Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verbos irregulares Uregelrette verb.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verbos irregulares Uregelrette verb."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verbos irregulares Uregelrette verb

2 UE-verb Poder Å kunne Jugar Å spille Puedo Puedes Puede Podemos Podéis
Pueden Å kunne Jeg kan Du kan Han kan Vi kan Dere kan De kan Jugar Juego Juegas Juega Jugamos Jugáis Juegan Å spille Jeg spiller Du spiller Hun spiller Vi spiller Dere spiller De spiller

3 Contar Å fortelle Å huske
Recordar Recuerdo Recuerdas Recuerda Recordamos Recordáis Recuerdan Contar Cuento Cuentas Cuenta Contamos Contáis Cuentan Å huske Jeg husker Du husker Han husker Vi husker Dere husker De husker Å fortelle Jeg forteller Du forteller Den forteller Vi forteller Dere forteller De forteller

4 Soñar Å drømme Mover Å røre (ta på) Jeg rører Du rører Han rører
Vi rører Dere rører De rører Soñar Sueño Sueñas Sueña Soñamos Soñáis Sueñan Å drømme Jeg drømmer Du drømmer Den drømmer Vi drømmer Dere drømmer De drømmer Mover Muevo Mueves Mueve Movemos Movéis Mueven

5 IE-verb Pensar Å tenke Cerrar Å lukke Pienso Piensas Piensa Pensamos
Pensáis Piensan Å tenke Jeg tenker Du tenker Det tenker Vi tenker Dere tenker De tenker Cerrar Cierro Cierras Cierra Cerramos Cerráis Cierran Å lukke Jeg lukker Du lukker Han lukker Vi lukker Dere lukker De lukker

6 Perder Å tape Sentir Å føle Pierdo Pierdes Pierde Perdemos Perdéis
Pierden Å tape Jeg taper Du taper Han taper Vi taper Dere taper De taper Sentir Siento Sientes Siente Sentimos Sentís Sienten Å føle Jeg føler Du føler Det føler Vi føler Dere føler De føler

7 C=G Hacer Å gjøre Decir Å si Hago Haces Hace Hacemos Hacéis Hacen
Jeg gjør Du gjør Hun gjør Vi gjør Dere gjør De gjør Decir Digo Dices Dice Decimos Decís Dicen Å si Jeg sier Du sier Den sier Vi sier Dere sier De sier

8 Elegir Tener Å ha Å velge Elijo Eliges Elige Elegimos Elegís Eligen
Jeg velger Du velger Hun velger Vi velger Dere velger De velger Tener Tengo Tienes Tiene Tenemos Tenéis Tienen Å ha Jeg har Du har Han har Vi har Dere har De har

9 Ir Å gå Estar Å være (befinne seg) Jeg er Du er Han er Vi er Dere er
De er Ir Voy Vas Va Vamos Váis Van Å gå Jeg går Du går Hun går Vi går Dere går De går Estar Estoy Estás Está Estámos Estáis Están

10 Ser Å være Querer Å ville Soy Eres Es Somos Soìs Son Jeg er Du er
Hun er Vi er Dere er De er Querer Quiero Quieres Quiere Queremos Queréis Quieren Å ville Jeg vil Du vil Han vil Vi vil Dere vil De vil

11


Laste ned ppt "Verbos irregulares Uregelrette verb."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google