Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Versjon 1.0 1. 2 BTKs strategiprosess Tre fokusområder Delmål Prosjekter Oppsummering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Versjon 1.0 1. 2 BTKs strategiprosess Tre fokusområder Delmål Prosjekter Oppsummering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Versjon 1.0 1

2 2 BTKs strategiprosess Tre fokusområder Delmål Prosjekter Oppsummering

3 Versjon 1.0 3 Balanced scorecard (BSC) Balanced Scorecard er et verktøy som styret i BTK har tatt i bruk for å utforme BTKs strategi. Verktøyet brukes for å få en god balanse mellom fire viktige perspektiver, som er: Det finansielle perspektivet, Kundeperspektivet (våre medlemmer), Internprosess-perspektivet og Lærings- og utviklingsperspektivet. Spørsmål som er blitt stilt i strategiprosessen Hvilke finansielle krav stiller medlemmene til klubben? Hvilke krav og behov har våre kunder/medlemmer? For å levere det som våre kunder/medlemmer etterspør, hvilke aktiviteter må vi utføre? For å utvikle oss som klubb, hvilken kompetanse og kultur må vi utvikle?

4 Versjon 1.0 4 BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. Finansielle Kunde Interne Prosesser Læring og Utvikling F1: Bærekraftig, langsiktig og solid økonomi I1: Nyutvikling av anlegg F3: Få kjernevirksomheten i balanse LoU2: Øke rekrutteringen til klubbarbeid F2: Utvikle inntektspotensialet I3: Få frem konkurransespillere på høyt nasjonalt nivå I4: Øke og utvikle bredden av spillere LoU1: Utvikle sunne holdninger og en god treningskultur K1: Vi skal tilby gode sportslige opplegg til barn og ungdom K2: Vi skal tilby gode møteplasser for aktive F4: Forvalte sparepengene på en aktiv, langsiktig og god måte I2: Videreutvikling av eksisterende anlegg I5: Effektivisere tennisskolen og BTKs administrasjon I6: Aktivt rekruttere nye medlemmer i alle målgrupper LoU3: Rekruttere og utvikle trenere BTK skal tilby livslang sportslig og sosial utvikling JAA PB HS JAA KF MØ JG PB AG JAA KF HS/JG K3: Vi skal tilby gode møteplasser for mosjonister HS/JG BTK skal aktivt kommunisere til alle

5 Versjon 1.0 5 Vår visjon: Glede av tennis og fellesskap for flest mulig – lengst mulig. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig.

6 Versjon 1.0 6 Tre fokusområder Målene i strategikartet er inndelt i 3 fokusområder Tilgang for alle Topp 10 Best på bredde

7 Versjon 1.0 7 BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. Finansielle Kunde Interne Prosesser Læring og Utvikling F1: Bærekraftig, langsiktig og solid økonomi I1: Nyutvikling av anlegg F3: Få kjernevirksomheten i balanse LoU2: Øke rekrutteringen til klubbarbeid F2: Utvikle inntektspotensialet I3: Få frem konkurransespillere på høyt nasjonalt nivå I4: Øke og utvikle bredden av spillere LoU1: Utvikle sunne holdninger og en god treningskultur K1: Vi skal tilby gode sportslige opplegg til barn og ungdom K2: Vi skal tilby gode møteplasser for aktive F4: Forvalte sparepengene på en aktiv, langsiktig og god måte I2: Videreutvikling av eksisterende anlegg I5: Effektivisere tennisskolen og BTKs administrasjon I6: Aktivt rekruttere nye medlemmer i alle målgrupper LoU3: Rekruttere og utvikle trenere BTK skal tilby livslang sportslig og sosial utvikling JAA PB HS JAA KF MØ JG PB AG JAA KF HS/JG K3: Vi skal tilby gode møteplasser for mosjonister HS/JG Fokus Tilgang for alle BTK skal aktivt kommunisere til alle

8 Versjon 1.0 8 Fokusområde: Tilgang for alle Fokusområde tilgang for alle medfører en fokuserer på følgende delmål: F1: Bærekraftig, langsiktig og solid økonomi F2: Utvikle inntektspotensialet F4: Forvalte sparepengene på en aktiv, langsiktig og god måte I1: Nyutvikling av anlegg I2: Videreutvikling av eksisterende anlegg LoU2: Øke rekrutteringen til klubbarbeid

9 Versjon 1.0 9 Prosjekter – Tilgang for alle Forslag til prosjekter som støtter opp om målet ’Tilgang for alle’. Hvert prosjekt kan inneholde mange underaktiviteter Prosjekt 1: Kartlegge og skaffe nye inntekter Prosjekt 2: Bygge helårsanlegg på Årstad/Fjellhallene i Hansaparken Prosjekt 3: Utrede nytt anlegg i Bergen Nord Prosjekt 4: Videreutvikling av eksisterende uteanlegg.

10 Versjon 1.0 10 BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. Finansielle Kunde Interne Prosesser Læring og Utvikling F1: Bærekraftig, langsiktig og solid økonomi I1: Nyutvikling av anlegg F3: Få kjernevirksomheten i balanse LoU2: Øke rekrutteringen til klubbarbeid F2: Utvikle inntektspotensialet I3: Få frem konkurransespillere på høyt nasjonalt nivå I4: Øke og utvikle bredden av spillere LoU1: Utvikle sunne holdninger og en god treningskultur K1: Vi skal tilby gode sportslige opplegg til barn og ungdom K2: Vi skal tilby gode møteplasser for aktive F4: Forvalte sparepengene på en aktiv, langsiktig og god måte I2: Videreutvikling av eksisterende anlegg I5: Effektivisere tennisskolen og BTKs administrasjon I6: Aktivt rekruttere nye medlemmer i alle målgrupper LoU3: Rekruttere og utvikle trenere BTK skal tilby livslang sportslig og sosial utvikling JAA PB HS JAA KF MØ JG PB AG JAA KF HS/JG K3: Vi skal tilby gode møteplasser for mosjonister HS/JG Fokus Best på bredde BTK skal aktivt kommunisere til alle

11 Versjon 1.0 11 Fokusområde: Best på bredde Fokusområde best på bredde medfører fokusering på følgende delmål: F1: Bærekraftig, langsiktig og solid økonomi F3: Få kjernevirksomheten i balanse K1: Vi skal tilby gode sportslige opplegg til barn og ungdom K3: Vi skal tilby gode møteplasser for mosjonister I4: Øke og utvikle bredden av spillere I5: Effektivisere tennisskolen og BTKs administrasjon I6: Aktivt rekruttere nye medlemmer i alle målgrupper LoU1: Utvikle sunne holdninger og en god treningskultur LoU2: Øke rekrutteringen til klubbarbeid LoU3: Rekruttere og utvikle trenere

12 Versjon 1.0 12 Prosjekter – Best på bredde Forslag til prosjekter som støtter opp om målet ’Best på bredde’. Hvert prosjekt kan inneholde mange underaktiviteter Prosjekt 1: TENNISENS DAG – 2 ganger i året: Høst: fokus på innendørstilbud og tennisskolen. Vår: fokus på utendørstilbud og sommertennisskole. Prosjekt 2: B-T-K.NO oppgraderes for å lette toveis kommunikasjon med medlemmene og automatisering av administrative prosesser. Prosjekt 3: AKTIVITETSKALENDER – samlet oversikt over alle aktiviteter. Prosjekt 4: TREFFSONER – faste møteplasser for ulike spillergrupper.

13 Versjon 1.0 13 BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig. Finansielle Kunde Interne Prosesser Læring og Utvikling F1: Bærekraftig, langsiktig og solid økonomi I1: Nyutvikling av anlegg F3: Få kjernevirksomheten i balanse LoU2: Øke rekrutteringen til klubbarbeid F2: Utvikle inntektspotensialet I3: Få frem konkurransespillere på høyt nasjonalt nivå I4: Øke og utvikle bredden av spillere LoU1: Utvikle sunne holdninger og en god treningskultur K1: Vi skal tilby gode sportslige opplegg til barn og ungdom K2: Vi skal tilby gode møteplasser for aktive F4: Forvalte sparepengene på en aktiv, langsiktig og god måte I2: Videreutvikling av eksisterende anlegg I5: Effektivisere tennisskolen og BTKs administrasjon I6: Aktivt rekruttere nye medlemmer i alle målgrupper LoU3: Rekruttere og utvikle trenere BTK skal tilby livslang sportslig og sosial utvikling JAA PB HS JAA KF MØ JG PB AG JAA KF HS/JG K3: Vi skal tilby gode møteplasser for mosjonister HS/JG Fokus Topp 10 BTK skal aktivt kommunisere til alle

14 Versjon 1.0 14 Fokusområde: Topp 10 Fokusområde best på bredde medfører fokusering på følgende delmål: F1: Bærekraftig, langsiktig og solid økonomi F3: Få kjernevirksomheten i balanse K1: Vi skal tilby gode sportslige opplegg til barn og ungdom K2: Vi skal tilby gode møteplasser for aktive I3: Få frem konkurransespillere på høyt nasjonalt nivå LoU3: Rekruttere og utvikle trenere

15 Versjon 1.0 15 Prosjekter – Topp 10 Forslag til prosjekter som støtter opp om målet ’Topp 10’. Hvert prosjekt kan inneholde mange underaktiviteter. Prosjekt 1: TREFFSONE/STIGESPILL for konkurransespillere Prosjekt 2: TOPPTRENERE – økt innsats på trenerutvikling Prosjekt 3: REISESTØTTE – øke reisestøtten til samlinger og turneringer Prosjekt 4: DIVISJONSLAG – støtte til divisjonstrening, etablere rekrutteringslag

16 Versjon 1.0 16 Oppsummering BTK er mulighetenes klubb Ambisjonsnivået avhenger av deg

17 Versjon 1.0 17 Utdypning av strategi

18 Versjon 1.0 18 BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig – lengst mulig. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig.

19 Versjon 1.0 19 F2: Utvikle inntektspotensialet F 2 Vi skal kartlegge og utvikle vårt inntektspotensiale utenom kjernevirksomheten gjennom å 1)Øke medlemsmassen 2)forvalte Årstadanlegget optimalt 3)kartlegge legater 4)Sponsormuligheter 5)Utforske nye muligheter……… BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig.

20 Versjon 1.0 20 F3: Få kjernevirksomheten i balanse F3 Vi skal harmonisere forholdet mellom inntekter og kostnader i kjernevirksomheten gjennom å få driften av tennisskolen i balanse – dette innebærer at konkurransegruppen nyter godt av lønnsomheten i den øvrige kursvirksomheten. få turneringsvirksomheten til å bli lønnsom. Vi skal bedre kostnadsstyringen av kjernevirksomheten gjennom å effektivisere klubbens administrasjon og driften av tennisskolen. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig.

21 Versjon 1.0 21 F 4 Vi skal forvalte sparepengene på en aktiv, langsiktig og god måte gjennom å kartlegge muligheter for investering i egne anlegg. F4:Forvalte sparepengene på en aktiv, langsiktig og god måte. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig.

22 Versjon 1.0 22 K I K1: For barn skal vi tilby gode sportslige opplegg med fokus på lek med ball. II For ungdom skal vi tilby gode sportslige opplegg samt sosiale tilbud. K1: Vi skal tilby gode sportslige opplegg til barn og ungdom BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig.

23 Versjon 1.0 23 K2 I Vi skal tilby et godt sportslig og sosialt trenings- og konkurransetilbud for de turneringsaktive spillerne. Vi skal legge til rette for en god overgang fra juniorklassen til seniorklassen. K2: Vi skal tilby et godt sportslig opplegg for aktive BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig.

24 Versjon 1.0 24 K3 I For mosjonistene skal vi legge til rette for gode møteplasser i form av kurs og arrangementer. Vi skal legge til rette for en god overgang fra juniorklassen til seniorklassen. K3: Vi skal tilby et godt sportslig opplegg for mosjonister BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig.

25 Versjon 1.0 25 I1: Nyutvikling av anlegg I1: BTK skal være en pådriver for utbredelse av tennissporten ved aktiv medvirkning til utvikling av nye anlegg i Bergen og omegn. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig.

26 Versjon 1.0 26 I2: Videreutvikling av eksisterende anlegg I2 I Vi skal aktivt arbeide for å gjøre Årstadanlegget til et helårsanlegg. Dette vil gi BTK økonomisk ryggrad til å bli førende i utviklingen av tennissporten i regionen. II Utvikle Bønesanlegget til et mer attraktivt sted å være, slik at spillbarheten og ativiteten øker. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig.

27 Versjon 1.0 27 I3: Få frem konkurransespillere på høyt nasjonalt nivå I3 I Vi skal få frem juniorspillere på høyt nasjonalt nivå (i de to eldste juniorklassene) ved å utdanne komplette tennisspillere. II Vi skal etablere et godt sportslig konkurransemiljø for seniorspillere. Dette skal bl.a. gjøre gjennom å stille divisjonslag både på dame- og herresiden og arbeide for å utvikle spillere som deltar jevnlig på nasjonalt elitenivå. III Vi skal legge til rette for at kretsens beste spillere, uavhengig av alder, regelmessig kan trene med hverandre. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig.

28 Versjon 1.0 28 I4: I Vi skal utvikle gode sportslige og sosiale tilbud for alle medlemmene, med et spesielt søkelys på ”breddespillerne”. II Vi skal rekruttere medlemmer i alle aldersgrupper og på alle ferdighetsnivåer gjennom å ta godt imot dem. III Vi skal arrangere turneringer og gjennomføre årsavslutninger for alle deltakere som går på kurs. IV Vi skal legge til rette for at foresatte kan engasjere seg i klubben for på den måten å følge opp sine barn og bidra positivt til klubbens aktiviteter. I4: Øke og utvikle bredden av spillere BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig.

29 Versjon 1.0 29 I5: Effektivisere tennisskolen og BTKs administrasjon I5: I Vi skal effektivisere tennisskolen gjennom å standardisere gruppeinndelingene. Dette betyr at vi tildeler faste kurstider fra sesong til sesong. II Vi skal automatisere faktureringsrutinene og kommunisere elektronisk med medlemmene. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig.

30 Versjon 1.0 30 I6: Aktivt rekruttere nye medlemmer i alle målgrupper I6: I Vi skal utvikle og sette i gang aktiviteter som tydeliggjør klubbens tilbud til nye brukergrupper: Arrangement i kommunale anlegg Tennistilbud til SFO Åpen dag Markedsføring ut over lokalt område BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig.

31 Versjon 1.0 31 LoU1: Utvikle sunne holdninger og en god treningskultur LoU 1: I Vi skal utvikle sunne holdninger gjennom å være gode forbilder og stille klare krav til oppførsel. II Vi skal utvikle en god treningskultur gjennom å ha klare planer for treningen og kreve respekt for inngåtte avtaler. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig.

32 Versjon 1.0 32 LoU 2: Øke rekrutteringen til klubbarbeid LoU 2 I Vi skal ha en tydelig strategi som motiverer medlemmene til å engasjere seg i klubbarbeid. II En tydelig strategi gir tydelige og avgrensede arbeidsoppgaver til alle som ønsker å gjøre en innsats. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig.

33 Versjon 1.0 33 LoU 3: Rekruttere og utvikle trenere LoU 3 I Vi skal rekruttere trenere gjennom å motivere aktive spillere fra BTK til bli trenere. Klubben skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass for trenere på alle nivåer. Vi skal legge til rette for faglig utvikling. BTK - Glede av tennis og fellesskap for flest mulig - lengst mulig.


Laste ned ppt "Versjon 1.0 1. 2 BTKs strategiprosess Tre fokusområder Delmål Prosjekter Oppsummering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google