Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjonsutvikling etter USIT 3.0. Liste saker VoIP, midlertidig organisasjonsmessig plassering av dem Plassering av BOT og SAPUiO Windows-kompetanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjonsutvikling etter USIT 3.0. Liste saker VoIP, midlertidig organisasjonsmessig plassering av dem Plassering av BOT og SAPUiO Windows-kompetanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjonsutvikling etter USIT 3.0

2 Liste saker VoIP, midlertidig organisasjonsmessig plassering av dem Plassering av BOT og SAPUiO Windows-kompetanse i alle deler av organisasjonen Organisering av sikkerhetsarbeidet med mer Organisering av kommunikasjonsarbeidet Plassering av kundeansvarlige (KAM-er) Håndtering av grupper som er blitt store eller har fått et bredt ansvars- og oppgaveområde Organisering av Seksjon for interne støttetjenester Lederlønninger Disponeringen av lokaler, lokaler til Seksjon for administrative IT-systemer med flere Flytting av SPLO SUN-samhandling med ‘resten av USIT’, møter, rapportering til IT-dir Daglig ledere og rapportering Kursvirksomheten, organisering, administrasjon og etablering av kurs Organisering av Houston

3 Status https://www.usit.uio.no/om/ledelse/moter/201 3/130827/#toc19https://www.usit.uio.no/om/ledelse/moter/201 3/130827/#toc19

4 Endring av saker Håndtering av grupper som er blitt store eller har fått et bredt ansvars- og oppgaveområde –Tatt under andre saker Disponeringen av lokaler, lokaler til Seksjon for administrative IT-systemer med flere –Flyttinger Flytting av SPLO –SA5, SAF og ADMIT SUN-samhandling med ‘resten av USIT’ –FS/SO sammenslåing VoIP, midlertidig organisasjonsmessig plassering av dem –VoIP, SIP og AV organisering

5 Ferdigbehandlet Plassering av BOT og SAPUiO –Gruppe for applikasjonsplattformer Organisering av sikkerhetsarbeidet med mer –Stab, EG faglig leder, LRM administrativ leder –Juss, samme organisering, MF faglig leder Daglig ledere og rapportering –Ikke daglig leder BOT

6 VoIP, SIP og AV organisering Diskusjon med EA Forslag fra IT-drift –Egen gruppe –Seksjon for grunndrift Diskuteres med virksomhetstjenester Diskusjon om gruppeleder

7 Flyttinger Intet nytt

8 SA5, SAF og ADMIT USIT 3.0 –ADMIT etter IHR prosess SA5 organisering –Administrativ støtte, seksjon for applikasjonsforvaltning –«BOT organisering» Flytte ressurser fra USIT –Status

9 FS/SO sammenslåing Notat fra UiO ca 1.12 Behandling i KD Samhandling FS/SO, UiO og USIT etter det

10 Organisasjonssaker Organisering av kommunikasjonsarbeidet Plassering av kundeansvarlige (KAM-er) Håndtering av grupper som er blitt store eller har fått et bredt ansvars- og oppgaveområde Organisering av Seksjon for interne støttetjenester Organisering av Houston

11 Lederlønninger 2.3.4 seksjonsleder 2.3.4 gruppeledere 2.3.8 gruppeledere og seksjonsledere –Beslutning ca 1.12 Andre gruppeledere og seksjonsledere –Individuell behandling

12 Andre saker Kursvirksomheten, organisering, administrasjon og etablering av kurs Windows-kompetanse i alle deler av organisasjonen

13 Organisasjonsutvikling 2014 USIT 3.0 prosjekt ferdig 31.12.2014 –Liste saker tas med videre Bakgrunn –Liste saker (ref over) –USIT 3.0 –Effektive ledergrupper (LUP) –LOS utvikling Prioriteringer - Refsnes

14 USIT 3.0 Jobbe på tvers, prosjekter, tjeneste-grupper og fag Beslutninger på lavest mulig nivå Kompetanseutvikling Policy personal Roller Organisering av oppdragsvirksomheten

15 Plan for videre leder- og organisasjonsutvikling Prioritere arbeid med effektive ledergrupper –Metodisk grunnlag Henning Bangs doktorgradsarbeid og bok –Oppstart hos universitetsdirektørens ledergruppe –USIT følger opp med arbeid med Bang på nyåret Overføringsverdi til effektive team/grupper Prioritering og valg ift videre organisasjonsutvikling

16 LOS utvikling Kick off 27. januar for ny organisasjon Ledersamling 12. desember –09:00 – 13:30 OSLO TECH forskningsparken Nærhetsmodellen –IHR organisering og standardisering –Konkretisere hva denne innebærer for de ulike avdelingene –Seminar 20. november Brukerorientering Nettverk Prosjektverktøy Gevinstrealisering


Laste ned ppt "Organisasjonsutvikling etter USIT 3.0. Liste saker VoIP, midlertidig organisasjonsmessig plassering av dem Plassering av BOT og SAPUiO Windows-kompetanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google