Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Europeiske selskaper – en ny selskapstype Anders Ryssdal Industrijuristenes seminar Fefor 4. – 5. mars 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Europeiske selskaper – en ny selskapstype Anders Ryssdal Industrijuristenes seminar Fefor 4. – 5. mars 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Europeiske selskaper – en ny selskapstype Anders Ryssdal Industrijuristenes seminar Fefor 4. – 5. mars 2005

2 Europeisk selskap Ny ”europeisk” selskapstype Betegnes SE (Societas Europaea) (i motsetning AS, ASA o.l.) Etablert gjennom EU-kommisjonens forordning 2175/2001 av 8.10.2001 (trådte i kraft høsten 2004) Ventes implementert i norsk lovgivning våren 2005 (Ot. prp. nr. 17 (2004-05.)

3 Europeisk selskap Selskapsrettslige regler følger dels av forordningen og dels av lovgivningen i registreringsstaten Norske SE’er vil i stor utstrekning være underlag den norske allmennaksjeloven Et norsk SE vil m.a.o. være underlagt andre regler enn f.eks. et svensk eller tysk SE

4 Noen grunnvilkår Minstekapital på 120.000 euro Registrert adresse og hovedkontor må ligge i samme land Må som hovedregel foreligge avtale om ansatterepresentasjon

5 Ledelsesstruktur Kan velge mellom ”two-tier system” eller ”one-tier system” Two-tier system vil i Norge langt på vei tilsvare ASA med styre og bedriftsforsamling One-tier system vil i Norge langt på vei tilsvare ASA med styre, men uten bedriftsforsamling Vil komme egne regler om ansatterepresentasjon

6 Stiftelse SEer kan stiftes ved: 1.Fusjon 2.Omdanning 3.Stiftelse av SE-holdingselskap 4.Stiftelse av SE-datterselskap

7 Stiftelse ved fusjon Kan skje mellom allmennaksjeselskaper fra minst to EØS-land For norske selskaper gjelder norske fusjonsregler (inkl. kreditorvarsel)

8 Omdanning til SE Bare mulig for allmennaksjeselskaper Forutsetter at selskapet har hatt et datterselskap i annet EØS-land i minst to år. Skjer ved GF-vedtak Dokumentasjonskrav

9 Stiftelse av SE-datterselskap Forutsetter at minst to av stifterne enten: er fra forskjellige EØS-land; eller har hatt datterselskap eller filial i annet EØS-land i minst to år

10 Stiftelse av SE-holdingselskap Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper kan stifte et SE-holdingselskap Minst to av stifterne må enten være fra forskjellige EØS-land eller ha hatt datterselskap eller filial i et annet EØS land i minst to år Minst 50% av aksjene i hver av stifterne må skytes inn i SE-selskapet Aksjonærene i stifterne kan ikke pålegges å skyte inn sine aksjer

11 Flytting Europeiske selskaper kan flytte til andre land uten oppløsning Krever generalforsamling og kreditorvarsel Skattemessig behandling foreløpig uklar

12 Behov for SE’er? SEer kan flytte (”skifte nasjonalitet”) uten oppløsning og nystiftelse. Kan være interessant: Av skattemessige årsaker (men beskatning følger ikke nødvendigvis selskapets registreringsadresse) For å kunne velge annen selskapsrettslig lovgivning Ifm. faktisk flytting av virksomheten ”Symbolverdi”?

13 Behov for SE’er Andre utviklingstrekk: EU-domstolens praksis om etableringsrett Foreslått direktiv om fusjon over landegrenser Forslåtte regler om adgang til flytting over landegrenser – Consultation fra EU-Kommisjonen 26.2.2004


Laste ned ppt "Europeiske selskaper – en ny selskapstype Anders Ryssdal Industrijuristenes seminar Fefor 4. – 5. mars 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google