Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

23.04.03BEDAGENE ”Hvorfor endre 31 paragrafer og gi nye forskrifter nå?” Politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet BE-dagene 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "23.04.03BEDAGENE ”Hvorfor endre 31 paragrafer og gi nye forskrifter nå?” Politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet BE-dagene 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 23.04.03BEDAGENE ”Hvorfor endre 31 paragrafer og gi nye forskrifter nå?” Politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet BE-dagene 2003

2 23.04.03BEDAGENE Innledning Opprinnelig et forslag fra Stortinget Mange mindre – og viktige endringer nå Bygningslovutvalget – større revisjon Forholdet mellom plan- og byggesak Vurdere lovens struktur

3 23.04.03BEDAGENE Modernisering av forvaltningen Lov- og forskriftsendringene en del av regjeringens moderniseringsarbeid Innenfor offentlig sektor jobber vi for: En ryddig og ubyråkratisk forvaltning Best mulig samspill med næringslivet Et lett tilgjengelig og bedre regelverk

4 23.04.03BEDAGENE Hvorfor endringer nå? Redusere behandlingstiden i byggesaker Enklere og mindre omfangsrik behandling Lang behandlingstid: Fordyrende for utbygger og kjøper Dårlig samsvar mellom tilbud og etterspørsel, tilbudet av nye boliger henger etter etterspørselen

5 23.04.03BEDAGENE Hvorfor endringer nå? Endringer er viktige for å få: Økt tempo i byggesaksbehandlingen Større grad av forutsigbarhet Mer hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom kommunen og aktørene Enklere og klarere lovverk Bedre rammevilkår for byggevirksomheten

6 23.04.03BEDAGENE Mye bra er gjort Mer effektiv byggesaksprosess og annen omstilling i kommunen nødvendig? Larvik kommune Innført prinsipp om tilbakebetaling av gebyr ved brudd på oppgitt saksbehandlingstid Brukergaranti

7 23.04.03BEDAGENE Mye bra er gjort Oslo kommune - forbedring av prosess og belønning for gjennomført arbeid Saksbehandlingen effektivisert opptil 300 % I tillegg til belønning: Bedre styring Bedre prosesser i byggesakene og Innføring av digital saksbehandling

8 23.04.03BEDAGENE Mye bra er gjort Stavanger kommune 1998: Saksbehandlingstid på 6-8 måneder Fra 2001: Alle byggesaker tas innen 4 uker Fjernet dødtid - mer direkte kontakt internt Noe økt bemanning - 18 personer behandler 2 500 saker pr. år Ny pbl har gjort jobben enklere! Høyt utdanningsnivå på saksbehandlere

9 23.04.03BEDAGENE ByggSøk Effektivisere plan- og byggesaksbehandling Ved å legge til rette for elektronisk søknad får vi: Bedre tilgjengelighet Forutsigbarhet Tempo Åpenhet Bedre service for alle


Laste ned ppt "23.04.03BEDAGENE ”Hvorfor endre 31 paragrafer og gi nye forskrifter nå?” Politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet BE-dagene 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google