Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTDANNINGSVALG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTDANNINGSVALG."— Utskrift av presentasjonen:

1 UTDANNINGSVALG

2 119 u-elever 8. trinn: 38 9. trinn: 44 10. trinn: 37
Tysværvåg B&U-skule 119 u-elever 8. trinn: 38 9. trinn: 44 10. trinn: 37

3 UTV ressurser ved Tysværvåg
Rådgiver har fått en ressurs på 3 t/v og er hovedansvarlig for framdrift/opplegg. Samarbeid med en eller flere av lærerne på trinnet som og har fått ressurser. 0,25 t/v på 8. trinn 1,25 t/v på 9. trinn 1,5 t/v på 10. trinn Når elevene ikke har UTV, har de norsk/samfunnsfag. Nytter tirsdager og torsdager til UTV undervisning.

4 Utgangspunktet for UTV er Haugalandsmodellen
8. trinn : 16 timer 9. trinn : 49 timer 10. trinn : 48 timer Totalt timetall er 113 a 60 min. Utdanningsvalg følger en årsplan med utg. punkt i timetallet for faget og forslag fra Haugalandsmodellen for PTV.

5 Årsplan for faget på alle trinn.
Årsplanene inneholder alle de faste opplegg som kjøres i regi av HSA. 8. trinn : Jobbskygging. Besøk av representant frå Opplæringskontorene. 9. trinn: VGS dager og Jobbdager. Besøk av representant frå Opplæringskontorene. 10. trinn: VGS dager og Jobbdager. Bedriftsbesøk. Åpen dag. Yrkesmesse. Skolen lager sine egne planer med utg. p. i modellen. (vise eks. på våre planer)‏

6 Gjennomføring av UTV Med utgangspunkt i trinnets årsplan samkjører rådgiver opplegget med trinnets faglærer som har fått ressurs. Bruk av læremidlene. Heftet ”Framtida mi”. Nettressursen ”UTV-pakken” + de andre gode nettressursene skolen har tilgang til. Hver time starter med litt gjennomgang. Info. Mye bruk av IT. Hver elev lager sin digitale mappe.

7 Læremiddel Boka ”Framtida mi” frå Pedlex forlag.
Powerpoint presentasjon om de 12 utdanningsprogramma i videregående skole. Samling av nettressursar på skulen si web-side: Nettressursen ” frå Læremiddelforlaget AS. Alle elevane lagrar arbeida sine i digitale mapper.

8 Bruk av ”Framtida mi.” Utgangspunkt for diskusjon/samtale.
Individuelt arbeid i klassen. Flere interessetester. Noen emner kan kombineres med samfunnsfag. Bruk av ”Planen min for 8/9/10 trinn” i individuell samtale. Bruker heftet uregelmessig i deler av time.

9 Bruk av nettressursene:
Mye bruk av UTV - pakken. Brukernavn/passord. Skal kunne navna på alle utdanningsprogramma. Skal ha god innsikt i minst to av utdanningsprogramma. Mye bruk av skoletest.no Jobbfeber. Godt nettsted. Vilbli.no Utdanning.no 31.skoler

10 Arbeid med bedriftsbesøk:
Felles info/introduksjon til opplegget. Digital tavle. Elevene logger seg inn. Orienterer seg og velger seg ut yrker. Forarbeid: Finne fakta/info om tildelt yrke og bedrift, sette seg inn i yrket, lage spørsmål. Etterarbeid: Elevene lager en enkel rapport om dagen. Utfylling av vurderingsskjema på HSA sine sider. Samtale/refleksjon i etterkant i samlet klasse.

11 Arbeid med VGS – dagene:
Grundig forarbeid – lettere å ta gode valg. Felles gjennomgang av utdanningsprogramma. Individuelt arbeid på PC. Brukernavn/passord fra HSA. Endelig valg. Elevene finner mest mulig ut om sitt program og sin videregående skole. Spørsmål med til skolen. Skrive en logg for hver av dagene. Fylle ut ”Min hospiteringsplan” under UTV – pakken. Tilbakemelding til skolene gjennom HSA.

12 Arbeid med Jobb-dagene:
Finne jobb som har sammenheng med utdanningsprogrammet en har prøvd. Lære elevene å bruke HSA sitt webprogram. Skaffe jobb selv/eller rådgiver skaffer passende jobb. Forarbeid: Lage en presentasjon om ”Yrket mitt”. Framføring/refleksjon. Etterarbeid: Skrive en enkel rapport om jobbdagene. Lagre i elevens digitale mappe.

13 Forberedelser til yrkesmessa.
Elevene får gå sammen i grupper på 3. Velger seg ulike ”stands” de vil besøke. Bruk av utstillernes hjemmesider til å innhente info. Lage spørsmål til messa. Hver gruppe har med seg notatbok. Skrivejobben går på omgang. Ny informasjon blir skrevet inn på data og lagret i mappa (UTV). Samtale/refleksjon om inntrykkene i samlet klasse.

14 Erfaringer så langt Mange interesserte elever. Liker å være detektiv i sin egen framtid. Godt samarbeid med lærerne på de aktuelle trinna. Lett å få til opplegg. Fleksibelt. Sammen om gjennomføringen av timene. Klasselærer/faglærer sammen med rådgiver på HSA møte(Tysv.v). Inspirerende å jobbe med PTV Stor pågang på datarommet. Teoristoff som må leses på nettet, kan kanskje være litt vanskelig for noen elever.

15 Kva meiner elevane om UTV?
Kvifor har skulen faget UTV? Vi skal bli sikrare på kva vil skal velje etter ungdomsskulen. For å kunne ta gode val etter 10. trinn. Korleis har faget UTV vore for deg? UTV har vore kjekt. Gøy. Det har vore til stor hjelp for meg. No veit eg meir kva eg skal velje mellom. Eg har blitt tryggare på vala mine. Litt annleis på ein positiv måte.

16 Kva meiner elevane om UTV?
Kva har du lært i faget UTV? Eg har lært om utdanningar, og korleis vidaregåande fungerer. Eg har lært om vala eg kan ta. Eg har lært korleis det er i arbeidslivet. Eg har lært at det er slitsamt å jobbe! Kva har vore det kjekkaste? VGS-dagane og Jobbdagane. Det har gjort meg tryggare. Databruk og utplassering.

17 Kva meiner elevane om UTV?
Er det noko du saknar i faget? Besøk av yrkesutøvarar som fortel om arbeidet sitt. Eg ønskjer meir tid til jobbing, minst ei veke. Fleire timar i veka til faget. Er det noko du kan gjere for at faget skal bli betre for deg? Eg kan vere meir aktiv. Bidra litt meir. Eg kunne få betre orden i sakene mine. Eg bør lære å levere inn til rett tid. Sjå positivt på det. Dette faget hjelper meg jo med framtida.


Laste ned ppt "UTDANNINGSVALG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google