Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging og kvalitetssikring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging og kvalitetssikring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging og kvalitetssikring
Del 5 Oppfølging og kvalitetssikring

2 Del 5 Oppfølging og kvalitetssikring
Ikke bare avviksregistrering, men også søking etter årsaker og gjøre noe med det Del 5 Oppfølging og kvalitetssikring

3 Del 5 Oppfølging og kvalitetssikring
Ressursinnsatsen: Vil man benytte den planlagte innsats - hva er benyttet og hva gjenstår Tidsplanen: Holder den? Ressurstilgang: Blir medarbeidere frigjort, er kvalitet på utførelsen bra nok? Endringer/spesielle problemer: Nye momenter som endrer forutsetninger for gjennomføring? Del 5 Oppfølging og kvalitetssikring

4 Del 5 Oppfølging og kvalitetssikring
Formell fastlagt prosjektplan rapporter faste møter alltid i ettertid Uformell daglig oppfølging samtaler ”pulsen” alltid aktuell Del 5 Oppfølging og kvalitetssikring

5 Kritisk suksessfaktor
Kritiske suksessfaktorer er faktorer som kan hindre at målene nås. Del 5 Oppfølging og kvalitetssikring

6 Hva karakteriserer en kritisk suksessfaktor?
Vanskelig å identifisere Vanskelig å kvantifisere Vanskelig å kontrollere Styringsmakten ligger utenfor prosjektet Del 5 Oppfølging og kvalitetssikring

7 Hvordan avdekke kritiske suksessfaktorer
Identifiser suksessfaktorer i prosjektfasen Vurder sannsynligheten for at de skal inntreffe Vurder hvilke konsekvenser faktorene har for prosjektfasens gjennomføring Kritiske suksessfaktorer er de faktorer med store konsekvenser som, til tross for mottiltak, kan inntreffe med relativ stor sannsynlighet Del 5 Oppfølging og kvalitetssikring

8 Del 5 Oppfølging og kvalitetssikring
Rapportering Kort og rett på sak: oppfølgingskriterier og rapportform avklart på forhånd Inneholder både positive og negative momenter Rapportskriveren må føle at rapporten blir lest og fulgt opp Rapportering bør skje til faste perioder Del 5 Oppfølging og kvalitetssikring

9 Del 5 Oppfølging og kvalitetssikring
Statusrapport utført i perioden siden siste rapport avvik i forhold til plan, korrigeringer kvalitetssikring trusler/tiltak planlagt aktivitet neste periode Del 5 Oppfølging og kvalitetssikring

10 Kvalitetssikring i prosjektarbeid
Hvordan sikre at planene gjennomføres i henhold til tid, ressursbruk og krav til resultat Del 5 Oppfølging og kvalitetssikring

11 Kvalitetssikringselementene
Faseinndelingen Målformuleringer Beslutningspunkter Milepæler Kritiske suksessfaktorer Statusoppfølgingsmøter Del 5 Oppfølging og kvalitetssikring

12 Del 5 Oppfølging og kvalitetssikring
Evaluering Prosjektet evalueres etter avslutning: Etterkalkyle Erfaringer i form av en verbal beskrivelse ble målene nådd hva gikk bra hva gikk dårlig osv. Del 5 Oppfølging og kvalitetssikring

13 Del 5 Oppfølging og kvalitetssikring
Sluttrapport 1. SAMMENDRAG Gi et kort sammendrag av prosjektet 2. GJENNOMFØRING I FORHOLD TIL PROSJEKTPLAN Kort beskrivelse av hvordan hovedaktivitetene er utført i henhold til plan. 3. MÅLREALISERING 3.1   Målsetting Hva var målene, og hvordan ble de realisert 3.2   Konkrete resultater 4. PROSJEKTORGANISERING OG RESSURSDISPONERING 5. VIKTIGE ERFARINGER 6. AVSLUTNING Eventuelle forslag til videre fremdrift Del 5 Oppfølging og kvalitetssikring


Laste ned ppt "Oppfølging og kvalitetssikring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google