Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæringskontoret for fiskerifagene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæringskontoret for fiskerifagene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæringskontoret for fiskerifagene
Rekruttering til sjømatnæringen Status – Utfordringer- Opplæringskontorenes rolle Bjørg T. Haug Samuelsen, Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland

2 Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland
- organisert som en avdeling i Opplæringskontoret samarbeider med Fagopplæringskontoret, med de videregående skolene og med organisasjoner i næringen. Vi samarbeider også nært med NHO når det gjelder kontakt mellom skoler og næringsliv. Opplæringskontoret deltar i en nettverksgruppe sammen med de andre fiskerifaglige opplæringskontorene. Hva er et Opplæringskontor? Eigd av medlemsbedrifter Finansiert ved lærlingetilskudd, medlemsavgift mm Viktigste oppgaver: å skaffe bedriftene de lærlinger de trenger og administrere og kvalitetssikre opplæring av lærlingene

3 Nettverk av fiskerifaglige opplæringskontor
OK Midt-Finnmark OK Vest-Finnmark Nettverk av fiskerifaglige opplæringskontor OK Troms OK Nordre Nordland OK Midtre Nordland OK Helgeland Til sammen finnes det rundt 20 fiskerifaglige opplæringskontor langs kysten. OK Nord-Trøndelag OK Sør-Fosen OK Nordmøre og Romsdal OK Nordre Sunnmøre OK SøreSunnmøre OK Sogn og Fjordane OK i Hordaland OK Austevoll OK Sunnhordland OK Rogaland og Skagerakkysten

4 Fiskerifaglige opplæringskontor i Hordaland
OK for fiskerifagene i Hordaland OK i Austevoll OK for fiskerinæringa i Sunnhordland

5 Fiskerifaglige videregående skoler
Fiske og fangst: Fiskarfagskulen i Austevoll Akvakultur: Fiskarfagskulen i Austevoll Fusa vidaregåande skule Fiskeindustri: Austrheim vidaregåande skule Bømlo Vidaregåande skule

6 Andre aktører Høyere utdanning/fagskoler: Organisasjoner:
Universitetet i Bergen Høgskolen i Bergen Fiskarfagskulen i Austevoll Bergen Maritime Organisasjoner: Fiskarlaget Vest Vestnorsk Havbrukslag Andre opplæringskontor Frittstående bedrifter

7 Status fagopplæring Kilde:www.utdanningsdirektoratet.no

8 Status fagopplæring Kilde:www.utdanningsdirektoratet.no

9 Status fagopplæring Kilde:www.utdanningsdirektoratet.no

10 Hvordan få ungdom til å velge sjømatnæringen?
Ungdom må få kjennskap til næringen og mangfoldet av yrker Næringen må fremstilles på en positiv måte Næringen må få fatt i motiverte ungdommer som tør å velge utradisjonelt Nok læreplasser For å gjøre et bevisst yrkes- og utdanningsvalg må en ha kjennskap til ulike yrker og kunnskap om arbeidslivets behov. Utdanningen som velges må gi gode muligheter for å få jobb som rimelig godt betalt. De unge ser ikke for seg at de blir år i samme jobb- utdanningen må kunne brukes i ulike jobber og det må være mulig å komme seg videre oppover. Mange ungdom lurer på hvordan de skal få sjefsjobber… De som jobber i næringen må stå frem og si at de trives i jobben! En får ikke ungdom til å søke seg til arbeidsplasser med dårlig arbeidsmiljø. Utviklingen av ny teknologi må fortsette slik at en får vekk en del av de tunge og monotone arbeidsoppgavene som finnes. Foreldre og lærere er de gruppene som påvirker ungdommen mest når det gjelder valg av utdanning. Siste året har vi sett en merkbar forandring i holdningen hos foreldrene. Ofte er det de som kommer trekkene med poden for å få vite mer om Norges nye vekstnæring. Vi ønsker at en utdanning til næringen skal være attraktiv slik at en får de beste og mest motiverte søkerne. I høst er det venteliste for å komme inn på grunnkurs naturbruk. Ka ska eg bli?

11 Hvem har ansvaret for å drive informasjon og rekrutteringsarbeid?
De Videregående Skolene? Myndigheter? Næringens organisasjoner? Bedriftene? Opplæringskontor?

12

13

14

15

16

17

18 hva gjør opplæringskontorene?
Rekruttering – hva gjør opplæringskontorene? Kontakt med skoler  Klasser på besøk  Besøker skoler  Prosjekt/partnerskap

19 hva gjør opplæringskontorene?
Rekruttering – hva gjør opplæringskontorene? Fagopplæring Yrkesopplæring for voksne

20 hva gjør opplæringskontorene?
Rekruttering – hva gjør opplæringskontorene?  Utdannings- og yrkesmesser Det trengs nytt, oppdatert materiell!

21 hva gjør opplæringskontorene?
Rekruttering – hva gjør opplæringskontorene? Jenteleir/rekrutteringsleir Vi har hatt over 1000 elever på nærings- og matpresentasjon her i senteret. De får en generell presentasjon av næringen, hvis ikke vi på forhånd har avtalt med lærerne at vi skal fokusere på spesielle tema. Eksempler på dette kan være verdiskapning og lønnsomhet i fiskerinæringen (bedriftsøkonomiklasse fra Fana Gymnas) eller marine næringskjeder hvis vi skal inn i læreplanen for natur og miljøfag. Alle som har hatt kontakt med ungdom på denne alder vet at det ikke er enkelt å holde på oppmerksomheten- hvis ikke de unge deltar aktivt selv…

22 Hvem har ansvaret for å drive informasjon og rekrutteringsarbeid?
Felles ansvar Samordning og koordinering av innsats Nytt materiell Felles møteplasser/nettverk Nok læreplasser Konkurransedyktig og forutsigbar næring Felles portal


Laste ned ppt "Opplæringskontoret for fiskerifagene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google