Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ULIKE VEIER TIL FAG – OG SVENNEBREV

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ULIKE VEIER TIL FAG – OG SVENNEBREV"— Utskrift av presentasjonen:

1 ULIKE VEIER TIL FAG – OG SVENNEBREV
Utdanningsavdelingen, fagopplæring seksjonen

2 Høyere studier Alle muligheter er åpne - uansett valg av løp Fag-/ svennebrev Fag-/ svenneprøve 25 % relevant praksis utover normal læretid + Vg3 eksamen i lærefaget Praksis Kandidat; 5 år relevant arbeids- praksis (utover normal læretid i faget) + Vg3 eksamen Skole Vg1 Skole Vg2 Lærling 2 år Lærekandidat 2 år Lærling 3 år + fellesfag Vg2 + eksamen i Vg3 lærefaget Skole Vg1 Kompetanse bevis Lærekandidat 3 år Lærling 4 år + fellesfag Vg1 og Vg2 + eksamen i Vg3 i lærefaget Kompetanse prøve Lærekandidat 4 år – ingen krav til fellesfag

3 Tre ulike løp mot tre ulike sluttkompetanser
Flere muligheter til å bygge på til fullt Fag-/ og svennebrev Påbygging til studiekompetanse Universitet og høyskole Fagskole Ordinært «Fag- / svennebrev» Ordinært løp Vg1 i skole 3 år læretid i bedrift Full opplæring i bedrift Full opplæring i skole «Fag- svennebrev m/ generell eller spesiell studiespesialisering» TAF SSS Vekslingsmodeller «Kompetanse på lavere nivå» Lærekandidat Praksisbrev- kandidat

4 Veier fram mot fag- og svennebrev
Fag-/ svennebrev + studiekompetanse Fag-/ svennebrev Praksisbrev Kompetansebevis Lang arbeidserfaring = praksiskandidat (privatistordning)

5 Utprøving av ulike læreløp: skole – bedrift Målsetting: Både fagbrev og studiekompetanse
TAF SSS 4 år skole/ lære 4 år skole/ lære 4 år skole/ lære Færder har igangsatt løp med TAF: spesiell studie- kompetanse + fagbrev. For mer info Sandefjord vgs har igangsatt SSS: generell studiekompetanse + fagbrev. For mer info.

6 LÆRLING – målsetting er fag-/svennebrev
Alle fag fra vg 1 og vg 2 skal være bestått (2+2 løp) 1+3, 0+4 løp får tilbud om fellesfag og Vg3 i lærefaget på lærlingskolen Bedriften får tilskudd fra fylkeskommunen Lærlingen får kontrakt Lærlingen får lønn Bedriften skal utarbeide arbeidsavtale 2 + 2 3 + 1 4 + 0 2 år i lære 3 år i lære 4 år i lære 2 år på skole 1 år på skole

7 LÆREKANDIDAT Målsetting: bestått komtanseprøve for lærekandidater
Det utarbeides en individuell plan tilpasset kandidatens evner og forutsetninger (ILKP) Planen justeres i løpet av læretiden Ingen krav til teori (programfag og fellesfag), men mulig å ta enkeltfag Får opplæringskontrakt Lønn: Tarifflønn eller etter avtale Samarbeidsavtale med NAV Bedriften får ordinært tilskudd fra fylkeskommunen Bedriften skal utarbeide arbeidsavtale Mulig å bygge videre til fullt fag-/ svennebrev som praksiskandidat Kompetansebevis 2 år i lære 3 år i lære 4 år i lære 2 år på skole 1 år på skole

8 PRAKSISBREV KANDIDAT- målsetting: kan avslutte med «Praksisbrev» etter 2 år
Under revidering – igangsettes tidligst i 2015 Søkbart direkte fra grunnskolen Krav til teori ( 3 fellesfag) Får opplæringskontrakt Lønn etter avtale Bedriften får tilskudd fra fylkeskommunen Bedriften skal utarbeide arbeidsavtale Mulig å bygge videre til fullt fag-/ svennebrev som lærling eller praksiskandidat Kompetanse-bevis Praksisbrev- kandidat 2 år

9 Praksiskandidat Privatist- og dokumentasjonsordning
Dokumentere 25% praksis utover normal læretid i faget Får godskrevet tidligere opplæring etter fastsatte regler Eneste teorikrav er bestått Vg3 i lærefaget Kan yrkesprøves i spesielle tilfeller Eksamen i Vg3 fag arrangeres 2 ganger pr år av Vestfold fylkeskommune Skjema – Oppmelding til fag-/ svenneprøve ligger på vår nettside (vfk.no) Fag-/ svennebrev Praksis Kandidat/ privatist Læretid + 25%

10 Lærekandidat kan være så mangt.
Utdyping av grunnkompetanse modellene: 2 år grunnkompetanse, deretter 2 år som lærekandidat (modell 1) 2 år grunnkompetanse, så 1 år som lærekandidat, deretter 1 år som lærling (modell 2) 2 år grunnkompetanse – deretter 2 år som lærling

11 Lærekandidat fra grunnkompetanse
Gjennomført 2 år grunnkompetanse Inntak direkte fra 10. klasse Tilbud innen programområdene: DH, BA, SS, TP, NA, RM,HS ved alle videregående skoler i Vestfold 2 år på skole med programfag, mye praksis, 2 t kroppsøving og andre fagkombinasjoner Blir lærekandidat etter 2 år Går opp til kompetanseprøve Kan endres og bli lærling Mulig å bygge videre til fullt fag-/ svennebrev som praksiskandidat Kompetansebevis Lærling 30 mnd Lære Kandidat 24 mnd Grunn- Kompetanse 2 år

12 Fra grunnkompetanse til opplæring i bedrift
Fag- /svennebrev Fag-/svennebrev Lærling Lærling 30 mnd Modell Modell Modell 3 Kompetansebevis Lærekandidat mnd Lærekandidat Grunn- Kompetanse 2 år Grunn - kompetanse 2 år Grunn -kompetanse 2 år

13 Modell 1 2 år på skole med grunnkompetanse
2 år i opplæring i bedrift, Lærekandidat Sluttkompetanse, Kompetansebevis.

14 Modell 2 2 år grunnkompetanse i skole Bestått programfag
Overgang fra lærekandidat til lærling: - Læretiden vurderes individuelt Fellesfagene kan tas på lærlingskolen Alle fag må være bestått før fag-/svenneprøve. Sluttkompetanse, fag-/svennebrev

15 Modell 3 2 år grunnkompetanse, bestått programfag
Lærling, 30 mnd. læretid. Fellesfagene kan tas på lærlingskolen Alle fag må være bestått før fag-/svenneprøve. Sluttkompetanse, fag-/svennebrev

16 Veien videre…. Fra Kompetansebevis til fag-/svennebrev
Krav til praksiskandidater for å melde seg opp til fag-/svenneprøve; Opplæringslova § 3-5 og forskrift til opplæringslova § 11-12 60 mnd allsidig praksis i faget (25% lenger tid enn læretid i faget) Bestått , Vg3 teori eksamen i faget. Tidligere opplæring i videregående skole vurderes i henhold til forskriftene (relevans i faget). Praksisfradrag vurderes i henhold til omfanget i individuell opplæringsplan, ILKP. Dvs. vurdering for fradrag av skole og opplæring i bedrift kan ha store variasjoner i antall måneder.


Laste ned ppt "ULIKE VEIER TIL FAG – OG SVENNEBREV"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google