Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs Falck Vital, Hjelpemiddelsentralen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs Falck Vital, Hjelpemiddelsentralen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Behov for og nytten av hjelpemiddel for personer med sviktende hukommelse v/Arvid Skjerve
Kurs Falck Vital, Hjelpemiddelsentralen Arvid Skjerve, psykologspesialist Hukommelsesklinikken, Bergen NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

2 Innhold Litt om Hukommelsesklinikken i Bergen
Behov for og nytten av hjelpemiddel for personer med sviktende hukommelse Innhold Litt om Hukommelsesklinikken i Bergen Om hukommelse og hukommelsesfunksjoner Hukommelse og aldring, ”mild kognitiv” svikt og demens Behov og nytte av hjelpemidler Arvid Skjerve, psykologspesialist Hukommelsesklinikken, Bergen NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

3 Hukommelsesklinikken i Bergen,
Behov for og nytten av hjelpemiddel for personer med sviktende hukommelse Hukommelsesklinikken i Bergen, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus Klinikkens målgruppe er hovedsakelig eldre personer med symptomer på kognitiv svikt og der en mistenker en mild kognitiv svikt-tilstand eller begynnende demens Undersøkelsen er tverrfaglig, med sykepleier, lege/nevrolog og psykologspesialist, og omfatter anamnese, somatisk og nevrologisk undersøkelse, kognitiv og nevropsykologisk undersøkelse og billeddiagnostikk Pasient og pårørende får informasjon om diagnose, prognose, behandlingsmuligheter, hjelpemidler og andre hjelpetiltak. Informasjon: eller telefon Arvid Skjerve, psykologspesialist Hukommelsesklinikken, Bergen NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

4 Hva er kognisjon og hukommelse?
Behov for og nytten av hjelpemiddel for personer med sviktende hukommelse Hva er kognisjon og hukommelse? Kognisjon: generell betegnelse på ulike mentale funksjoner som gjelder oppfattelse/persepsjon, oppmerksomhet, hukommelse, språk, tenkning, planlegging og ressonnering Hukommelse: omfatter innlæring, lagring og gjenhenting av lært informasjon Kognitiv svikt og demens hos eldre forbindes primært med vansker i forhold til ny læring. Tidligere lært informasjon som minner og ferdigheter er ofte bevart. Arvid Skjerve, psykologspesialist Hukommelsesklinikken, Bergen NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

5 Arvid Skjerve, psykologspesialist arvid.skjerve@olaviken.no
Behov for og nytten av hjelpemiddel for personer med sviktende hukommelse Repetisjon Gjenkalle Gjenkjenne KORTTIDS- HUKOMMELSE (oppmerksomheten) SENSORISK INFORMASJON LANGTIDS- HUKOMMELSE UT UT UT Arvid Skjerve, psykologspesialist Hukommelsesklinikken, Bergen NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

6 Hukommelse og normal aldring
Behov for og nytten av hjelpemiddel for personer med sviktende hukommelse Hukommelse og normal aldring Aldring medfører statistisk sett noe reduksjon i kognitive funksjoner, blant annet i forhold til hukommelsesfunksjoner. Men endringene er normalt sett relativt beskjedne og har oftest ingen konsekvenser for personens fungering i dagliglivet. Eldre er gjerne mer utsatt for hukommelsesvansker enn yngre i forbindelse med somatisk sykdom, legemiddelbruk og psykiske lidelser som depresjon. Arvid Skjerve, psykologspesialist Hukommelsesklinikken, Bergen NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

7 Hukommelse og ”mild kognitiv svikt” (MCI) hos eldre
Behov for og nytten av hjelpemiddel for personer med sviktende hukommelse Hukommelse og ”mild kognitiv svikt” (MCI) hos eldre MCI er kognitiv svikt som ikke er alvorlig nok til at kriteriene for demens oppfylles. MCI kan medføre lette vansker i yrkessammenheng og i dagliglivet. MCI sees ofte i form av hukommelsesvansker, dvs. innlæring og gjenhenting av nyere informasjon, men kan også omfatte andre typer kognitive vansker Personer med MCI har nedsatte prestasjoner på nevropsykologiske tester Personer med MCI har en øket risiko for å utvikle Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer (12-15% årlig, 50-60% over tid) Arvid Skjerve, psykologspesialist Hukommelsesklinikken, Bergen NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

8 Hukommelse ved Alzheimers sykdom og andre demenstilstander
Behov for og nytten av hjelpemiddel for personer med sviktende hukommelse Hukommelse ved Alzheimers sykdom og andre demenstilstander Pasienter med demenssykdom har markert og progressiv hukommelsessvikt med annen kognitiv svikt. Svekkelsen medfører svikt i instrumentell ADL og etter hvert ADL-ferdigheter. Ca personer i Norge har demenssykdom, og det er nye tilfeller hvert år. Hyppigst i aldersgruppen over 75 år. Demens har ofte tilleggssymptomer i form av psykiske og atferdsmessige endringer Det er store forskjeller i sykdomsforløp mellom og innen sykdomsgruppene Arvid Skjerve, psykologspesialist Hukommelsesklinikken, Bergen NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

9 Hukommelsessvikt ved Alzheimers sykdom
Behov for og nytten av hjelpemiddel for personer med sviktende hukommelse Hukommelsessvikt ved Alzheimers sykdom Repetisjon KORTTIDS- HUKOMMELSE (oppmerksomheten) SENSORISK INFORMASJON LANGTIDS- HUKOMMELSE UT UT UT Arvid Skjerve, psykologspesialist Hukommelsesklinikken, Bergen NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

10 Vanlige vansker i hverdagen ved MCI og demens
Behov for og nytten av hjelpemiddel for personer med sviktende hukommelse Vanlige vansker i hverdagen ved MCI og demens Finne igjen ting Vite hvilke tid det er (når på dagen og når på året) Huske gjøremål Huske gjøremål som allerede er gjort Finne frem ute og hjemme Gjenkjenne andre Bruke telefon og tekniske apparater (spesielt nye apparater) Vite hvor en har vært og hvor en skal Arvid Skjerve, psykologspesialist Hukommelsesklinikken, Bergen NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

11 Hva behov for hjelp vil personer med MCI og begynnende demens ha?
Behov for og nytten av hjelpemiddel for personer med sviktende hukommelse Hva behov for hjelp vil personer med MCI og begynnende demens ha? Påminnelse om dagligdagse rutiner Påminnelse om hvilke tid på dagen det er Oversikt som viser hvilke tid på året det er Hjelp til å huske hvor ting er plassert Hjelp til å huske navn og alder til familie og venner Telefonnummer og adresser Hjelp til å gjenkalle hendelser som nylig har skjedd, for eksempel besøk, begivenheter Arvid Skjerve, psykologspesialist Hukommelsesklinikken, Bergen NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

12 Hvordan øke sjansen for at et hjelpemiddel blir brukt?
Behov for og nytten av hjelpemiddel for personer med sviktende hukommelse Hvordan øke sjansen for at et hjelpemiddel blir brukt? Kartlegge den kognitive svikten Gi god informasjon til bruker og pårørende Opplæring til pårørende, sørge for at de kan bruke apparatet Individuell tilpasning, justering/bytte til nytt hjelpemiddel ved progresjon Arvid Skjerve, psykologspesialist Hukommelsesklinikken, Bergen NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

13 Erfaring med bruk av hjelpemidler ved Hukommelsesklinikken
Behov for og nytten av hjelpemiddel for personer med sviktende hukommelse Erfaring med bruk av hjelpemidler ved Hukommelsesklinikken Mange av pasientene vil kunne ha nytte av hjelpemidler Informasjon til pasient og pårørende om tilbudet Mest aktuelt (til nå) har vært elektronisk kalender og Døgntavle, men Lommekalender og HuskeKlokka vil også være aktuelle Mange pasienter ønsker ikke denne typen hjelpemidler Lite erfaring med hvilke nytte hjelpemidlene har over tid Arvid Skjerve, psykologspesialist Hukommelsesklinikken, Bergen NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

14 Behov for og nytten av hjelpemiddel for personer med sviktende hukommelse
Oppsummering Mange eldre med hukommelsesvansker vil ha nytte av hjelpemidler God informasjon om hjelpemiddelet og om bruken av det vil være viktig for at det skal bli brukt Ved progressiv sykdom vil det være viktig med tilpassing eller å bytte til annet hjelpemiddel Arvid Skjerve, psykologspesialist Hukommelsesklinikken, Bergen NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus


Laste ned ppt "Kurs Falck Vital, Hjelpemiddelsentralen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google