Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DYSLEKSIVENNLIG SKOLE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DYSLEKSIVENNLIG SKOLE"— Utskrift av presentasjonen:

1 DYSLEKSIVENNLIG SKOLE
Dysleksi Norge 2013

2 Dysleksivennlige skoler:
1. Sjøstrand barneskole, 1-7kl., Kristiansand (Vest-Agder),2006, 2. Skaug skole og oppvekstsenter , 1-4kl. Bodø (Nordland), 2008, 3. Den norske skole i Gran Canaria, alle trinn. 2009, 4. Porsgrunn VGS ,Porsgrunn, (Telemark), 2009, 5. Trudvang skole,1-5kl. (Sogn og Fjordane), 2010, 6. Melsom VGS (Vestfold),2011, 7. Farnes skule,1-10kl., Øvre Årdal (Sogn og Fjordane), 2011, 8. Ole Viig VGS, Stjørdal, (Nord-Trøndelag), 2011, 9. Skagerak International School, Alle trinn.Sandefjord, (Vestfold), 2012, Nesset ungdomsskole, Levanger, (Nord-Trøndelag), 2012,

3 11. Borkenes barne- og ungdomsskole, 1-10kl
11. Borkenes barne- og ungdomsskole, 1-10kl., Kvæfjord, (Troms), 2012, 12. Rustad skole, 1-7kl. Ås (Akershus), 2012, 13. Nesheim skole, 1-7kl. Arendal (Aust-Agder),2012, 14. Benterud skole, 1-7kl. Lørenskog (Akershus) 2013, 15. Solneset skole, Tromsø (Troms) 2013, 16. Eikanger skule, Lindås (Hordaland) 2013, 17. Sandefjord videregående skole, Sandefjord (vestfold) 2013,

4 Kriterier for å bli godkjent som dysleksivennlig skole
Skoleledelsen og lærerne har drøftet hva skolen kan gjøre for elever med lese- og skrivevansker, og har bestemt at skolen skal ha som målsetting å være en dysleksivennlig skole. Søknaden bør behandles i alle skolens organer, og ligge inne i virksomhetsplanen. Skolen har planer som sikrer kompetanseheving av lærerne på områdene: Lese/skrivevansker og IKT - hjelpemidler

5 Skolen har et bredt læremiddeltilbud slik at alle elever har tilgang til alt fagstoff. Skolen har rutiner på bruk av: IKT hjelpeprogrammer lydbøker/smartbøker/scanning av tekst pedagogisk programvare

6 Skolen arbeider aktivt for å skape et godt læringsmiljø
Skolen arbeider aktivt for å skape et godt læringsmiljø. I arbeidet benyttes ett av flere tilgjengelige og anerkjente programmer, eller ett system skolen selv har utviklet. Skolen har innført en rutine for kartlegging av elevene som gjør at elevenes utvikling eller mangel på utvikling kan overvåkes. Skolen har prosedyrer for hva som skjer når en finner elever med lese - og skrivevansker.

7 Skolen har prosedyrer for å sette inn passende tiltak for elever som ligger etter i lese- og skriveutviklingen. Skolen har innarbeidet effektive dysleksivennlige metoder. Med dysleksivennlige metoder mener vi: Metoder som sikrer forståelse Gode lese- og læringsstrategier Gode rutiner for vurdering for læring Bruke flere sansekanaler i undervisningen, jfr. læringsstiler. God struktur i all undervisning Gode lekseplaner/avtaler med foreldrene.

8 På prøver og eksamener gis dyslektikere muligheter til å få vist sine evner gjennom bruk av hjelpemidler, opplesing av tekst, lengre tid osv. Tilretteleggingene tilpasses behovene til den enkelte elev, og det lages en avtale om hvordan dette skal være sammen med foresatte. Skolen har gode rutiner for å informere om fritak i sidemål.

9 Skolen og dens lærere ønsker at alle elever skal oppleve seg forstått og respektert.
Skolen må dokumentere gode rutiner på elevsamtaler, arbeid med det psykososiale miljøet, mobbing osv. Foreldre får god informasjon om hva som er skolens plan for oppfølging av eleven. Skolen har rutiner for å fange opp ideer hos foresatte og lærere til hvordan skolen kan forbedres. Skolen er medlem av Dysleksi Norge.

10 Søknadsprosess Søknad ut fra kriteriene sendes til Dysleksi Norge
Dysleksi Norge innhenter planer og dokumentasjon Dysleksi Norge besøker skolen Dysleksi Norges landsstyre tar søknaden opp til vurdering Godkjenning og inngåelse av forpliktende avtale. Overrekking av «dysleksivennlig skole – plakett». Representant for skolen må møte en gang i året på samling for de Dysleksivennlige skolene.  

11 Dysleksivennlig skole, en god skole for flere….
Mange av de tiltakene som er til god hjelp for dyslektikere vil også kunne være nyttige for alle andre som skal lære. En dysleksivennlig skole vil være en god skole for flere.


Laste ned ppt "DYSLEKSIVENNLIG SKOLE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google