Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kittil Skogen - Prosjektkontoret i Telenor Nordic

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kittil Skogen - Prosjektkontoret i Telenor Nordic"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kittil Skogen - Prosjektkontoret i Telenor Nordic
Utfordringer og erfaringer PUS Forum 13.Juni 2007 Kittil Skogen - Prosjektkontoret i Telenor Nordic 4/4/2017

2 Tema Hvorfor er PUS viktig for Telenor Vår tilnærming Hvor står vi
Veien videre 4/4/2017

3 Hvorfor er PUS viktig for Telenor?
Viktig som beslutningsunderlag for prioritering (sammen med NPV, IRR og andre parametere – derfor viktig med en standardisert metode, kunne stoppe prosjekter tidligere Viktig for å forstå/kommunisere prosjektets status/fokus (oppfølging/rapportering) Viktig for å få felles forståelse av prosjektet og for å få definert de riktige aktivitetene Usikkerhetsstyring – utfordring å få det til å bli en del av prosjekt og organisasjonsstrukturen (as is: ”lukket fag/ekspertområde”, ofte stunts) Prosjektstyring er usikkerhetsstyring – alle (internt i prosjektet og eksternt) må ha et naturlig forhold til dette- kontinuerlig! 4/4/2017

4 Vår utfordring dreier seg mindre om verktøy og mer om kultur og kommunikasjon
Organisasjon STYRINGS GRUPPE 4/4/2017

5 Vår tilnærming til oppgaven
Etter godkjent søknad – hva gjør vi internt? PL – søknadsprosess / Eierskap prosjektprosess Arbeidsgruppe /KT/ dugnadsgjeng interesse/kunnskap prosjekt bredest mulig: prosjekt, fastnett, IS, Mobil, fagansvar Risk ”ledig kapasitet” Mye tid på mandat – Hva ønsker vi å gjøre / ambisjonsnivå Etablere Styringsgruppe Etablere en konseptuell modell – as-is / målbilde 4/4/2017

6 Modenhetsmodell – tiltak og målmatrise
4/4/2017

7 Definisjoner PROSJEKTMESSIG RISIKO: Er den risiko som knytter seg til oppnåelse av prosjektets resultatmål (tid , kost og kvalitet/leveranse) Hovedsakelig prosjektleders ansvar. FORRETNINGSMESSIG RISIKO: Er den risiko som knytter seg til effektmål Hovedsakelig SG/PE ansvar PORTEFØLJEMESSIG RISIKO: Er usikkerhet som knytter seg til gjennomføringen av selskapets strategi. Hovedsakelig linjeledelsens ansvar VIKTIG: Samspill mellom disse områdene/ Kultur/ Roller 4/4/2017

8 Spørreundersøkelsen Samkjørt med PUS sentralt (Statsbygg, Forsvaret)
Brukt Questback (webbasert spørreskjema) Sendt ut til ca 130 personer i Telenor Prosjektledere, prosjekteiere, Styringsgruppemedlemmer, linje og støttefunksjoner 71 personer svart – 53.8% Utfordringer: Alle spørsmål sendt til alle ”Vet ikke” – ikke et alternativ Noen spørsmål opplevdes som ”tunge” og/eller ”uklare 4/4/2017

9 Modenhetsmodell – mappet ift undersøkelsen
4/4/2017

10 Dybdeintervjuer 4/4/2017

11 Work Shop – Tiltak og prioritering
Kriterier Antas enkelt å få effekt Antas gi god effekt Allerede tiltak på området Nødvendig Evt. avhengighet/utelukkelse 4/4/2017

12 Detaljert tiltaksplan med ressursestimat utarbeides
Veien videre Detaljert tiltaksplan med ressursestimat utarbeides Utfordring: ambisjonsnivå vs ressurser (egne, PUS, studenter, case-prosjekter) Besluttede tiltak testes ut på Case- Prosjekter Case prosjekter vil velges ut /følges opp på basis av dette Undersøkelser underveis vil gi oss tilbakemelding på om vi lykkes i å øke modenheten når det gjelder Risikostyring Langt prosjekt – fokus på forbedring av prosesser og implementering 4/4/2017


Laste ned ppt "Kittil Skogen - Prosjektkontoret i Telenor Nordic"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google