Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi henter inspirasjon fra barnas livsglede og positive energi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi henter inspirasjon fra barnas livsglede og positive energi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi henter inspirasjon fra barnas livsglede og positive energi.
LOVVERKET: Gullhaug barnehage drives etter Lov om barnehager og Rammeplanen. Ut i fra et helhetlig læringssyn står omsorg, danning, lek og læring i fokus. Verdiformidling er også et sentralt område for vår virksomhet. Bærum kommunes grunnverdier: Åpenhet, respekt og mot skal prege vår virksomhet. For å sikre et variert og allsidig pedagogisk tilbud er barnehagens innhold delt inn i syv fagområder: MÅLSETTING: Foreldre Vi ønsker et nært og godt samarbeid med alle foreldre. Med utgangspunkt i tillit, medvirkning og god informasjon skal vi jobbe sammen til det beste for barna. Personal Vårt mål er å se og forstå hvert enkelt barn. Godt samarbeid og faglig utvikling står derfor sentralt i vårt arbeid. Gode arbeidsforhold skaper trivsel. Glede, humor og omsorg i personalgruppen er viktig for å kunne gi barna en god hverdag i barnehagen. Vi henter inspirasjon fra barnas livsglede og positive energi. Kommunikasjon, språk og tekst Natur, miljø og teknikk Kropp, bevegelse og helse Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form. DEL 2 AV ÅRSPLANEN: På vår hjemmeside og i en perm på hver av barnehagens avdelinger vil dere finne del 2 av denne årsplanen. Den inneholder mer detaljerte planer for: Hvordan vi jobber for å sikre alle barn gode rammer for omsorg, lek og læring Plan for hvert av fagområdene Plan for dokumentasjon og vurdering Plan for foreldresamarbeidet Plan for hvordan vi jobber for å sikre god oppfølging av hvert enkelt barn og barns medvirkning Plan for opplæring og kompetanseheving Plan for overgang fra barnehage til skole Verdier for Bærum kommune Ny formålsparagraf og plan for våre satsningsområder Gullhaug barnehage har utarbeidet egne planer for innhold og progresjon innenfor hvert av fagområdene. Se del 2 av årsplanen, som er tilgjengelig på hver avdeling og på vår nettside. SATSNINGSOMRÅDER: For barnehageåret 2013 – 14 skal vi i tråd med satsningsområder for Bærum kommune utvikle oss på følgende områder: Språk: Vi skal dette året videreføre vår satsning i forhold til barns språkutvikling. Språk er en viktig basiskompetanse for alt barn skal mestre videre i livet. Hvordan vi voksne rundt barna legger til rette for og stimulerer dem er avgjørende for de ferdigheter de får. Likeverd og Lek: Lek er en av barns viktigste læringsarenaer. Gjennom lek lærer barn å kjenne seg selv og omverdenen. De gjør nye erfaringer og får utviklet seg både sosialt, motorisk og kognitivt. Det er derfor viktig at leken får gode vilkår både i barnehagen og hjemme. Dette året starter vi opp et nytt prosjekt: Personalet skal sette fokus på egne holdninger og hvordan vi fremmer like muligheter og allsidig utvikling. Prosjektet er et samarbeid mellom de kommunale barnehagene på Bærums Verk DOKUMENTASJON OG VURDERING: For å sikre kvalitet og utvikling er det viktig med gode rutiner for dokumentasjon og vurdering. Barn og foreldre skal være aktive medvirkere i barnehagens indre liv. Dette gjøres bl.a. gjennom,, samtaler med barn, gode systemer for foreldresamarbeid, brukerundersøkelser, observasjoner, dokumentasjon og aksjonslæring - Refleksjoner OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE: Godt førskoletilbud i barnehagen Samarbeid med Gullhaug skole med faste arrangementer hvor de eldste barnehagebarna besøker skolen gjennom året Gode rutiner for overføring til skolen Videre samarbeid for høsten i 1 klasse Vi tar ansvar for et godt samarbeid med alle skoler hvor ”våre” barn skal starte. Samarbeid mellom barnehagene Foreldremøte: tema overgang bhg-skole i oktober Gullhaug barnehage har 6 avdelinger: Tre avdelinger for barn fra 1-3 Tre avdelinger for barn fra 3-6 år Åpen barnehage, tirsdag og torsdag , hvor barna kommer i følge med voksne.

2 GULLHAUG ÅRSPLAN 2011-12 15+16 aug. 02.jan. 28.mars, 02.mai
Våre tradisjoner og merkedager: I Gullhaug barnehage har vi et engasjert og kreativt personale som har utviklet gode tradisjoner for våre merkedager. Vi har det gøy sammen med barna !! Aktivitet: Tid: Foreldremøter 05. september 1-2 år 12..september 3-5år 28.okt. Blå gruppe 18.mars - Temamøte Planleggingsdag 15+16 aug. 02.jan. 28.mars, 02.mai Forutaksjonen uke 43-45 24 okt. Forut - Kafè Lucia Fredag13.desember Nissefest Torsd.19.desember Karneval Fredag 14.februar Skidag Mandag 03.mars Påskefrokost/kunstutst. Fredag 11.april Overnatting i bhg. Blå gr. Torsdag15.mai Dugnad mai 17.Mai feiring Gullhaug skole Sommerkonsert og fest Torsdag 05.juni Fotball cup Fredag 13. juni GULLHAUG ÅRSPLAN Våre samarbeidspartnere: For å sikre en helhetlig ivaretakelse av barn og foreldre samarbeider vi med en rekke andre etater. Pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT) Helsestasjonene Grunnskolene i nærmiljøet Barnevernstjenesten Psykisk helsetjeneste for barn og unge - PSBU Fysioterapeut Haug skole og lekotek Lommedalen kirke BUP(barne og ungdomspsykiatrien) Flyktningekontoret


Laste ned ppt "Vi henter inspirasjon fra barnas livsglede og positive energi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google