Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 © Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis
Om samarbeid Hjem - skole © Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

2 Samarbeidets hensikt Målet er at alle elever skal lykkes ut fra sine forutsetninger Alle foreldre ønsker at sitt barn skal lykkes Alle lærere ønsker at hver enkelt elev skal lykkes

3 Familie Individuell støtte Støttesystem Skolens læringsmiljø
Skolehelsetjeneste Psyk h-tjeneste PP-tjeneste Buf-tjeneste

4 Skoleomfattende Klasse- og undervisningsrom Hjem - skole samarbeid
Fellesområder utenom klasse- og undervisningsrom Klasse- og undervisningsrom Hjem - skole samarbeid Den enkelte elev

5 Foresatte har en sentrale rolle
Skolen og foresatte må utgjøre et team for å støtte elevenes sosiale og skolefaglige utvikling Uten samarbeid med foresatte, vil innsats og tiltak være begrenset Foresattes støtte og involvering er av stor betydning for utbyttet av skolens innsats og tiltak

6 Hvorfor involvere foresatte i PALS?
”Foreldre på banen – ikke på sidelinjen” Foreldre er selvsagte støttespillere for skolen, spesielt når de blir positivt inkludert Kan åpne opp for veiledning og støtte for å fremme foreldreferdigheter fremme relasjonen mellom foreldre – barn fremme elevenes mestring og selvbilde

7 Hvorfor involvere foresatte i PALS? (forts.)
Elevene trenger optimal støtte for å lykkes ut fra sine forutsetninger på skolen (sosialt og skolefaglig) Foreldreinvolvering mer viktig for elevenes mestring, enn lengre skoledag eller mindre klassestørrelse Aktiv involvering av foresatte når det går bra, forenkler samarbeidet når det ikke går bra Individuelle støttetiltak på skolen forutsetter meningsfull foreldredeltakelse!

8 Utfordringer i skole – hjemsamarbeidet
Foresatte er utilstrekkelig informert Foresattes egne negative skoleopplevelser Etablering av kontakt først når problemer har oppstått

9 Hva trenger foreldrene fra skolen?
Kontakt ved skolestart (og deretter regelmessig) Konkret informasjon om skolens forventninger til elevene Få generell informasjon om hva som foregår på skolen Få høre positive ting om sitt barn Få vite om problemer før de utvikler seg og kommer ut av kontroll

10 Støttende kommunikasjon
Være vitende om, sensitiv og respektfull for familiens kultur, verdier og synspunkter Kommuniser jevnlig og på ulikt sett viktigheten av familiens involvering Kommunisere ”jeg budskap” – jeg opplever det som vanskelig å…. Ta foreldrene på alvor (såfremt ikke noe annet tilsier det); still åpne spørsmål og vær ydmyk Aksepter at det ikke er en standard for hvordan foresatte involverer seg i skole - hjemsamarbeidet

11 Støttende kommunikasjon (forts)
Respekter de enkelte foresattes grad av engasjement Tenk at grad av engasjement kan endres over tid Unngå å gi foreldre skyldfølelse (verbalt eller nonverbalt) Kommuniser viktigheten av gjensidig (team)samarbeid (dele ansvaret)

12 Skoleomfattende involvering av foresatte
Eksempler: Inkluder FAU i PALS teamet Tilrettelegg for brobygging mellom PALS-teamet og skolens foresatte Inviter foresatte i klasseromsaktiviteter Inviter foresatte i skoleomfattende aktiviteter Inviter foresatte til skolens ulike aktiviteter og arrangement ???????

13 Positiv kommunikasjon hjem-skole
Eksempler: Informasjonsbrev om skolen og skolens arbeidsform Gi foreldrene: Skole- og klasseromsforventninger (”ranselmappe”) Rutiner og timeplan Forventninger til enkeltelever Klassens kalender og nyhetsbrev ”Godt-nyttbrev” Telefon, e-post og sms Kontaktbok/skolehjemkort

14 Involvering av foresatte om individuelle støttetiltak
Bruk problemløsning – hvordan kan vi skape positiv endring? Formidle optimisme – dette kan vi gjøre noe med Samarbeid om utforming av støtteplan ”Sjekk-inn/sjekk-ut” Hjem-skole kort ”Godt nytt” info Info om aktuelle ferdighetstemaer Informer om aktuelle foreldretilbud (behandling, veiledning)

15

16

17 Kommunikasjon og samarbeid hjem – skole
Diskutere i personalet hvorfor det er viktig å involvere foresatte i den skoleomfattende innsatsen PALS Drøfte kommunikasjonsmåter som fremmer / hemmer utviklingen av et godt samarbeid Utforme gode kommunikasjons- og samarbeidsformer mellom hjem og skole

18 Oppgave Vurder kommunikasjons- og samarbeidsformer mellom skole – hjem som fremmer: Skoleomfattende involvering av foresatte Involvering av foresatte om individuelle støttetiltak Velg en metode du vil ønske å forbedre/utvikle Lag et forslag og del dette med dine kollegaer i gruppene/teamene


Laste ned ppt "© Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google