Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer og forventninger til kommende rotaryår Distriktssamling 2009 R.I. distrikt 2310 DGE Per Olav Stenseth18. april 2009 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer og forventninger til kommende rotaryår Distriktssamling 2009 R.I. distrikt 2310 DGE Per Olav Stenseth18. april 2009 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer og forventninger til kommende rotaryår Distriktssamling 2009 R.I. distrikt 2310 DGE Per Olav Stenseth18. april 2009 1

2 RI-president John Kenny 2

3 RI-presidentens mål (1) :  Utrydde polio – vårt høyest prioriterte mål  Fremme anerkjennelse for Rotarys innsats og forbedre Rotarys omdømme.  Øke Rotarys muligheter til å gjennomføre prosjekter for sikring av rent vann, bøte på sult og dårlig helse, samt bidra til senking av analfabetisme i verden. 3

4 RI-presidentens mål (2) :  Øke antall medlemmer globalt, både i antall og kvalitet  Fremheve Rotarys unike engasjement i yrkestjeneste, spesielt gjennom høy etisk standard  Utvikle ledertalenter innen Rotary  Gjennomføre en strategisk planleggings-prosess som sikrer kontinuitet 4

5 Distrikt 2310 - Målsetninger 2009-10  RI-presidentens mål  Fokus på: Mangfold/Ungdom  Fokus på: Omdømme  Videreføring mål og oppgaver 5

6 Gjennomføringsorganisasjon: 6

7 R.I.presidentens-mål  2310-mål nr. 1:  ”Utrydde polio – vårt høyest prioriterte mål”:  EREY: Alle=TRF-klubber  Årets mål: $ 25 …! 7

8 Mangfold/ungdom  2310 mål nr. 2:  ” Øke antall medlemmer globalt, både i antall og kvalitet”  + 1 medlem pr. klubb  Ungdomsfokus 8

9 Omdømme  2310 mål nr. 3:  ” Fremme anerkjennelse for Rotarys innsats og forbedre Rotarys omdømme.”  ”Fremheve Rotarys unike engasjement i yrkestjeneste, spesielt gjennom høy etisk standard” 9

10 Virkemidler mål nr. 3:  Omdømme 1: Polio Plus  Omdømme 2: Yrkesbasert medlemskap  Omdømme 3: Mangfold 10

11 11 Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at: 1. Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne andre. 2.Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet. 3.Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste etiske standard. 4.Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelse med. 5.Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi. 6.Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker. 7.Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet. 8.Jeg hverken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig sammenheng. Yrkeskodeks for rotarianere:

12 Videreføring mål og oppgaver  2310 mål nr. 4:  ” Gjennomføre en strategisk planleggings-prosess som sikrer kontinuitet”   Følge opp og drive øvrige aktiviteter 12

13 ”Utfordringer og forventninger..”  Utfordringer:  din klubb!  Velg fokus og få med deg klubben  Forventninger: Rotary forplikter! 13

14 14


Laste ned ppt "Utfordringer og forventninger til kommende rotaryår Distriktssamling 2009 R.I. distrikt 2310 DGE Per Olav Stenseth18. april 2009 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google