Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Traineeprogram for RDA-bedrifter i Nordland. Utviklet i et samarbeid mellom; Innovasjonsprogram SaltenInnovasjonsprogram Salten Abelia-bedriftene i Nordland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Traineeprogram for RDA-bedrifter i Nordland. Utviklet i et samarbeid mellom; Innovasjonsprogram SaltenInnovasjonsprogram Salten Abelia-bedriftene i Nordland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Traineeprogram for RDA-bedrifter i Nordland. Utviklet i et samarbeid mellom; Innovasjonsprogram SaltenInnovasjonsprogram Salten Abelia-bedriftene i Nordland og TromsAbelia-bedriftene i Nordland og Troms Nettselskapene i NordlandNettselskapene i Nordland Bodø, september 2005

2 Hva er et traineeprogram? Rekrutterings- og opplæringsordning for kandidater som har avsluttet en høyere utdanning. En trainee gjennomgår en omfattende rekrutteringsprosess og et kvalifiseringsprogram/ utdanningsløp som sikrer høy kvalitet. Traineer målrettes mot bedriftens utviklingsoppgaver, strategiske oppgaver, og/eller ledelsesoppgaver.

3 Hvorfor trainee? Gjennom kvalifiseringsprogrammet kan en trainee ”skreddersys” til bedriftens behov og bestilling. En trainee er en rimelig arbeidskraft sett i forhold til kvalifikasjonene. En trainee kan bidra til kompetansetilførsel til bedriften. En trainee kan bidra til bedriftens inntjening. Samfunnsansvar; flere nyutdannede sikres et kvalifisert jobbtilbud.

4 Traineeprogram i Nordland I pilotfasen testes modellen ut med 5 traineer og 12-15 deltakende bedrifter. Traineene gjennomgår et 22 mnd program fordelt med 7 mnd i tre bedrifter. Tre hoveddeler: –Praksis - traineen er en del av bedriftens stab. –Fagsamlinger (6 uker) - en av disse legges til Brüssel –Mentorskap.

5 Organisering Prosjekteier har det overordnede ansvar; –Rekruttering av traineer og deltakende bedrifter –Avtaler med deltakerbedrifter og traineer –Utvikle og evaluere programmet - videreføre. Deltakerbedrift –Kan ivareta arbeidsgiveransvar for hele perioden (22 mnd), eller –Arbeidsgiveransvar kan fordeles på inntil 3 bedrifter a 7 mnd. Trainee. –Ansvar for egenutvikling i perioden og kompetansespredning i bedriften Mentor. –Følger traineen gjennom perioden som veileder.

6 Økonomi Programmet delfinansieres gjennom RDA- ordningen. –Innovasjonsprogram Salten; 2 mill –Abelia / Nettselskapene 300.000 hver. For bedriften koster en trainee: –1000 kr / dag (inklusive lønn, reiser, kursprogram). Tilsvarer 20.000 kr/mnd –For ”små bedrifter” kan prisen diskuteres

7 Framdrift Invitasjon til bedrifter; sept-okt 05 Faglig/praktisk innhold utformes i samarbeid med deltakende bedrifter Rekruttering av kandidater; nov 05 Opptak av kandidater; feb 06 Oppstart aug 06. Evaluering av pilot feb 08. Evt ny oppstart aug 08. Om mange bedrifter er interessert, vil det vurderes oppstart av nytt program høsten 2007

8 Er dette av interesse? Bedrifter som vil delta, eller som fremdeles er positiv til å delta, men som trenger en siste bekreftelse, bes melde fra til lokalt utviklingsmiljø Felles møte arrangeres i 6.desember 2005 Her vil de første 10-15 bedriftene møtes til et spennende møte!


Laste ned ppt "Traineeprogram for RDA-bedrifter i Nordland. Utviklet i et samarbeid mellom; Innovasjonsprogram SaltenInnovasjonsprogram Salten Abelia-bedriftene i Nordland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google