Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fysisk aktivitet i institusjonen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fysisk aktivitet i institusjonen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fysisk aktivitet i institusjonen
Med bakgrunn i erfaringer fra Modum Bad Bjørnar Johannessen

2 Fysisk aktivitet og psykiske lidelser; Det gir psykisk velvære, når kroppen fungerer
I de senere år er man blitt mer og mer bevisst på, at fysisk aktivitet kan være med på å bevare det psykiske velvære. Fysisk aktive er mindre anspente enn inaktive, og anspentheten reduseres ved trening. Det er likeledes funnet en sammenheng mellom mangel på fysisk aktivitet og depresjon, og fysisk aktive har mindre risiko for at utvikle depresjon. Fysisk aktivitet sammen med andre , skaper sosiale nettverk. Mosjon gir venner og sosiale kontakter I de seinere år brukes fysisk aktivitet mer og mer i behandlingen av psykiske lidelser. Mennesker med psykiske lidelser blir raskere friske og får mindre behov for medisin.

3 Behov for aktivitet Pasienter i psykiatrien er i dårligere fysisk form enn resten av befolkningen. Behovet for å ta vare på egen helse er sterkt økende. Dørstokkmila er for mange veeeldig lang. Alt for mange kommer ikke i gang uten at noen hjelper til.

4 Samfunnsendring Dagens samfunn innbyr til passivitet.
Der det tidligere var naturlig å bruke kroppen, er det nå maskiner. Mennesket har økt behov for fysisk aktivitet. Det er ingen diagnoser som fraråder pasienten å bevege seg.

5 Hjelp til selvhjelp! Fysisk aktivitet kan være en enkel og lett tilgjengelig strategi for selvhjelp. FA synliggjør hver enkelt pasients ressurser alle kan noe Ved å tilrettelegge FA inn i behandlingen, er terskelen for å komme i gang allerede brutt.

6 Hva skal til for å lykkes med å integrere FA i behandlingen?
Ledelsen må være med Må inn på timeplanen obligatorisk Fast personell med ansvar for aktivitetene Engasjement Personalet deltar i FA sammen med pasientene. Ha fokus på lavterskel og mestring

7 Fysisk aktivitet er et eget fag!
Fagpersonell er en fordel, men ingen forutsetning. Kunnskap om trening er viktig. Mange vet ikke hva som er riktig trening Kunnskap gir trygghet.

8 Fysisk aktivitet er en viktig del av behandlingen på Modum Bad
Behandle hele menneske Vektstang mellom psykisk og fysisk sliten Være en arena for avkobling og mobilisering. Bidra til å skape/ta vare på overskudd. Være en arena for glede og mestring.

9 Mestring!! Mange har svært dårlig erfaring med trim/trening/gymnastikk
Aktivitet skal være lystbetont Skal gi en positiv opplevelse

10 Aktiviteter Lek Utholdenhetstrening Styrketrening Ballspill
Dans/bevegelse til musikk

11 Aktivitetsfilosofi - gjøre synlig muligheter !
Gå utendørs er basisaktivitet enkelt å gjennomføre overførbart lavere terskel for aktivitet utendørs Inne i naturen: - fokus endres - stimulerer sansene - gir rom for mestring - oppdragende Lek gjør frisk fokus på muligheter en gruppe svett med vett Gruppestørrelsen = VIKTIG ! Det må være en viss størrelse for å få til riktig dynamikk i gruppa Vi har i 2004 jan – mars hatt et gj. Snitt på 30 personer. Dette er 7-8 mer i snitt enn siste år ! Legene er blitt flinkere til å henvise Fokus sterkere – tiden har jobba for oss . Kommunen har vært tålmodige og sett nytten av Frisklkivssentralen og størrelsen på den . Vi har i 2004 hittil jan – mars hatt 80 helsesamtaler – personer som har møtt opp til aktivitet. 33 personer – ikke møtt/tatt kontakt på disse tre mnd . Vi har hatt en praksis om å ringe de opp – kap. Strekker ikke til i like stor grad ………geskjeften må utvides ………..GLEDELIG !

12 Våre erfaringer : Lek gjør frisk !
= Inkluderende = kondisjonsfremmende = sosial trening Engasjement Latter og smil Flytter fokus For å ha det gøy ute , så må vi leike litt !! Vi opplever at modifiserte leikaktiviteter som flytter fokus vekk fra plager – gjør godt !!

13 Fysisk aktivitet! ” All kroppslig bevegelse produsert av skjelettmuskulatur, som resulterer i en vesentlig økning av energiforbruket, ut over hvilenivå.” Herunder: mosjon, friluftsliv, lek, trening, idrett, arbeid m.fl.


Laste ned ppt "Fysisk aktivitet i institusjonen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google