Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver Vest Finnmark region råd 28. september 2011

2 Brev til alle kommuner i region nord: –Datert 21. september 2011 Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 Invitasjon til deltakelse

3 Formål: Hevet kvalitet Hevet effektivitet Husholde godt med de knappeste ressursene (høyproduktive fagfolk)

4

5 Samhandlingsreformen Pasienter har kortere liggetid på sykehus Pasienter overføres raskere til pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Oppgaver flyttes til kommunehelsetjenesten

6 Helsedirektoratet: Nasjonalt Meldingsløftet – Meldingsløftet i kommunene Flere satsingsområder innenfor helse –E-resept –Kjernejournal –Helsenorge.no –Velferdsteknologi –E-helse

7 Meldingsløftet i kommunene - MiK MiK etablert våren 2010 Delprogram tilknyttet Nasjonalt meldingsløft Implementere elektroniske meldinger i kommunehelsetjenesten PLO – Legekontor PLO – Helseforetak Helseforetak – Helsestasjon

8 Prosjekt FUNNKe Organiserer det nasjonale prosjektet Meldingsløftet i kommunene (MiK) i region nord Det nasjonale prosjektet – inviterer 8 kommuner i region nord FUNNKe vil ha med alle 88 kommuner Og fire helseforetak

9 HOD –finansiering FUNNKe region nord 2011-2013 Helse Nord har fått 7,5 mill pr år i 3 år, til sammen 22,5 mill. Under forutsetning av framgang i prosjektet

10 Historie FUNNKe* NST: Pilot: Troms – Ofoten 2009 –Kr 600 000 RDA midler NST: Troms – Ofoten 2010-11 –4 mill fra Helsedirektoratet Helse Nord: Region nord 2011-13 –22,5 mill fra HOD * Fastleger-UNN hf-Kommuner-elektronisk= FUNNKe

11 FUNNKe 2011-13 Regional kompetanseorganisasjon som: –Forankrer og formidler kompetanse om iverksetting av elektronisk meldingsutveksling mellom –pleie- og omsorgstjenesten, fastleger, –helsestasjoner i kommunene –spesialisthelsetjenesten –Tildeler tilskudd til kommuner –Kr 200 000 til samarbeidskommuner i 2011-2012 –Kr 50 000 til øvrige kommune i 2012-2013 –Tildeler tilskudd til helseforetak –4 mill i 2012-2013

12

13 Samarbeidskommuner Finnmark –2011: Alta –2012: Hammerfest, Sør-Varanger, Tana Troms-Ofoten –2011 Tromsø, Lenvik, Harstad, Nordreisa, Dyrøy, Narvik Nordland –2011: Bodø, Vågan –2012: Fauske, Sortland Helgeland –2011: Rana –2012: Brønnøy, Alstahaug

14 Status Meldingsutveksling mellom PLO – fastleger Alta Tromsø Lenvik Dyrøy Rana Helsepersonell meget fornøyd Bedre dokumentasjon Sikrere INR(blodfortynning) dosering Færre telefonhenvendelser fra PLO til legekontor Mer effektiv tidsbruk, bedre arbeidsflyt

15 Status Oppstart meldingsutveksling mellom PLO – fastleger Tana, Kirkenes, Hammerfest Harstad, Salangen, Gratangen, Lavangen Narvik, Vågan, Bodø, Saltdal Meldingsutveksling mellom PLO – HF Tromsø – UNN HF Oppstart meldingsutveksling mellom PLO – HF Alta – Helse Fm HF Dyrøy – UNN HF Bodø – NLSH HF

16

17 Statistikk

18 | 18 Oppgaver for samarbeidskommunene Etablere elektronisk meldingsutveksling mellom PLO og legekontorene PLO og helseforetak Helsestasjoner og helseforetak Være motor og inspirator i egen region Dele kompetanse og erfaring med omliggende kommuner

19 Hvorfor et felles løft nå? Lettere når flere er i lag Fordeler mot leverandører Tilgang til veiledning fra lokale prosjektledere Tilgang til gratis kompetanse og support fra HN –IKT 2011-13 Tilskudd

20 Utfordringer Nye arbeidsrutiner i PLO Ta i bruk hele EPJ Få samarbeid med fastlegene Samarbeid med HF Avsett ressurser Personer –økonomi En dedikert person Tett samarbeid PLO-IKT Få teknikken til å fungere Før man starter opplæring og ROS analyser Uferdig programvare er en realitet

21 Hva bør kommunene gjøre? Sette seg inn i saksfeltet www.telemed.no/FUNNKe Søke samarbeid med andre kommuner Planlegge for oppstart – budsjettvedtak Tilskudd kr 50 000 i 2013 Inviteres til å søke Nyttegjøre seg kompetansen fra FUNNKe 2011-2013 delta i møter og FUNNKe-nettverket Benytte HN-IKT

22 Takk for meg! www.telemed.no/funnke


Laste ned ppt "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google