Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringen Tidligere presentert: Best case: Bufferfond 300-350 mill i minus i 2012 Worst case: Bufferfond 1 milliard i minus i 2012 Anslag pr 20. mai:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringen Tidligere presentert: Best case: Bufferfond 300-350 mill i minus i 2012 Worst case: Bufferfond 1 milliard i minus i 2012 Anslag pr 20. mai:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringen Tidligere presentert: Best case: Bufferfond 300-350 mill i minus i 2012 Worst case: Bufferfond 1 milliard i minus i 2012 Anslag pr 20. mai: Bufferfond 500 mill i minus i 2012

2 Årsaker 200 mill (sum 2009-2012) Nye beregninger ut fra regnskap 07 Nye forutsetninger for rentenivå Nye prognoser for Fornebu Økte investeringer vedtatt (2 skoler og kjøp av eiendom) 300 mill (sum 2009-2012) Regjeringens forslag til ny inntektsfordeling

3 Håndtering ”gamle utfordringer” 200 mill drøftes i tertialrapport 1/2008 Økt skatt/rammeoverføring Reduserte investeringer (380-400 mill) presenteres i 1. tertial, legges til grunn for videre HP-arbeid, endelig vedtak gjøres i HP. Netto driftseffekt Reduserte vedlikeholdsavsetninger 40 mill 80 mill

4 Håndtering nye utfordringer Inntektstap300 mill Økte frie inntekter280 mill Pleie og omsorg (udekket økte omsorgsbehov fra vedtatt HP, videreført med 50 mill i 2012) -140 mill Andre økte utgiftsbehov: Barnehage? Vedlikeholdsetterslep? Lønn/pensjon? (1 % lønnsøkning utgjør 33 mill) Minimum økt utgiftbehov ut over pleie og omsorg -60 mill Andel økte frie innt som kan brukes til å kompensere for inntektstap-80 mill Vi kan ikke planlegge for bufferfond i null i 2012. Tilrådd bufferfond i 2012 minimum 100 mill Nødvendige innsparinger i driften 320 mill

5 Oppdrag Ikke mulig å få full effekt av alle tiltak i 2009 For å nå 320 mill samlet i HP-perioden, bør det vedtas tiltak med effekt 100 mill pr år For å sikre politisk handlingsrom bør det konsekvensutredes tiltak for mer enn det som skal vedtas Veiledende anslag for konsekvensutredning pr sektor –Sektorutvalg for barn og unge, 40 mill pr år –Sektorutvalg for bistand og omsorg, 40 mill pr år –Sektorutvalg for levekår, 10 mill pr år –Sektorutvalg administrasjon, 30 mill pr år

6 Forbehold Dette er foreløpige beregninger Det er ikke medregnet konsekvenser av evt. –nye kostnadsnøkler –innlemming av barnehagetilskuddet –endrede momsregler

7 Rådmannens forslag til konsekvensutredninger Politisk vedtak om tiltak som ikke skal utredes videre Politisk vedtak om tiltak som skal utredes i tillegg


Laste ned ppt "Utfordringen Tidligere presentert: Best case: Bufferfond 300-350 mill i minus i 2012 Worst case: Bufferfond 1 milliard i minus i 2012 Anslag pr 20. mai:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google