Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alternative ledelsesformer ved HIN Per J. Nicklasson.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alternative ledelsesformer ved HIN Per J. Nicklasson."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alternative ledelsesformer ved HIN Per J. Nicklasson

2 Hva gjelder saken? Den gjelder organisering av den øverste ledelsen (rektor/direktør) og styret ved HIN. Ny lov for universiteter og høgskoler fra 2005 gir flere muligheter. Styret skal høsten 2006 avgjøre om HIN skal ha: Valgt rektor og ansatt direktør (to-delt ledelse som i dag) Ansatt rektor (som også er direktør, dvs. enhetlig ledelse) Andre muligheter som loven gir Har implikasjoner for styresammensetning (ansatt rektor gir ekstern styreleder)!

3 Saksfremlegg til styresak 73/05 (26.10.05): FREMDRIFTSPLAN FOR PROSESSEN RUNDT ALTERNATIVE LEDELSESFORMER Det vises til styrets behandling i sak 53/05– oppfølging etter ekstraordinært styremøte pr 11.08.05 – der vedtaket i pkt. 3 lyder: ”Situasjonen gjør det naturlig for styret å gjennomdrøfte alternative ledelsesformer ved Høgskolen i Narvik så fort som mulig. Det er styrets ansvar å fatte vedtak om dette. Styret ber derfor om at det blir fremlagt en framdriftsplan for et slikt vedtak som sikrer en bred deltagelse i prosessen både fra studenter, ansatte og høgskolens nære samarbeidspartnere. Et vedtak i saken bør kunne fattes rundt nyttår”.. Utvalg For at prosessen skal foregå på en ryddig måte foreslår man å nedsette et utvalg som får i ansvar å organisere prosessen.

4 Styrevedtak 73/05: Det nedsettes et utvalg som får ansvaret for å organisere prosessen. Utvalget bør settes sammen av to representanter oppnevnt av ledelsen, to representanter for tjenestemannsorganisasjonene og en representant for studentene. Administrasjonen har ansvaret for å oppnevne sekretær til utvalget. Utvalget får mandat til å utforme en konkret fremdriftsplan for prosessen. Utvalget har ansvaret for å gjennomføre prosessen i henhold til fremdriftsplanen, i løpet av første halvår 2006.

5 Utvalg: Fra studentene: Elena Shelygina Fra organisasjonene: Per J. Nicklasson (leder) Wivi-Ann Tingvoll Fra ledelsen: Ellen M. Julin Svein Ove Hareide Sekretær: Andreas Stellander

6 Utvalgets oppgaver: Planlegge/utrede/informere/opplyse Få i gang intern diskusjon Samle inn og gi råd til styret

7 Fremdriftsplan: 29.03.06 Seminar med inviterte forelesere fra ’’begge sider’’ Gruppearbeid evt. andre diskusjonsformer Innsamling av uttalelser fra de ansatte (Rådgivende avstemning) Midlertidig rapport Høring 16.06.06: Sluttrapport fra utvalget til styret Høst 2006: Styrebehandling (forslag, høring, osv.) Utlysning (direktør/stabssjef og evt. rektor) Tilsetting Valg styre (evt. også rektor) 01.08.07: Styre/rektor på plass

8 Utvalget vektlegger følgende: Å få frem gjennom prosessen hva som er best for HIN i henhold til de krav vi stilles overfor av eiere, kunder, omverdenen og – oss selv! Personuavhengig prosess Ryddig prosess jfr. saksfremlegg til sak 73/05: Bred deltagelse fra de ansatte ved HIN ’’Jeg (vi) må handle således at retfærdighetens blinde og dog så nøieseende gudinde ikke får nogen grund til at rynke sine øjenbryn over en dødelig, i hvis hænder hun har nedlagt et så stort ansvar.’’ (Henrik Ibsen)

9 Hvordan kan dere påvirke prosessen? Dere kan: Holde dere oppdatert via informasjonssiden Kontakte tillitsvalgte Kontakte utvalget direkte Benytt enhver anledning til å diskutere ledelsesform Delta i prosessen! Avgjørelsen må ha forankring hos de ansatte dersom skal den gi et vellykket resultat!

10 Se også: www.hin.no->Om høgskolen->Alternative ledelsesformer http://www.hin.no/index.php?ID=2439


Laste ned ppt "Alternative ledelsesformer ved HIN Per J. Nicklasson."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google