Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Implementering av LMS ved Avdeling for lærerutdanning Faglig og administrativ bruk av Classfronter Vibeke Bjarnø Seminar for personalseksjonen 13.10.04.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Implementering av LMS ved Avdeling for lærerutdanning Faglig og administrativ bruk av Classfronter Vibeke Bjarnø Seminar for personalseksjonen 13.10.04."— Utskrift av presentasjonen:

1 Implementering av LMS ved Avdeling for lærerutdanning Faglig og administrativ bruk av Classfronter Vibeke Bjarnø Seminar for personalseksjonen 13.10.04

2

3 Bjarnø og Øgrim, IT-seksjonen, LU - HiO To strategier rettet mot tilsatte Temakurs (workshop) for å gi den som trenger det spisskompetanse på deler av systemet Brei implementering og kompetanse- spredning – ”raskest mulig på et Luvitnivå”

4 Bjarnø og Øgrim, IT-seksjonen, LU - HiO Alt materiale IT-seksjonen utvikler legges tilgjengelig for alle på nett: http://www.lu.hio.no/IT/classfronter/ Siden er prosessorientert, det legges ut både undervisningsopplegg, tips og erfaringer etter hvert som vi får dem. Informasjon både til administrativt og undervisnings- og forskerpersonale

5 Bjarnø og Øgrim, IT-seksjonen, LU - HiO Minimumsbruk av LMS ved LU: 1.Kommunikasjon – all informasjon gis elektronisk: Gi informasjon av administrativ og faglig art til studentene – “Nyhetstavla” Til hele kull Til en og en klasse Enkle måter å sende ut e-post Til hele kull Til en og en klasse Til en og en student 2.Koordinere og organisere innleveringer

6 Bjarnø og Øgrim, IT-seksjonen, LU - HiO Hvordan kommet dit vi er i dag? Andre viktige miljøer (Fleirfagleg) Forankring i personalet Forankring i ledelsen Sterk IT-seksjon Fram til implementeringen av Classfronter har vi arbeidet med mye teknisk support – nå en helt klar vridning mot pedagogisk bruk – didaktiske samtaler i personalet –Konsekvens er at det administrative personalet både vil og må på banen

7 Bjarnø og Øgrim, IT-seksjonen, LU - HiO Arbeid med Kvalitetsreformen Tett oppfølging av studentene underveis i studiet Økt vekt på studentaktive læringsformer Dreining fra store slutteksamener til evalueringer underveis f.eks innføring av virtuelle læringsmiljø og digitale mapper Administrasjonen må på banen – være med på å legge premissene for bruken av det digitale rom – juss, rammer

8 Bjarnø og Øgrim, IT-seksjonen, LU - HiO Problemområder administrasjonen har erfart og må involveres i: 1.Riksarkivet: Ved omlegging av planer/innføring av nye planer skal ALLE eksamensbesvarelser + oppgavetekster avleveres til riksarkivet. Hva gjør vi når studiepoengsgivende besvarelser leveres faglærer i elektronisk form? 2.Klagesensur: Hvordan sikrer vi at besvarelser det klages på er tilgjengelig for eksamenskontor for videre oversendelse til klagesensor? 3.Informasjonsflyt mellom ansatte: Adm har erfart at lærere gir nyhetesmeldinger i CF, f.eks. ved skifte av rom. Adm har ikke kapasitet til å følge alle beskjeder til studentene. Hvordan sikrer vi vår interne informasjonsflyt? 4.Anonymitet: Det er ukart om anonymitet kan sikres på oppgaver levert gjennom CF - helst da koblet med at det skal være et eks av besvarelsen til Riksarkivet (kopieres?).


Laste ned ppt "Implementering av LMS ved Avdeling for lærerutdanning Faglig og administrativ bruk av Classfronter Vibeke Bjarnø Seminar for personalseksjonen 13.10.04."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google