Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hundsund ungdomsskole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hundsund ungdomsskole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hundsund ungdomsskole
Elevrådsarbeid Hundsund ungdomsskole

2 Kompetansemål i elevrådsarbeid
Etter 10.årstrinn Selvstendighet og samarbeid Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gi eksempler på og diskutere forskjeller mellom beskrivelser og vurderinger diskutere begrepene toleranse og kompromiss ta personlig standpunkt, fremme og argumentere for en sak og lage et debattinnlegg gjøre rede for begrepet gruppepress og ulike gruppeprosesser og drøfte hva god møtekultur er planlegge og gjennomføre møter og ta ansvar for ulike grupperoller skrive og legge fram møtereferat drøfte og praktisere metoder for konflikthåndtering

3 Kompetansemål i elevrådsarbeid
Medvirkning Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre rede for barn og unges plikter og rettigheter i samfunnet drøfte innholdet i begrepene samarbeid, medvirkning og demokrati diskutere hva det innebærer å representere andre som tillitsvalgt i elevgruppen, elevråd og i ulike utvalg drøfte elevrådets oppgaver, diskutere valgordning og delta i beslutnings- og valgprosesser diskutere hva det innebærer å vise lojalitet for flertallsvedtak og respekt for mindretallet ta opp og legge fram saker som angår elevene i ulike organer i og utenfor skolen kartlegge, gjennomføre og vurdere konkrete tiltak for å skape et inkluderende og læringsfremmende miljø

4 Organisering av elevrådet
Elevrådet består av: Elevrådsleder, nestleder og sekretær En elevrådsrepresentant fra hver klasse Kontaktlærer for elevrådet Vara er representert ved noen anledninger Valg: Elevrådsrepresentant og vara er valgt av klassen i løpet av de tre første ukene ved skoleårets begynnelse Leder, nestleder og sekretær er valgt av elevrådet Møter: Elevens time en gang i uken Elevrådsmøte ca hver annen uke

5 Andre fora elevene våre er representert i
Ungdommens kommunestyre 3 representanter (to fra 10 og en fra 9.klasse pluss tre vara) Elevenes fellesutvalg elevrådsleder Samarbeidsutvalget Ballkomité Årbokkomité ( etter jul) Skolemiljøutvalg (etter jul?)

6 Noen saker elevrådet har engasjert seg i denne høsten
Forsøpling av skolen Skolegensere Kantinematen Kassa, (en låst postkasse på biblioteket ) Elevmedvirkning Midttimeaktiviteten

7 Utfordringer Hvordan få flere elever til å engasjere seg mer i elevens time? Hvordan få meningsfylte og viktige saker frem til elevrådet? Hvordan få elevene til å se at de kan være med å påvirke sin skolehverdag, (elevmedvirkning)?


Laste ned ppt "Hundsund ungdomsskole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google