Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging av samarbeidsavtaler med India innen Forskning og utdanning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging av samarbeidsavtaler med India innen Forskning og utdanning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging av samarbeidsavtaler med India innen Forskning og utdanning
Signe Gilen og Marianne Jensen, Den norske ambassaden i New Delhi, SIU seminar om utdanningssamarbeid med India

2

3

4 Den nye Norske Ambassaden i New Delhi

5 Ny rolle ved ambassaden 2012: Forsknings- og teknologiutsending
Finansiert 50% av Forskningsrådet og 50% av Innovasjon Norge Integrert del av ambassaden (commercial team) Denne modellen er valgt i land hvor det er potensial for å knytte forskningen tettere til næringslivet Tilsvarende samfinansieringsmodell er brukt også i Japan og Singapore

6 Oversikt Bakgrunn Norske interesser Indiske ambisjoner
Forskningssamarbeid Utdanningssamarbeid Samspill for å skape samarbeid Muligheter

7 Verden målt i FoU-utgifter per region
Kilde: OECD MSTI 2011:2

8 Gjennomsnittlig årlig vekst i FoU-utgifter for utvalgte land
18,4 10,2

9 EU- satser offensivt EU-INDIA Joint Declaration on Research and Innovation Collaboration, signert i New Delhi Feb. 2012 India er 4 største internasjonal partner for EU under 7 rammeprogram SFIC – India Group NewIndigo ERA-net India Science and Innovation House Science and Technology days, workshops, konferanser og informasjonsseminarer

10 Hvorfor samarbeider Norge med India?
Kvalitet i forskningen Møte globale utfordringer Kapasitetsbygging Innsikt i Forsknings og innovasjonssystemet Utvikle markeder og støtte næringslivet Forskning og innovasjon

11 Viktige Indiske Policy dokumenter
2003, Statsministeren annonserer en ny Science and Technology policy Øke investeringer i Forskning fra 0.8 til 2.0 % Indias 11th five year plan ( ) Mer ambisiøs, internasjonalt samarbeid, øke utdanningskapasitet «India as a global leader in Science» 2010: Science at the heart of Inclusive growth – oppfordrer til rammeverk for høyere utdanning, frigjøre Science fra byråkrati (universiteter) Statsministeren annonserer 2010: “Decade of Innovation” Innovation Councils, «The Indian way» Indias 12th five year plan ( ) Technology and Innovation, Quality education, vocational education Fremdeles store grunnleggende utfordringer i utdanningssektoren, eks har halvparten av jentene droppet av ved 14 års alder.

12 Store utdanningsbehov
Utdanningsambisjon og befolkningseksplosjon India vokser med et Norge hver 3 måned! Mydighetene vil tredoble den høyere utdanningskapasiteten innen 2020.

13 Konteksten vi opererer i
Stort behov å øke utdanningskapasiteten pga befolkningsøkning og –sammensetning Politisk fokus på å øke utdanningskapasiteten for å skape økonomisk vekst Fremdeles store utfordringer i hele utdanningssektoren Politisk uenighet om rollen til private aktører og utenlandske investeringer i utdanningsfeltet skaper usikkerhet

14 Policy dokumenter og avtaler
Forskningsmeldingen, ”Klima for forskning” (2009) - identifiserer India som prioritert samarbeidsland Bilateral avtale mellom India og Norge om forskningssamarbeid (2006) Joint Working Group innen Science and Technology Programme of Cooperation (2009) MoU mellom Norge og India innen udanningssamarbeid (2008) Regjeringens Indiastrategi (2009) Muligheter i Mangfold – Legger vekt på globale utfordringer som miljø, energi og klima, og tar opp samfunnsutvinkling og næringssamarbeid

15

16 Struktur for forskningssamarbeidet
Utenriksdepartementet og ambassaden i New Delhi samarbeid med Forskningsrådet INDNOR – Uds bevilgning for oppfølging av Indiastrategien Ambassadens bevilgning for forskning – via Forskningsrådet Utløse midler i andre tematiske programmer i Forskningsrådet

17 Bilateral samarbeidskommisjon Forskning og teknologi
Arbeidsgrupper: Hydrokarboner Utdanning Forskning og teknologi Maritimt samarbeid Miljø Kultur Lokalt styresett

18 Samarbeid innen høyere utdanning
Et Memorandum of Understanding (MoU) mellom det Indiske Ministry of Human Resource Development og Utdannings- og forskningsdepartementet I Norge ble signert 18 Juni 2008 Avtalen oppfordrer til samarbeid mellom institusjoner på begge sider; både akademisk og basert på utdanningsbehov Tematiske prioriteringer 1. Information Technology 2. Solar and clean energy 3. Computer Sciences 4. Mathematics 5. Environmental and climate studies Joint Working Group innen «Higher education» Møttes i 2009, 2011 Planlagt for 2013

19 Bilaterale avtaler mellom Indiske og Norske institusjoner som ambassaden kjenner til
Nordic Center in India University of Oslo (Universitetet i Oslo) University of Bergen (Universitetet i Bergen) Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian School of Economics (Norges handelshøgskole) University of Nordland University of Stavanger Oslo University College Bergen­ University College Volda University College Telemark University College Bergen School of Architecture The Oslo School of Architecture and Design BI Narvik University College  Komplett liste som inkluderer de Indiske samarbeidspartnere i papirform

20 Nylig artikkel fra Times of India

21 Samspill for å skape samfunnsutvikling og økonomisk vekst
Forskning Gode nok institusjoner? Relevante prioriteringer? Utdanning Innovasjon «Employability»

22 Ambassadens rolle Plattform for myndighetskontakt
Tilrettelegge for dialog og møteplasser for miljøene innen høyere utdanning Ambassadens bidrag er landkompetanse og nettverk

23 Utdanningsrelaterte muligheter
Oppfølging av joint working group Education skape aktivitet mellom møter Erfaringer fra forskningssamarbeidet viser behov for komplementerende utdanningssamarbeid Behov for mobilitetsordninger Både på master og Phd nivå Professor 2 som drivende for samarbeidet Også mer profesjonsrettede utdanningsbehov Eks. Indian Maritime university

24 Forskningssamarbeidet har økt kraftig siste tiår!
Strates view of EU-ASEAN co-publications

25 Takk for oss!


Laste ned ppt "Oppfølging av samarbeidsavtaler med India innen Forskning og utdanning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google