Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

USIT 2.0 Status og framdrift Allmøte 28. april 2011 Hallgerd Benan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "USIT 2.0 Status og framdrift Allmøte 28. april 2011 Hallgerd Benan"— Utskrift av presentasjonen:

1 USIT 2.0 Status og framdrift Allmøte 28. april 2011 Hallgerd Benan

2 Vi er midt i fase 2 - målbilde
Strategi UiO Strategiske føringer Strategi for IT-virksomheten ved UiO Lokal/sentral og Internt handlingsrom Valg av modell, detaljering og implementerings-plan Strategisk grunnlag og målbilde Prosjektoppstart og planlegging Kriterier for ny organisasjon Vurdere alternative modeller Prosjektgruppen etableres Intervju med sentrale ledere Workshop 2 forum 2.0 Workshop 3 forum2.0 Detaljert beskrivelse av modellvalg Etablere mandat , prosjektplan og fremdriftsplan Fokusintervjuer i seksjonene Prioritering av kriterier Anbefaling av valg av modell(er) Workshop 5 forum 2.0 Prosjektets arbeidsform og aktiviteter Booke møter og informere involverte parter Workshop 1 forum 2.0 Samlet forslag til kriterier som grunnlag for valg av modell Workshop 4 forum 2.0 Forslag til endelig løsning, implementeringsplan Kommunikasjonsplan og risikomatrise Notat sammenfattes - strategiske føringer Direktøren beslutter kriterier Direktøren beslutter modell(er) for utredning Workshop 6 forum 2.0 Ultimo mars Ultimo mai Ultimo oktober Ultimo desember Medbestemmelse – dialog med tillitsvalgte Kommunikasjon, informasjon og involvering Personalmessige forhold –rettigheter 2

3 Hvem intervjuer vi? 19 intervjuer, i overkant av 50 personer
Alle 25 linjeledere Ansatte fra alle grupper Alle tillitsvalgte Intervju med ledere på USIT. Avklare de viktigste utfordringer USIT står overfor. Fokusgruppemøter med ansatterepresentanter i seksjonene for å analysere de sterke og svake sider ved organisasjonen, og identifisere de viktigste faktorene som skal kjennetegne ny modell. Workshop 1 i Forum 2.0. Workshopen tar utgangspunkt i en oppsummering av den forutgående analysen (jf. punkt a-b) og har som mål å drøfte målene for den nye organisasjonen. Dette gir føringer for utvikling videre. Prosjektgruppa sammenstiller innspillene i et kortfattet notat, som legges fram for direktøren og ledergruppa. Informasjon til alle ansatte via faste kanaler.

4 Hva har vi spurt om? Om USIT som organisasjon
Strategisk styring og ledelse Kundeperspektivet Effektiviseringspotensiale Stabs- og støttefunksjoner i USIT Kommunikasjon og samhandling Kultur og organisasjon Kompetanse- og lederutvikling Nytenkning og nyutvikling

5 Hva skjer før sommeren? Behandler materialet neste uke Forum 2.0-samling 30. mai - drøfte mål for ny organisasjon Jobbe videre med kriterier og modeller Forum 2.0-samling 16. juni – drøfte kriterier Allmøte før St. Hansaften


Laste ned ppt "USIT 2.0 Status og framdrift Allmøte 28. april 2011 Hallgerd Benan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google