Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statsbudsjettet 2010 Avdelingsdirektør Joar Nybo 19. oktober 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statsbudsjettet 2010 Avdelingsdirektør Joar Nybo 19. oktober 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statsbudsjettet 2010 Avdelingsdirektør Joar Nybo 19. oktober 2009

2 2 Kunnskapsdepartementet ”Styrker kunnskapsnasjonen Norge” Fortsatt kraftig satsing på forskning for å møte framtida utfordringer Dobling til vitenskaplig utstyr Forberedt på utdanningsbølgen Brede satsinger i en tid med strammere økonomiske rammer Strategiske prioriteringer

3 3 Kunnskapsdepartementet Statbudsjettet 2010 UH-området Samlet bevilgning til UH-området (07.60) er 24,5 mrd. kroner. Tilsvarende en nominell vekst på 4 % ift. 2008. I dette ligger en pris-/lønnsvekst på 3,2 %. Realveksten er på 0,8 %. Samlet bevilgning til de private høgskolene er 823 mill. kroner

4 4 Kunnskapsdepartementet Forberedt på utdanningsbølgen 5 600 flere studieplasser i 2010 –291,2 mill. kr –Prioritering av lærerutdanningen, helse- og sosialfag og realfag Videreføring av 800 studieplasser i desentralisert, og etter- og videreutdanning –39,6 mill. kr Fagskoleutdanning –30,4 mill kr Hovedprioriteringer høyere utdanning 2010

5 5 Kunnskapsdepartementet Samarbeid, arbeidsdeling, og konsentrasjon Regjeringen foreslår å bevilge 50 mill. kroner til mer samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon mellom institusjoner og fagmiljø Hovedprioriteringer høyere utdanning 2010 Felles forskning, utdanning, samarbeid Eksempler: Oslofjordalliansen, Nordlandsprosessen, UMB/NVH UiT/HiF/HiH

6 6 Kunnskapsdepartementet En bedre lærerutdanning Om lag 100 mill. kr øremerket tiltak i lærerutdanning i 2010 Ny todelt grunnskolelærerutdanning (trinn 1-7 og 5-10) –Gir faglig, pedagogisk og praktisk styrking GNIST – partnerskap for en helhetlig lærersatsing Hovedprioriteringer høyere utdanning 2010

7 7 Kunnskapsdepartementet Regjeringen viderefører satsinger på Internasjonalisering Nordområdene Forskning Infrastruktur

8 8 Kunnskapsdepartementet Studentboliger – løftene innfris 1 000 nye studentboliger i 2010 (230 mill. kr) Gitte tilsagn for bygging av studentboliger

9 9 Kunnskapsdepartementet Bedre studentvilkår Ny ordning for kvotestudentene, 7,5 mill. kroner Støttesatsene justeres med 1,6 pst. –studiestøtten for studenter økes fra 87 600 kr til 89 000 kr

10 10 Kunnskapsdepartementet Lik rett til høyere utdanning Soria Moria II Regjeringen vil: styrke basisbevilgningene til universiteter og høgskoler for å øke utdanningstilbudet, herunder etter- og videreutdanning og desentralisert utdanning, og øke antall studieplasser ha mål om å bygge 1000 studentboliger i året

11 11 Kunnskapsdepartementet Vi gir mer kunnskap til flere Regjeringen satser på utdanning og forskning for å møte morgendagens utfordringer Departementet skal gjennomgå målstrukturen og ønsker å involvere de private institusjonene i dette arbeidet


Laste ned ppt "Statsbudsjettet 2010 Avdelingsdirektør Joar Nybo 19. oktober 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google