Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling leder/verneombud

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling leder/verneombud"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling leder/verneombud
Oslo kommune Sykehjemsetaten Samhandling leder/verneombud Grunnkurs arbeidsmiljø Våren 2014 Elisabeth og Knut

2 Disposisjon Rollen som verneombud Ansvar Leder/Verneombud
Til ettertanke Arenaer for samhandling Knut

3 Rollen som verneombud Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår ARBEIDSMILJØET. …at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov…. At arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. Elisabeth

4 Ansvar Verneombudet har plikt til å påse at virksomheten er innrettet og at arbeidet utføres i samsvar med lovens krav til HMS Verneombudet har ikke ansvar for at lovens krav oppfylles dette er arb. givers ansvar. Knut

5 Verneombudets oppgaver
Påse at arbeidstakerne får den nødvendig instruksjon, øvelse og opplæring slik at de kan utføre arbeidet på helse og sikkerhetmessig forsvarlig måte. Påse at man har nødvendige hjelpemidler, at de er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand. Elisabeth

6 Verneombudet skal gjøres kjent med og har krav på å få vite om yrkesskader, rapporter og målinger, og evt. feil som er avdekket i deres område. Plikter å gjøre seg kjent med regler, instrukser, pålegg og henstillinger. Har mulighet til å stenge arbeidsplassen om denne er helseskadelig og nødvendige tiltak ikke blir iverksatt. Knut

7 Ansvar (forts.) Verneombudet har først og fremst en varslingsplikt i forhold til sin leder, deretter et ansvar for å påse at leder gjør noe med saken. Elisabeth

8 Ansvar (forts...) Vernombudets plikt strekker seg ikke lenger enn til å sørge for at forhold blir tatt opp. Verneombudet har rett og plikt til å medvirke ved kartlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for HMS Knut

9 Summeoppgave Hvilken rolle har verneombudet på din avdeling? Diskuter verneombudsrollen på din arbeidsplass. Knut

10 VO rollen VO har en aktiv tilsynsoppgave VO skal være en varsler
VO skal virke for gjennomføring av AML mål VO har en stansingsrett (AML § 6-3) VO ”suveren” innenfor sitt verneområde VO har taushetsplikt Knut

11 KJERNEN I ROLLENE Leder Verneombudet Støtte Styring Ansvar Overvåke
Vedlikeholde interesse Sikre handling Søke løsninger Samarbeid Støtte Verneombudet Kunnskap om Innsikt i Kontakt Se og høre Forstå Påse Kvalitet på informasjon Samarbeid Støtte Knut

12 Taushetsplikt Verneombud (og AMU) har taushetsplikt når det gjelder saker som angår personlige forhold (Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 11) Taushetsplikten gjelder ikke når arbeidsplassen eller den saken angår gir sitt samtykke, eller det er nødvendig å informere berørte arbeidstakere om ulykkes- eller helsefare i virksomheten. Elisabeth

13 Til ettertanke Viktig at vernombud som har befatning med problem bidrar med løsninger Flere forhold kan virke sammen, tenk helhet Ikke flytt problemet ”vannerett” Knut

14 Støttespiller og veileder
Ikke overta problem, bidra til at kollegaene tar ansvar for egen situasjon. Å være tilstede og fungere som støttespiller og veileder Snu klagen om til et ønske: hvordan skulle du ønske det var Alle problemer bør søkes løst av de som kjenner dem (lavest mulig nivå) Knut

15 Summeoppgave Diskuter rollefordelingen mellom leder og verneombud
Elisabeth

16 Forhold til leder Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får nødvendig opplæring VO skal få nødvendig tid til å utføre arbeidet på forsvarlig måte (§6-5 (2)) Viktig med godt forhold til leder Vær tydelig overfor leder Meldinger til ansvarlig leder bør være skriftlig Sett tidsfrister Elisabeth

17 TTT Kjenn dine rettigheter og plikter som verneombud
Ikke alt kan gjøres på en gang (TTT) Lytt til arbeidskolleger før foreslår løsninger Knut

18 Partnere i arbeidsmiljø
Verneombudet er en ressurs både for leder og medarbeider Ledelse og verneombud er partnere i arbeidsmiljøspørsmål Knut

19 Summeoppgave Hvordan kan leder og verneombud sammen arbeide systematisk med Helse, Miljø og Sikkerhet? Elisabeth

20 Kompetanse og kunnskap
Viktig med erfaringsutveksling m. VO Viktig med innsikt og kunnskap om HMS Viktig med kunnskap om arbeidsoppgaver og organisasjonen Knut

21 Verneombud - tillitsvalgt?
Verneombud – for alle ansatte Tillitsvalgt – for sine medlemmer Ulike roller i saker Verneombud - ARBEIDSMILJØSAKER Elisabeth

22 Arenaer for samhandling
Vernerunder/risikovurdering Avdelingsmøter HMS-gruppe Kvartalsvis møte med inst.sjef og BHT AMU Årsrapportering HMS Interne/Eksterne tilsyn Samarbeid om saker? Knut

23 Takk for oss!


Laste ned ppt "Samhandling leder/verneombud"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google