representeres med et dollar tegn og et variabelnavn  Eks: $text, $name, $age  Husk å skille mellom store og små bokstaver  $name og $Name er to forskjellige variable

8 Oppgave  Ta utgangspunkt i HelloWorldVar.php  Endre koden slik at sidens tittel også hentes fra variabelen $text

9 Løsningsforslag <?php $text = ”Hello world”; ?> <?php echo $text; ?> <?php echo $text; ?>

10 Datatyper  String – en rekke bestående av tegn  ”Hello world”  Bruk www.php.net og beskriv datatypenewww.php.net  boolean  integer  float

11 Oppgave  Utvid koden under til å skrive ut summen av $a og $b <?php $a = 5; $b = 4; ?> Sum av og

12 Løsningsforslag <?php $a = 5; $b = 4; ?> Sum av og <?php echo $a + $b; ?>

13 Arrayer  En array kan inneholde en rekke/liste med verdier  Arrayer initialiserers med:  $tall = array(4,5,2,6);  $tall vil nå være en array med verdiene 4, 5, 2 og 6  For å aksessere verdiene i en array bruker vi []  $tall[0] gir første verdi (i dette tilfellet verdien 4)

14 Sette verdier i arrayer  Vi kan sette verdiene i arrayer på to måter  Som vist på forrige side: $tall = array(4,5,2,6);  Ved direkte insetting: $tall[5] = 8;  Verdiene vi setter i arrayene kan være av hvilken som helst datatype  $tall = array(3, ’hei’, 2.45, NULL)

15 Indekser  Verdien mellom []’ene kaller vi en indeks  $tall[2] – her er indeksen tallet 2  I dette tilfellet er indeksen av typen integer  Indeksen kan også være av typen string  $tall[”andre”] = 8;  echo $tall[”andre”];  Hva betyr dette?  $tall[] = 4;

16 Oppgave <?php $tall[] = 4; $tall[] = 5; ?>  Med bakgrunn i ovenstående php-kode, lag en php-fil som genererer html-kode som inneholder summen av de to første verdiene i $tall

17 Løsningsforslag <?php $tall[] = 4; $tall[] = 5; ?> <?php echo $tall[0] + $tall[1]; ?>

18 Oppgave <?php $blogId = array(1,8); ?>  Med bakgrunn i ovenstående php-kode, lag en php-fil som genererer html-kode med en hyperlenke til hver av bloggene i arrayen  Hyperlenkene kan bygges opp som  http://www.vgb.no/blog.php?blog=1 http://www.vgb.no/blog.php?blog=1  Ved å bytte ut tallet til slutt bytter man mellom forskjellige blogger

19 Løsningsforslag <?php $blogId = array(1,8); ?> <a href=”http://www.vgb.no/blog.php?blog= ”>En blogg <a href=”http://www.vgb.no/blog.php?blog= ”>En blogg

20 PHP  PHP-kode  innledes med <? (ev. <?php)  avsluttes med ?>  PHP setninger avsluttes med semikolon  Kommentarer  Alt etter tegnene // tolkes av php som en kommentar  denne varer til slutten av linja  Alt mellom /* og */ tolkes også som en kommentar  Denne varer over flere linjer

21 Hente verdier utenfra  Anta at vi har en fil som heter greeting.php, som ligger på domenet http://www.mittdomene.no  Vi kan sende med verdier til denne filen ved å skrive  http://www.mittdomene.no/greeting.php?type=day  I greeting.php bruker vi kommandoen $_GET[’type’] for å finne verdien av type

22 Eksempel <?php echo ”Good ”. $_GET[’type’]; ?>  Punktum brukes for å legge sammen to strenger

23 Oppgave  Lag en php-fil på ditt hjemmeområde  Gi filen navnet FullName.php  Denne filen kalles med to parametre:  fName og sName  Eks: FullNamep.php?fName=Ola&sName=Olsen  Filen skal skrive ut teksten:  Personen heter Ola Olsen


Laste ned ppt "Dynamiske nettsider PHP Del 1 – variable. PHP  PHP (Personal Home Page)  Fritt tilgjengelig programmeringsspråk  åpen kildekode  Plattformuavhengig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google