Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diskusjonsopplegg om ungdom og alkohol - for foreldre med tenåringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diskusjonsopplegg om ungdom og alkohol - for foreldre med tenåringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Diskusjonsopplegg om ungdom og alkohol - for foreldre med tenåringer
Tør å sette grenser! Diskusjonsopplegg om ungdom og alkohol - for foreldre med tenåringer Informasjon til møteleder: Dette diskusjonsopplegget er utviklet av Sosial- og helsedirektoratet. Formålet er at foreldre med tenåringer i samme miljø og omgangskrets skal få anledning til å diskutere temaet ungdom og alkohol i fellesskap. Erfaring viser at det ofte er lettere å sette grenser sammen med andre enn hver for seg. Bakgrunnen for diskusjonen er at svært mange ungdommer gjør seg sine første erfaringer med alkohol i løpet av ungdomsskolen. Samtidig vet vi at mange foreldre synes dette temaet er vanskelig, og at de føler seg usikre på hva som er rett og galt. Heldigvis viser forskning at vi kan påvirke våre barns alkoholvaner mer enn mange tror – gjennom hvordan vi opptrer som rollemodeller og gjennom hvilke grenser vi setter. Dette vil være sentrale tema i diskusjonen. Mange foreldre føler at de har et konfliktfylt forhold til sine tenåringer. Det kan da være godt å vite at de aller fleste ungdommer opplever at de har et godt forhold til sine foreldre. I en undersøkelse MMI har utført for Sosial- og helsedirektoratet i 2006 svarer hele 94 prosent av ungdommene i alderen år at de har et godt forhold til foreldrene.

2 Dagsorden Hvor mye drikker ungdom? Hvilke grenser skal vi sette?
Hva mener ungdommen? Er grensesetting nok? Kan vi bli enige om noen felles kjøreregler? Informasjon til møteleder: Det er beregnet to timer til dette møtet. Presentasjonen inneholder både faktainformasjon og forslag til diskusjonstemaer. Diskusjonsforslagene er uthevet i veiledningsteksten. I løpet av dette foreldremøtet er det meningen at vi foreldre skal diskutere temaet ungdom og alkohol feks: - Hvor viktige er vi foreldre for våre barns alkoholvaner og hvilken rolle kan og bør vi spille? - Hvilke grenser bør vi sette? Hvordan bør vi for eksempel praktisere 18-års grensen på alkohol? Og, er det ok at barna våre er på fester der det ikke er voksne tilstede? Dette er vanskelige tema, som det sikkert vil være delte meninger om. Ikke desto mindre er det viktig av vi diskuterer dem. - Avslutningsvis tar vi en runde på om det er mulig å komme frem til en avtale om noen felles regler som vi er enige om å praktisere. Erfaring viser at felles regler i vennekrets kan gjøre det lettere for ungdommen å følge dem og for oss foreldre å praktisere dem.

3 Du påvirker ditt barn! Dine holdninger til alkohol og dine alkoholvaner smitter over på barn og unge Ungdom som har foreldre som setter få grenser, drikker mer enn annen ungdom Ungdom som vokser opp i et hjem der det drikkes mye alkohol, drikker generelt mer enn annen ungdom Dette betyr at du har stor innflytelse på dine barns alkoholvaner gjennom å: – sette tydelige grenser – være en god rollemodell Mange foreldre tror at de betyr lite for barna i forhold til hva venner sier og gjør. Men forskning og erfaring viser at vi som foreldre kan påvirke våre barns alkoholvaner i stor grad gjennom hvordan vi opptrer som rollemodeller og grensesettere. Foreldres grenser påvirker barnas alkoholvaner. Undersøkelser viser at ungdom som har foreldre som misliker at de drikker, drikker vesentlig mindre enn ungdom som har foreldre som ikke bryr seg eller som aksepterer at de drikker. (Kilde: Midtnorsk kompetansesenter) Det er ikke bare hva du sier som betyr noe, men like mye hva du gjør. Ungdom som sier at de ofte ser foreldre beruset drikker for eksempel mer enn annen ungdom (Kilde: NOVA)

4 Ungdom drikker mer enn før
Nasjonale undersøkelser viser: Gjennomsnittlig debutalder for alkohol er 14,5 år En 15-åring drikker i gjennomsnitt alkohol tilsvarende ca 200 flasker øl i året 15-åringer drikker i dag nesten dobbelt så mye alkohol som for ti år siden Jentene har halt kraftig inn på guttene – og de tåler mindre En stor andel unge drikker seg beruset allerede i ungdomsskolen Strekpunkt 1: Debutalderen for alkohol er på 14,5 år i gjennomsnitt. Dette betyr ikke at alle unge drikker, men vi kan regne med at alkohol er en utfordring som de fleste ungdommer blir stilt overfor. Strekpunkt 2: Dagens 15-åringer drikker i gjennomsnitt ca 3 liter ren alkohol per år. Dette tilsvarer ca 200 flasker øl per år, eller 4 pils hver uke. Her er det selvsagt store individuelle forskjeller. Strekpunkt 3: Dagens ungdom drikker i gjennomsnitt mye mer alkohol enn vår generasjon gjorde. Strekpunkt 4: Alkoholbruken blant jenter øker nå mye raskere enn blant guttene. Jentene drikker i dag 80 – 85% av guttenes forbruk. På grunn av fysiologiske forskjeller tåler jentene alkohol dårligere enn guttene. En tommelfingerregel er at jenter tåler 2/3 så mye alkohol som gutter. Strekpunkt 5: I 8-klasse har hver fjerde elev vært beruset, i 9. har over 40% vært beruset, mens over 60% har vært det i 10. klasse. Kilder: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), punkt 1- 4 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), punkt 5

5 Store lokale forskjeller
Hvordan er russituasjonen hos oss: Hva vet vi om alkoholbruk i ungdomsmiljøet hos oss? Når drikker de – er det spesielle dager/anledninger det er mer vanlig å drikke? Er det spesielle steder de samles og drikker? Hvordan skaffer ungdommen seg alkohol? Landsgjennomsnittet sier noe om hvordan norsk ungdom generelt forholder seg til alkohol, men det trenger ikke være akkurat slik hos oss. Mange steder er det foretatt lokale undersøkelser som viser store forskjeller i forhold til landsgjennomsnittet. Det kan gå både på debutalder, hvor mange som drikker, om forbruket øker eller minker og hvor mye ungdommen drikker Selv om det nasjonale forbruket har økt kraftig de siste ti årene, er det ikke slik over alt. Noen steder har man på ulike måter tatt tak i disse problemene og klart å snu trenden. Dersom det ikke er gjennomført noen undersøkelse i deres kommune, sitter det mye kunnskap i en foreldregruppe. Diskuter dere gjennom spørsmålene og dann dere et felles bilde for hvordan situasjonen er blant våre ungdom.

6 Hva sier ungdommen? 86 prosent av norsk ungdom er enig i at det er bra at foreldrene setter tydelige grenser Ungdom skjønner at alternativet til å ha grenser kan være å ha foreldre som ikke bryr seg Mange ungdommer synes det er bra å bruke som unnskyldning at foreldrene er strenge 94 prosent av norsk ungdom opplever at de har et godt forhold til sine foreldre Kulepunkt 1 og 4: Tallet er hentet fra en nasjonal undersøkelse blant ungdom alderen år MMI har utført for Sosial- og helsedirektoratet i 2006 Til diskusjon: Er det slik at vi foreldre kvier oss unødvendig mye for å sette grenser for barna våre?

7 Hvilke grenser skal vi sette?
Hvorfor er det viktig å sette tydelige grenser for våre barn? Hvor mye vet vi om hva våre barn gjør og hvem de omgås? Hvordan bør vi praktisere 18-årsgrensen på alkohol? Hvor lenge får våre barn lov til å være ute i helgene? Når skal de få lov til å dra på hjemme-alenefest? Og til sentrum? Er det ok at de overnatter hos hverandre uten at det er voksne hjemme? Hva sier vi til våre barn hvis vi oppdager at de har drukket alkohol? Er det ok at andre sier fra hvis de ser ditt barn beruset? Til diskusjon: Bruk spørsmålene under kulepunktene til en diskusjon om hvor viktig det er å sette grenser og hvilke grenser vi bør sette for ungdommens alkoholbruk. Det kan være viktig foreldrene viser interesse og følger opp ungdommens hverdag. Det er også viktig at foreldrene setter tydelige grenser – vi vet at det kan påvirke barnas alkoholbruk. Men hvilke grenser skal vi egentlig sette?

8 Hva sier ungdommen? ”Ungdom med lite støtte i hjemmet tyr oftere til alkohol, dvs foreldrene setter ikke strenge nok grenser for dem.” ”Vi ungdom gjør motstand. Dersom foreldrene mine nekter meg noe gjør jeg det likevel. Det er bedre at vi kan stole på hverandre slik at vi tør å ringe foreldrene våre dersom det er noe som skjer. Det er et sånt forhold mamma og jeg har og jeg er utrolig heldig.” Sitatene er hentet fra en nasjonal undersøkelse blant ungdom i alderen år som MMI har utført for Sosial- og helsedirektoratet i 2006 Til diskusjon: Kan vi foreldre gå for langt i å sette grenser slik at ungdommen vår i stedet blir trassig og heller går inn for å bryte grensene?

9 Er grenser nok? Grenser setter vi ikke bare med ord, men også gjennom våre handlinger Hvordan vi er som rollemodeller påvirker også våre barns alkoholbruk Barneombud Reidar Hjermann sier det så sterkt: “Foreldrenes viktigste jobb er ikke å sette grenser, men å representere grensene gjennom å være gode rollemodeller” Sitatet er hentet fra en artikkel i Dagsavisen 12. september 2006. Til diskusjon: Er dere enig i utsagnet til barneombudet? Hva betyr det i så fall at vi skal “represesentere grensene”? Mange fagfolk mener at det er en forutsetning for at barna skal respektere grenser må det være en god kommunikasjon mellom barn og foreldre? Til diskusjon: Hvordan vi skal få til en dialog med trassige tenåringer.

10 På xx skole har foreldrene blitt enige om felles retningslinjer
Disse omfatter bla. ……..

11 Oppsummering – hvordan stiller vi oss til å gi alkohol til mindreårige
Kan vi bli enige om noen felles grenser og kjøreregler, f.eks: – hvordan stiller vi oss til å gi alkohol til mindreårige – om våre holdninger til alkohol på fest – om det alltid skal være voksne til stede på fester og ved overnattinger hos hverandre – om innetid i helgene – om lav terskel for å kontakte hverandre når det gjelder alkohol – om felles reaksjoner på regelbrudd? NB! Vi må huske på å informere barna våre om det vi har snakket om og hva vi har blitt enige om! Ofte kan felles grenser i vennegjengen gjøre det lettere for ungdommen å følge dem og for oss voksne og praktisere dem Til diskusjon: Kan vi foreldre i denne klassen/gruppen bli enige om noen slike kjøreregler, som for eksempel at: - vi ikke skal gi barna våre alkohol verken hjemme eller på fest - at vår holdning er at vi ikke aksepterer alkohol på fester - at det alltid skal være voksne til stede på fester/ overnattinger - at vi skal ha en lav terskel for å kontakte hverandre hvis det er noe vi lurer på eller vi har sett noe, fordi det er viktig at vi som foreldre bryr oss og er engasjerte


Laste ned ppt "Diskusjonsopplegg om ungdom og alkohol - for foreldre med tenåringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google