Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tverrfaglige prosjekt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tverrfaglige prosjekt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tverrfaglige prosjekt
Idrett og Samfunn Tverrfaglige prosjekt

2 Hvilke fag er det naturlig å samarbeide med
Samfunnsfag Historie Treningslære Treningsledelse Norsk Andre? Religion

3 Eksempel fra Samfunnsfag, kompetansemål Politikk og demokrati
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne gjere greie for korleis ein sjølv kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom bruk av ulike kanalar for påverknad og kunne gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg og drøfte fleirtalsdemokratiet i forhold til urfolk og minoritetar identifisere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg, og argumentere frå ulike politiske ståstader gjere greie for sentrale kjenneteikn ved norsk økonomisk politikk diskutere hovudprinsippa for den norske velferdsstaten og dei utfordringane den står overfor

4 Eksempel fra Samfunnsfag, kompetansemål Kultur
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne definere omgrepet kultur og gje døme på at kultur varierer frå stad til stad og endrar seg over tid presentere hovudtrekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk beskrive hovudtrekk ved kulturen til nokre minoritetar i Noreg og drøfte utfordringar i fleirkulturelle samfunn forklare kvifor fordommar oppstår og diskutere korleis framandfrykt og rasisme kan motarbeidast gje døme på korleis religion og etnisk variasjon påverkar samfunn og kultur

5 Eksempel fra kompetansemål Treningslære
drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til idrettsbevegelsens moralske og etiske verdigrunnlag Antidoping Barne- og ungdomsidrett Trening av barn

6 Idrett og Samfunn/Treningsledelse
forklare bestemmelser og retningslinjer for barne- og ungdomsidrett drøfte hvordan barne- og ungdomsidrett bør drives Samarbeid med skoler/barnehager/idrettslag og barneidrett. Trening av barn, bestemmelser om barneidrett

7 Aktuelle filmer som dekker enkelte kompetansemål i Idrett og Samfunn
Gladiatoren Caveman Girl fight Bill Eliot Twenty second of joy Ringenes herre Munchen 1972 Million dollar baby Ivnictions ? Jarle Traa, veien til Hamalaya Rekonstruksjonen av de olympiske leker

8 Nettsider som er aktuelle i Idrett og Samfunn
sine sider) (Legeforeningen) (Sportsanalyse) (Norsk helseinstitutt) (Dagens næringsliv) Andre aviser som bt.no, vg.no osv (Nrk.no (masse aktuelle programmer))


Laste ned ppt "Tverrfaglige prosjekt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google